Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych

Wszyscy doktoranci UW i ich dzieci, zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obsługiwanego przez Biuro Spraw Socjalnych UW, mogą ubiegać się o przydział wczasów organizowanych w ośrodkach turystycznych UW lub o dofinansowanie krajowych lub zagranicznych wczasów (wyjazdów) zorganizowanych.

Każdy doktorant może uzyskać dofinansowanie (przydział wczasów) tylko raz w roku. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od sytuacji materialnej doktoranta (nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń o dochodach - wystarczy wypełnić deklarację o średnim dochodzie na członka gospodarstwa domowego). Maksymalna wysokość dofinansowania w roku 2010 wynosi 1438 zł.

Procedura składania wniosków:

- wypełnić wniosek o przydział wczasów lub

- wypełnić wniosek o dofinansowanie wczasów

- w przypadku wniosku o dofinansowanie wczasów do wniosku koniecznie trzeba załączyć fakturę wystawioną na wnioskodawcę za wykupione wczasy (faktura powinna być w języku polskim)

- złożyć wniosek w Biurze Spraw Socjalnych

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Biurze Spraw Socjalnych UW