Uniwersytet Karola zaprasza w ramach współpracy Sojuszu 4EU+ pracownice/ków i doktorantki/ów Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w Europejskiej Nocy Naukowców, uniwersyteckiej edycji ogólnoeuropejskiego wydarzenia popularyzującego naukę, otwartego dla szerszej publiczności. Wydarzenie odbędzie się 24 września w formacie hybrydowym (online i stacjonarnie w Pradze).

Tematem przewodnim wydarzenia jest „CZAS”, ujmowany w perspektywie różnych dyscyplin naukowych.

Uniwersytet Karola zaprasza naukowców/czynie i nauczycieli/ki akademickie z uniwersytetów członkowskich 4EU+, w tym z Uniwersytetu Warszawskiego, do współtworzenia wydarzenia poprzez organizację warsztatów, wykładów, konkursów, eksperymentów, itp. Program wydarzenia zaplanowany jest w formacie hybrydowym (część warsztatów i sesji będzie realizowanych na miejscu w Pradze, część online). Każda z form uczestnictwa jest mile widziana.

Pracownice/y naukowi i doktoranci/tki UW zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszoni są o kontakt z panią Kristyną Kolinovą (lokalne biuro Sojuszu 4EU+ na Uniwersytecie Karola w Pradze) do końca lipca br.: kristyna.kolinova[at]ruk.cuni.cz.

Więcej informacji na temat Nocy Naukowców można znaleźć pod adresem.

___
On 24 September 2021, Charles University organises the local edition of the European Researchers’ Night, Europe-wide science popularisation event open to the broader public.

The central theme of the event is “TIME”, widely perceived through all academic disciplines and topics.

Charles University invites researchers and academics from 4EU+ member universities to participate and contribute to the event. There are various forms of a possible contribution; it can be a workshop, lecture, competition, experiment, etc. The programme of the event is planned to be partly on-site in Prague, partly virtual. Either form of participation is welcome.

Academics and PhD candidates interested in taking part in and contributing to the event are requested to contact Ms Kristyna Kolinova (4EU+ local office, Charles University) by the end of July: kristyna.kolinova[at]ruk.cuni.cz.

More information about the Researchers’ Night can be found under the following link.