Drogie i Drodzy,
polecamy Waszej uwadze Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego (X edycja).

ℹ Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

👉 Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

👉 W X edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

👉 Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

✍️ Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo składać osobiście w kancelarii Urzędu Komisji albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego, do dnia 16 sierpnia 2021 r.

📍 Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR – link:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy?articleId=73437&p_id=18