❗️
Informator UW: Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. ❗️

🔹 Podstawową zasadą społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest traktowanie siebie nawzajem z szacunkiem. Każda osoba powinna czuć się bezpiecznie, kształcąc się i pracując na naszej Uczelni. Powinno to być dla wszystkich oczywiste, ale zawsze warto usystematyzować sobie wiedzę np. czytając informator UW.

🔹 Informator zawiera zasady i procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim oraz rekomendacje i porady dotyczące przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach molestowania seksualnego. Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.:
➡️ definicji i przykładów molestowania seksualnego,
➡️ sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej,
➡️ możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich,
➡️ niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.

🔹 Wkrótce informator będzie dostępny również w wersji angielskiej oraz w wersji przystosowanej dla osób korzystających z programów do odczytu ekranu.

🔹 Pamiętajcie, że w sytuacjach dla Was trudnych, gdy nie jesteście pewne czy pewni, do kogo się zwrócić, zawsze możecie do nas napisać. Postaramy się pomóc!