I konkurs na dofinansowanie mobilności doktorantek i doktorantów UW
 
Po wielu miesiącach starań z naszej strony (i Kierownika działania) udało się uruchomić I konkurs na dofinansowanie mobilności doktorantek i doktorantów UW w ramach działania IV.4.1 programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB)”! Wiemy, że czekaliście na ogłoszenie tego konkursu, zatem mamy nadzieję, że chętnie będziecie składać wnioski i korzystać z możliwości, które daje nam IDUB.
 • krótkoterminowe wyjazdy naukowe do zagranicznych jednostek naukowych lub udział w szkoleniach, warsztatach, szkołach sezonowych (np. szkole letniej lub zimowej)
 • ramach konkursu można złożyć jeden wniosek konkursowy
 • budżet projektu: do 30 000 PLN (wyjazd) lub 15 000 PLN (szkolenie)
 • nabór w konkursie: od 22.07 do 03.09.2021 r.
 • ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu
 • wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: dokt.idub[at]uw.edu.pl

Regulamin konkursu.
 
Gorąco zachęcamy do składania wniosków! 
___
The 1st competition for co-financing the mobility of doctoral candidates at the University of Warsaw
 
After many months of our efforts (and the Action Coordinator’s), UW has launched the 1st competition for co-financing the mobility of doctoral candidates under Action IV.4.1 of the „Excellence Initiative – Research University (IDUB)” programme! We know you’ve been awaiting the announcement of the competition, so we hope you’ll be eager to apply and benefit from the opportunities provided by IDUB.
 
 • short-term study trips to a research centre abroad or participation in training, workshops, seasonal schools (e.g. summer or winter school)
 • one application may be submitted within a competition
 • project budget: up to 30 000 PLN (study trip) or 15 000 PLN (training)
 • the call for applications: 22.07-03.09.2021
 • the final results of the competition will be published within 30 days of completing the evaluation of the competition
 • any questions regarding the competition should be sent to: dokt.idub[at]uw.edu.pl

The rules of the competition.
 
We strongly encourage you to apply