Uniwersytecki Punkt Szczepień / University Vaccination Point (termin do 12.05)

Uniwersytecki Punkt Szczepień / University Vaccination Point (termin do 12.05)

❗️ Jeżeli nie zaszczepiliście się przeciw COVID-19, to jeszcze do środy 12 maja do północy możecie zapisać się na UW w ramach Uniwersyteckiego Punktu Szczepień 💉 . Uruchomienie punktu w BUW-ie planowane jest na przełomie maja i czerwca.

Szczegóły dotyczące UPS znajdziecie tutaj.

Zgłoszenie na szczepienie tutaj.
___

❗️ If you haven’t been vaccinated against COVID-19, you can still sign up at the UW’s University Vaccination Point 💉 until Wednesday 12 May (midnight). The point (at BUW) is scheduled to be opened in late May/early June.

More details you can find here.
Those who want to register for vaccination are requested to fill in the form.
Czytaj dalej

Stypendia dla doktorantek i doktorantów prowadzących badania związane z Warszawą

Stypendia dla doktorantek i doktorantów prowadzących badania związane z Warszawą

Miasto stołeczne Warszawa uruchamia nabór do trzeciej edycji programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów uczelni warszawskich. Mamy nadzieję, że program zainteresuje oraz zainspiruje badaczki i badaczy do realizacji projektów związanych z szeroko pojętym rozwojem i funkcjonowaniem stolicy.

➡️ Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym z obszarów wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy. Lista obszarów badawczych znajduje się na stronie: www.um.warszawa.pl/SDD.

➡️ Oprócz wsparcia finansowego stypendysta może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu, polegającą m.in. na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu formalności potrzebnych do przeprowadzenia badania. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.

✍️ Termin zgłaszania wniosków stypendialnych upływa 24 czerwca br.

ℹ Łączna maksymalna kwota stypendium to 30.000 zł. Okres przyznawania stypendium jest zależny od długości trwania projektu badawczego – maksymalnie do 12 miesięcy.

***

👉 Spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych stypendiami m.st. Warszawy dla doktorantów odbędą się w dniach 17 do 23 maja br. Terminy spotkań znajdują się na stronie stypendiów. Chęć udziału w spotkaniach można zgłosić poprzez przesłanie maila na adres naukowa@um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać:

www: http://www.um.warszawa.pl/SDD
mailem: naukowa@um.warszawa.pl
telefonicznie: + 48 22 443 01 76 (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00)

Czytaj dalej

Wybory uzupełniające do Rad Dydaktycznych

Wybory uzupełniające do Rad Dydaktycznych

Drogie i Drodzy,

na najbliższym posiedzeniu Rady Samorządu Doktorantów (Google Meet, 17.05.2021) odbędą się wybory uzupełniające przedstawicieli i przedstawicielek doktorantów do Rad Dydaktycznych. Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci i delegatki do Rady Samorządu Doktorantów. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach mają doktoranci i doktorantki reprezentujące dyscyplinę naukową związaną z dyscypliną wiodącą dla kierunku/kierunków studiów reprezentowanych w Radzie Dydaktycznej. Zgodnie z przepisami Regulaminu Samorządu Doktorantów za związanie z dyscypliną naukową rozumie się reprezentowanie dyscypliny naukowej należącej do tej samej dziedziny nauki, posiadanie stopnia w danej dyscyplinie lub posiadanie tytułu zawodowego na kierunku studiów, który należy do danej Rady Dydaktycznej.

Kandydaci i kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza online.

Komplet podpisanych wersji załączonych dokumentów: zgody kandydatki/kandydata oraz deklarację przynależności do dyscypliny należy wysłać pocztą na adres biura (Zarząd Samorządu Doktorantów UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110 (I p.), 00-927 Warszawa) lub zanieść do kancelarii UW mieszczącej się w Auditorium Maximum. Prosimy również o wysłanie na adres mailowy biura (doktoranci[at]samorzad.uw.edu.pl) skanów tych dokumentów do 14.05.2021, 23:59. Jeżeli ktoś z kandydatek/kandydatów chce zaprezentować swoją kandydaturę osobiście i wziąć udział w posiedzeniu Rady online, to proszę zgłosić taką prośbę mailowo (k.bujak[at]samorzad.uw.edu.pl) do 14.05.2021, 23:59.

Katarzyna Bujak
Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów UW

 

Wzór zgody kandydata/kandydatki

Wzór deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny

Wykaz wakatów w radach dydaktycznych

Czytaj dalej

Uniwersytecki Punkt Szczepień / University Vaccination Point

Uniwersytecki Punkt Szczepień / University Vaccination Point

❗️ Jeżeli nie zaszczepiliście się przeciw COVID-19, to już dzisiaj (do 10 maja do godz. 9:00) możecie zapisać się na UW w ramach Uniwersyteckiego Punktu Szczepień 💉 . Uruchomienie punktu planowane jest na przełomie maja i czerwca.

Szczegóły dotyczące UPS znajdziecie tutaj.

Zgłoszenie na szczepienie tutaj.
___
❗️ If you haven’t been vaccinated against COVID-19, you can sign up at the UW’s University Vaccination Point 💉 from today (by May 10 at 9:00 am). The point is scheduled to be opened in late May/early June.

More details you can find here.
Those who want to register for vaccination are requested to fill in the form.
Czytaj dalej

Dni wolne: 7-8 maja

Dni wolne: 7-8 maja

Zgodnie z postanowieniem rektora UW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim 7 oraz 8 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
___
According to the decision of the Rector of the University of Warsaw of 10 July 2020 on the organisation of the academic year 2020/2021 at the University of Warsaw, 7 and 8 May are class-free days.

Czytaj dalej

Rekrutacja do szkół doktorskich! / Recruitment for doctoral schools!

Rekrutacja do szkół doktorskich! / Recruitment for doctoral schools!

Jeżeli chcecie dołączyć do naszego grona i rozpocząć przygodę z doktoratem na Uniwersytecie Warszawskim, to już dzisiaj (do 28 czerwca) możecie się rejestrować w IRK ✍️.

Na UW możecie rekrutować się do 4 szkół doktorskich:
🔹 Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, rekrutacja.nh[at]uw.edu.pl
🔹 Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, rekrutacja.ns[at]uw.edu.pl
🔹 Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, rekrutacja.nsp[at]uw.edu.pl
🔹 Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, rekrutacja.msd[at]uw.edu.pl

👉 Szczegółowe harmonogramy rekrutacji oraz zasady przeprowadzania rejestracji kandydatek i kandydatów do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022 znajdziecie tutaj:
💡 Zasady rekrutacji do szkół znajdziecie tutaj wraz z następującymi zmianami.
❓ W razie pytań zajrzyjcie na stronę szkół doktorskich.
Powodzenia! 💪
___
If you want to join us and start your PhD adventure at the University of Warsaw, you can register in IRK from today (until 28 June) ✍️ .
At UW you can recruit into 4 doctoral schools:
🔹 the Doctoral School of Humanities, rekrutacja.nh[at]uw.edu.pl
🔹 the Doctoral School of Social Sciences, rekrutacja.ns[at]uw.edu.pl
🔹 the Doctoral School of Exact and Natural Sciences, rekrutacja.nsp[at]uw.edu.pl
🔹 the Interdisciplinary Doctoral School, rekrutacja.msd[at]uw.edu.pl
💡 All details about the recruitment schedule, required documents, limits of admission and other important information about recruitment can be found on the doctoral schools website.
Good luck! 💪
Czytaj dalej