Zgodnie z postanowieniem rektora UW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim 7 oraz 8 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
___
According to the decision of the Rector of the University of Warsaw of 10 July 2020 on the organisation of the academic year 2020/2021 at the University of Warsaw, 7 and 8 May are class-free days.