Drogie i Drodzy,

zgodnie z decyzją JM Rektora prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka pragniemy poinformować, iż 6 kwietnia 2021 r. jest również dniem wolnym od pracy dla administracji ogólnouniwersyteckiej.