Drogie i Drodzyℹ️

➡️ Od 14 września w jednostkach administracji ogólnouniwersyteckiej na UW zwiększony zostaje zakres pracy w formie stacjonarnej.🆕
➡️ Decyzje dotyczące organizacji pracy danej jednostki organizacyjnej UW podejmuje jej kierownik, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.😷
➡️ W związku z tym Biuro ZSD UW będzie otwarte w poniedziałki i w czwartki w godzinach 9:00-17:00. Jeżeli potrzebujecie coś załatwić osobiście, to w ww. dni jesteśmy w Budynku Zarządu Samorządu Studentów, w pokoju 110. Zapraszamy!💗
➡️ W pozostałe dni wciąż możecie się z nami kontaktować mailowo pod adresem doktoranci[at]samorzad.uw.edu.pl 📧
➡️ Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 jesteśmy również dostępni pod numerem tel. 22 55 20 189 ☎️
➡️ Całą korespondencję prosimy wysyłać na adres Biura ZSD UW (http://www.doktoranci.uw.edu.pl/kontakt/). 📬

➡️ https://www.uw.edu.pl/organizacja-pracy-pracownikow-uw-niebedacych-nauczycielami-akademickimi-od-14-wrzesnia/