Kolejna tura rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19

Kolejna tura rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19

Kolejna tura rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 ‼
🔹 Jeżeli jeszcze się nie zapisaliście na szczepienie przeciw COVID-19, a chcecie to zrobić, to macie czas TYLKO DO ŚRODY 3 MARCA 2021 R, DO GODZ. 10:00.
🔹 Nie czekajcie do ostatniej chwili!
🔹 Zapisy obejmują nauczycieli/nauczycielki akademickie oraz inne osoby prowadzące zajęcia, w tym doktorantki i doktorantów, urodzonych po 31.12.1951 r. do 31.12.2003 r., którzy spełniają kryteria podane w komunikacie.
___
‼ The next registration phase regarding COVID-19 vaccinations ‼
🔹 If you haven’t signed up for the COVID-19 vaccination yet, and you want to do so, you have time ONLY UNTIL WEDNESDAY, MARCH 3, 2021, by 10:00 AM.
🔹 Please do not leave it until the last moment!
🔹 Registration is open to academic teachers and others conducting classes, including PhD students born between 31st December 1951 and 31st December 2003, who meet the criteria listed below.
Czytaj dalej

Nowa kadencja Samorządu Doktorantów UW

Nowa kadencja Samorządu Doktorantów UW

📢🆕📢 Prawie o pierwszej w nocy skończyło się pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów kadencji 2021, na którym delegatki i delegaci Wydziałowych Rad Doktorantów oraz Rad Doktorantów Szkół Doktorskich wybrali szereg doktoranckich reprezentantek/ów (doceniamy to, jest 97 miejsc w radach dydaktycznych 😉 ). Ze względu na pandemię obrady toczyły się zdalnie😩, nie tracimy jednak nadziei, że kiedyś wrócimy do spotkań stacjonarnych!
💗 Sekretarzem Rady Samorządu Doktorantów została Katarzyna Bujak (Wydział Biologii).
💗 Naszą nową Przewodniczącą Samorządu Doktorantów została Justyna Sobolewska (Wydział Zarządzania), która będzie kierować zespołem, w skład którego weszli:
🔹 Szura Bruni (Wydział „Artes Liberales”)
🔹 Maciej Kolanowski (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)
🔹 Damian Lodowski (Wydział Geologii)
🔹 Damian Michalik (Wydział Fizyki)
🔹 Przemysław Mroczkowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)
🔹 Karolina Oleksińska (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska)
(oraz nasza Samorządowa maskotka: Jednorożec 🦄)
Pamiętajcie, że jesteśmy tu dla Was 🤲, a drzwi (obecnie głównie te wirtualne) do Biura Samorządu Doktorantów UW są dla Was zawsze otwarte. Nie jesteście sami/e❤️
Czytaj dalej

Wydłużony termin testów w kierunku koronawirusa / Coronavirus testing extended

Wydłużony termin testów w kierunku koronawirusa / Coronavirus testing extended

🔹 Do końca marca został przedłużony termin, w którym pracownice i pracownicy oraz doktoranci i doktorantki Uniwersytet Warszawski mogą poddać się bezpłatnym testom RT-PCR w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
🔹 testy można wykonać do 31 marca 2021 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00
🔹 do badania potrzebne jest pobranie przez personel medyczny wymazu z gardła i nosa
🔹 kod rabatowy, który uprawnia do wykonania bezpłatnych badań, można pobrać ze strony covid.uw.edu.pl (logowanie jak do USOSweb), jest on potrzebny do rejestracji na badanie
🔹 pracownice/y i doktoranci/tki mogą otrzymać tylko jeden kod rabatowy, ponowne zamówienie kodu nie będzie możliwe
🔹 po otrzymaniu kodu rabatowego należy zarejestrować się wypełniając formularz a następnie należy umówić się na konkretną datę i godzinę na pobranie wymazu przez stronę podaną w linku
🔹 członkinie i członkowie rodziny (maksymalnie 4 osoby) pracownic/kiwów i doktorantek/ów UW, biorących udział w badaniu, mogą skorzystać ze zniżki na test RT-PCR (zniżka wynosi 89 zł, koszt testu dla członka/ini rodziny: 350 zł)
Bądźcie zdrowi 💓
****
🔹 The deadline for employees and PhD students of the University of Warsaw to undergo free of charge RT-PCR tests for active infection with SARS-CoV-2 coronavirus has been extended to the end of March.
🔹 tests can be carried out till 31 March 2021, from Monday to Friday (8:00 AM to 6:00 PM)
🔹 the test requires medical staff to take a smear from the throat and nose
🔹 a discount code, which entitles PhD students of the University of Warsaw to get tested free of charge, can be downloaded from covid.uw.edu.pl (login as in USOSweb), it is required to register for the test
🔹 employees and PhD students can receive only one discount code, ordering the code again will not be possible
🔹 after receiving the discount code, it is necessary to register by filling in the form and then make an appointment for a specific date and time for the test via the website provided in the link
🔹 family members (maximum 4 persons) of UW employees and PhD students, who undergo tests, can get a discount for RT-PCR test (the discount is PLN 89, the cost of the test for a family member: PLN 350)
Be safe and sound🤲
Czytaj dalej

