Drogie i Drodzy,
dziś ruszają zapisy na interaktywne warsztaty pt. „Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW” dr hab. Julii Kubisy (Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW).
Nie można przejść obojętnie obok takiej tematyki, dlatego zapoznajcie się proszę bliżej z opisem tego kursu i przemyślcie wzięcie w nim udziału.
👉 Celem kursu jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem.
👉 Uczestnictwo w e-kursie pozwoli Wam zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.
—–
Dear PhD students,
this evening starts the registration for the interactive workshop entitled „Understanding Equality Course” by dr hab. Julia Kubisa (Equal opportunity chief specialist at UW).
You cannot pass by such topics indifferently, so please read the description of this course and consider taking part in it.
👉 The aim of the course is to familiarize the academic community with the issues related to equal treatment.
👉 Participation in the e-course will allow you to gain knowledge, among others about what discrimination is and its consequences, look at your own attitude to the topic of gender equality, and finally – develop your basic response skills in the event of discrimination.