Decyzją Zarządu Samorządu Doktorantów dofinansowania z II filaru zostają wstrzymane do odwołania.
Wnioski złożone do 02.10.2018 (włącznie) zostaną rozpatrzone na nadchodzącym październikowym Posiedzeniu Zarządu.