Wybory uzupełniające - Rada Wydziału Chemii UW

Wybory uzupełniające – Rada Wydziału Chemii UW

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

01.03.2021 o godzinie 18:00

odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela doktorantów w:

Radzie Wydziału Chemii (1 mandat).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet
Wejdź na spotkanie TUTAJ

Wzór zgody na kandydowanie znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie.

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą oddać głos w wyborach w tej jednostce proszeni są o wypełnienie deklaracji.

Deklaracja jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

Czytaj dalej

Wybory przedstawiciela doktorantów w Radzie Wydziału Neofilologii UW

Wybory przedstawiciela doktorantów w Radzie Wydziału Neofilologii UW

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

01.03.2021 o godzinie 17:00

odbędą się wybory przedstawiciela doktorantów do

Rady Wydziału Neofilologii (1 mandaty).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą wziąć udział w tych wyborach proszeni są o przesłanie wypełnionej Deklaracji jednostki naukowej.

Deklaracja jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

Czytaj dalej

Karty sportowe/ Sports Cards

Karty sportowe/ Sports Cards

[EN below]

🔹 Od kilku lat regularnie dostawaliśmy pytania dotyczące kart sportowych umożliwiających wstęp do wielu obiektów sportowych. Po kilkudziesięciu miesiącach prób wreszcie taka oferta jest dostępna! Doskonale zdajemy sobie sprawę, że panuje pandemia Covid-19, ale mamy nadzieję, że kiedyś się skończy i będzie wtedy można korzystać z obiektów sportowych bez ograniczeń.

🔹 Wszyscy doktoranci i doktorantki UW mogą skorzystać z dwóch programów sportowych i zamówić kartę FitProfit/FitSport.

🔹 Karta zapewni Wam dostęp do tysięcy obiektów sportowych w całej Polsce oraz do strefy on-line.

🔹 Możecie zamówić kartę również dla osoby towarzyszącej.

🔹 Do rejestracji potrzebujecie e-mail w domenie uniwersyteckiej.

🔹 Płatności dokonywane są raz w miesiącu, jeżeli zechcecie zrezygnować z udziału w programie, to po prostu nie opłacacie kolejnego miesiąca.

👉 Szczegóły dotyczące kart znajdziecie tutaj oraz na stronie:  https://www.uw.edu.pl/karty-sportowo-rekreacyjne-dla-pracownikow-i-doktorantow-uw/ Cennik

Dodatkowo w najbliższy poniedziałek o godz. 18:00 możecie dołączyć do webinarium dotyczącego ww. kart, szczegóły znajdziecie tutaj: Webinarium

🔹 For several years, we have regularly received questions about sports cards that allow access to many sports facilities. After months of trying, finally such an offer is available! We are perfectly aware that there is a Covid-19 pandemic, but we hope that one day it will end and you will then be able to use sports facilities without restrictions.

🔹 All PhD students of University of Warsaw can enjoy two sports programmes and order a FitProfit/FitSport card.

🔹 The card will provide you an access to thousands of sports facilities all over Poland and an online zone.

🔹 You can also order the card for a accompanying person.

🔹 To register to the programme you need an email in the university domain.

🔹 Payments are made once a month, if you wish to quit the programme, you simply do not pay the next month.

👉 Details about the cards can be found here and at University website: Prices

In addition, you can join a webinar about the mentioned cards this Monday at 6pm, details can be found here: Webinar

Czytaj dalej