ℹ️ Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ogłasza konkurs na Rzecznika Praw Doktoranta oraz na Pełnomocników KRD
🔹 Rzecznik Praw Doktoranta stoi na straży praw doktorantek i doktorantów wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznego w sprawach dotyczących ochrony praw doktoranta. Praca ma charakter społeczny.
🔹 Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie: https://krd.edu.pl/konkurs-na-rzecznika-praw-doktoranta-2/
🔹 KRD poszukuje również Pełnomocników KRD:
➡️ ds. IT;
➡️ ds. sportu akademickiego;
➡️ ds. popularyzacji nauki;
➡️ ds. Polskiej Akademii Nauk;
➡️ ds. współpracy międzynarodowej.
🔹 Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie: https://krd.edu.pl/konkursow-na-pelnomocnikow-krd/
🔹 Zgłoszenia należy wysyłać do 31 stycznia 2021 r. na adres: sekretariat@krd.edu.pl