Ocena śródokresowa – materiały ze szkoleń

Materiały ze szkolenia dot. oceny śródokresowej, które odbyło się w dn. 04.08.2021 r.

Prezentacja:

Nagranie: