Drogie i Drodzy,
zgodnie z decyzją JM Rektora prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka najbliższy wtorek, 4 maja 2021r., jest dniem wolnym dla administracji ogólnouniwersyteckiej, w tym Biura Samorządu Doktorantów.