Kontakt

Dokumenty (nie wymagające dodatkowych wyjaśnień) mogą być składane w pokoju 110 w godzinach pracy Biura Samorządu Doktorantów (Poniedziałek – Piątek 09:00-15:00) lub wrzucone do skrzynki przy drzwiach pokoju 105. W razie wątpliwości polecamy kontakt z mailowy z Biurem.

 

Nasza siedziba mieści się w budynku Samorządów Studentów i Doktorantów UW.

Nasz dokładny adres to:

Zarząd Samorządu Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110 (I p.)

00-927 Warszawa

tel.: 22 55 20 189,

e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl

Wszelką korespondencję proszę kierować na w/w adres.