O wydarzeniu

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza doktorantki i doktorantów sojuszu 4EU+ oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w Doktoranckim Festiwalu Otwartej Nauki (DFON).

Czym jest Doktorancki Festiwal Otwartej Nauki? Wydarzeniem, które ma na celu popularyzację badań naukowych młodych badaczy i badaczek. Ma również przybliżyć świat nauki osobom, które nauką na co dzień się nie zajmują, ale które pasjonuje zdobywanie wiedzy. Prelegentki i prelegenci (którzy aktualnie są w trakcie kształcenia doktoranckiego) w ciągu 5-10 minut będą prezentować wybrany przez siebie temat w przystępny, a jednocześnie ciekawy sposób.

Wystąpienia są adresowane do każdego, kto jest zainteresowany poszerzeniem horyzontów naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych oraz interdyscyplinarnych, a także społecznościom uniwersyteckim sojuszu 4EU+, tj.: Uniwersytet Warszawski (Polska), Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Francja), Uniwersytet w Kopenhadze (Dania) i Uniwersytet w Mediolanie (Włochy).

Oficjalnymi językami wydarzenia są język polski i angielski.

Festiwal odbędzie się w przestrzeni wirtualnej (na platformie Google Meet) w dniach 24 i 25 września 2020 r. Podczas wydarzenia zachęcamy do zadawania pytań i prowadzenia dyskusji z osobami prezentującymi swoje badania naukowe. Każda z czynnych uczestniczek i uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu. Dla najlepszych przewidujemy drobne upominki. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Termin wydarzenia 24 września 2020 r. - 25 września 2020 r.
Termin nadsyłania abstraktów wystąpień: 15 września 2020
Termin akceptacji abstraktów przez komitet naukowy: 22 września 2020

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Miejsce festiwalu
Wideokonferencja realizowana za pomocą platformy Google Meet
Główny pokój (sesje blokowe: ścieżka polska lub ścieżka angielska )
Przerwy kawowe i networking

Program wydarzenia obejmuje wykłady plenarne zaproszonych gości oraz wystąpienia doktorantek i doktorantów w 4 sekcjach tematycznych:
Nauk humanistycznych
Nauk społecznych
Nauk ścisłych i przyrodniczych
Interdycyplinarnych


Wystąpienia zaproszonych gości:
I. prof. dr hab. Joanna Jurewicz "Czy teksty starożytnych Indii cokolwiek nam mówią o nas samych?"
II. prof. dr hab. Bogdan Zawadzki "Zaburzenie stresowe pourazowe w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2"
III. prof. dr hab. Anna Gambin "Modelowanie epidemii COVID-19 w Polsce"
IV. dr hab. Jacek Pniewski "Zmiana klimatu - antropogeniczna czy naturalna?"

Rejestracja i harmonogram

Czynny udział w wydarzeniu
Prosimy o zarejestrowanie się do dnia 15 września 2020 r.

Formularz rejestracyjny
Szczegółowy harmonogram
Spis abstraktów

Komitet naukowy

prof. dr hab. Robert Cieślak, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny (RND) Nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Jarosław Czubaty, prof. UW, Przewodniczący RND Historia
prof. dr hab. Anna Gambin, Przewodnicząca RND Matematyka i Informatyka
dr hab. Miłosz Giersz, Wiceprzewodniczący RND Archeologia
prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Przewodnicząca RND Nauki socjologiczne
prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, Przewodnicząca RND Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Przewodniczący RND Pedagogika
dr hab. Sylwia Kulczyk, prof. UW, Reprezentantka RND Geografia społeczno-ekonomiczna oraz Nauki o Ziemi i Środowisku
prof. dr hab. Paweł Kulesza, Przewodniczący RND Nauki chemiczne
prof. dr hab. Janusz Kudła, Przewodniczący RND Ekonomia i finanse
prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Przewodniczący RND Nauki fizyczne
dr hab. Paweł Majewski, Reprezentant RND Nauki biologiczne
prof. dr hab. Ewa Pisula, Przewodnicząca RND Psychologia
prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, Przewodnicząca RND Językoznastwo
dr hab. Łukasz Zamęcki, Reprezentant RND Nauki o polityce i administracji oraz Nauki o bezpieczeństwie

Komitet organizacyjny

Przewodniczący
mgr Damian Michalik (Wydział Fizyki)
Członkinie i członkowie
mgr Natalia Greniewska (Wydział Orientalistyczny)
mgr Mikołaj Biesaga (Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca)
mgr Michał Goszczyński (Biuro ds. Jakości Kształcenia)
mgr Agnieszka Łyś (Wydział Psychologii)
mgr Katarzyna Dombrowicz (Wydział Orientalistyczny)
mgr Damian Lodowski (Wydział Geologii)
mgr Justyna Sobolewska (Wydział Zarządzania)
mgr Przemysław Decewicz (Wydział Biologii)
mgr Małgorzata Kuczara (Wydział Zarządzania)

Kontakt

Adres e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl

Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110 (I p.)
00-927 Warszawa
tel.: 22 55 20 189