[EN below]

🔹 Od kilku lat regularnie dostawaliśmy pytania dotyczące kart sportowych umożliwiających wstęp do wielu obiektów sportowych. Po kilkudziesięciu miesiącach prób wreszcie taka oferta jest dostępna! Doskonale zdajemy sobie sprawę, że panuje pandemia Covid-19, ale mamy nadzieję, że kiedyś się skończy i będzie wtedy można korzystać z obiektów sportowych bez ograniczeń.

🔹 Wszyscy doktoranci i doktorantki UW mogą skorzystać z dwóch programów sportowych i zamówić kartę FitProfit/FitSport.

🔹 Karta zapewni Wam dostęp do tysięcy obiektów sportowych w całej Polsce oraz do strefy on-line.

🔹 Możecie zamówić kartę również dla osoby towarzyszącej.

🔹 Do rejestracji potrzebujecie e-mail w domenie uniwersyteckiej.

🔹 Płatności dokonywane są raz w miesiącu, jeżeli zechcecie zrezygnować z udziału w programie, to po prostu nie opłacacie kolejnego miesiąca.

👉 Szczegóły dotyczące kart znajdziecie tutaj oraz na stronie:  https://www.uw.edu.pl/karty-sportowo-rekreacyjne-dla-pracownikow-i-doktorantow-uw/ Cennik

Dodatkowo w najbliższy poniedziałek o godz. 18:00 możecie dołączyć do webinarium dotyczącego ww. kart, szczegóły znajdziecie tutaj: Webinarium

🔹 For several years, we have regularly received questions about sports cards that allow access to many sports facilities. After months of trying, finally such an offer is available! We are perfectly aware that there is a Covid-19 pandemic, but we hope that one day it will end and you will then be able to use sports facilities without restrictions.

🔹 All PhD students of University of Warsaw can enjoy two sports programmes and order a FitProfit/FitSport card.

🔹 The card will provide you an access to thousands of sports facilities all over Poland and an online zone.

🔹 You can also order the card for a accompanying person.

🔹 To register to the programme you need an email in the university domain.

🔹 Payments are made once a month, if you wish to quit the programme, you simply do not pay the next month.

👉 Details about the cards can be found here and at University website: Prices

In addition, you can join a webinar about the mentioned cards this Monday at 6pm, details can be found here: Webinar