Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Konferencje, Staże, Szkolenia, Konkursy

W poniższej zakładce są na bieżąco zamieszczane informacje o aktualnych ciekawych projektach dla doktorantów, konferencjach, wykładach oraz badaniach naukowych. Jeśli ktoś posiada informacje na temat takowych wydarzeń, proszę o przesłanie adresu strony internetowej wraz z krótkim opisem w celu opublikowania wydarzenia. Maile proszę wysyłać  na adres biura ZSD UW.

==================================

==================================

Chcielibyśmy uprzejmie prosić o zamieszczenie, tak jak w zeszłym roku, na Państwa stronie internetowej w dziale „Konferencje, Staże, Szkolenia, Konkursy” informacji o zapisach na III Ogólnokrajową Konferencję Naukową: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój. Konferencja odbędzie się w kwietniu 2016 w Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie oraz w Gdańsku.

Każdy uczestnik ma prawo opublikowania dwóch punktowanych artykułów oraz streszczenia swojego wystąpienia. Może wystąpić z referatem lub posterem.

Szczegóły proszę znaleźć w załączniku.

Informacje: www.mlodzinaukowcy.com/projects.html

Konferencja ta będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz do zdobycia doświadczenia.

Komunikat 1

==================================

==================================

W imieniu Organizatorów zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazania doktorantom Państwa Uczelni zaproszenia do uczestnictwa w “IV KONGRESIE MŁODYCH LUDZI NAUKI - wizja, nauka, postęp”, który odbędzie się 12 marca 2016 roku w Olsztynie.

Dołożymy wszelkich starań, aby nasza konferencja, jak żadna inna, stworzyła niepowtarzalną okazję zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami badawczymi, realizowanymi w jednostkach naukowych.

W ramach konferencji istnieje możliwość publikacji artykułów w następujących czasopismach naukowych: Agricultural Engineering (ISSN 2083-1587) - 10pkt, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (ISSN 1732-5587) - 10pkt oraz Technical Sciences (ISSN 1505-4675) - 11pkt.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć:

1. W I Komunikacie (tutaj)

2. Na stronie internetowej konferencji: www.doktoranci.com.pl

3. Poprzez bezpośredni kontakt z komitetem organizacyjnym: kontakt@dokoranci.com.pl

==================================

==================================

Pragnę serdecznie zaprosić na I Międzynarodową Konferencję Przyrodniczą Pogranicza Polsko-Czesko-Słowackiego. Termin konferencji: 19-20 marca 2016, miejsce: Dwór Kossaków w Górkach Wielkich (okolice Cieszyna). Organizatorami są: Stowarzyszenie Dziewięćsił, Górecki Klub Przyrodników oraz Stowarzyszenie dla Natury “Wilk”.

Celem konferencji jest wymiana informacji oraz nawiązanie współpracy między naukowcami, przyrodnikami i Stowarzyszeniami prowadzącymi badania naukowe na terenie pogranicza Polski, Czech i Słowacji. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji w sesji posterowej i/lub referatowej. Planowany koszt konferencji wyniesie do 300 zł (w tym dwa noclegi, wyżywienie, uroczysty bankiet, materiały konferencyjne). Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 luty 2016.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://dziewiecsil.org/index.html

Zapisy elektroniczne: https://docs.google.com/forms/d/1z3LoOheVeuoIhYNte1-ZKLHIyZ9APjs849fQpE8uMJM/viewform?usp=send_form

==================================

==================================

W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji”, która odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 r. w Częstochowie, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez nas konferencji.

Organizatorami Konferencji są: Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa.

Problematyka konferencji związana jest z rozwojem i funkcjonowaniem organizacji w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W ramach niniejszej konferencji chcielibyśmy poddać pod dyskusję następującą tematykę:

współczesne koncepcje zarządzania organizacją,
determinanty rozwoju współczesnych organizacji,
organizacja w Internecie - szanse i zagrożenia,
rola i znaczenie zasobów organizacyjnych,
rola kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji,
technologie informacyjne, a funkcjonowanie i rozwój organizacji,
innowacje w organizacji,
perspektywy i kierunki badań nad zarządzaniem przedsiębiorstw sektora MSP,
umiejętności współczesnego menedżera.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://rozwoj.pcz.pl/

==================================

==================================

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza w ramach projektu Inter.Intra.Trans.
do udziału w konferencji naukowej Europejska przestrzeń kulturowa (EPQ): teatr – kino – nowe media,
która odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2016 r. w Warszawie.
Niezbędne informacje przesyłamy  w załącznikach.

==================================

==================================

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
VI Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców
“Wokół wartości współczesnego człowieka - tradycja a nowoczesność”,
która odbędzie się w terminie 14-16.04.2016 r. w Bydgoszczy.

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców
reprezentujących wszystkie dziedziny nauki zainteresowanych zagadnieniem współczesnych wartości:
psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, kulturoznawców, filologów, ekonomistów, medyków,
prawników, jak i przedstawicieli innych dyscyplin nauki.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:
http://ikd.edu.pl/sprawy-organizacyjne/zgloszenie-uczestnictwa/

Termin nadsyłania streszczeń referatów i plakatów: 20 stycznia 2016.

Mamy nadzieję na Państwa żywy odzew.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie
internetowej: www.ikd.edu.pl

==================================

==================================

Zapraszamy serdecznie do nadsyłania zgłoszeń na Międzynarodową Konferencję Naukową “50 Shades of Popular Culture”, organizowaną przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta w dniach 18-21 lutego 2015 r. w Krakowie.

Abstrakty wystąpień prosimy przesyłać pod adres 50shadesofpopculture@gmail.com do 30 listopada 2015 r. Konferencja jest dwujęzyczna, co oznacza, że można przesyłać na nią zgłoszenia zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

Szczegółowe informacje nt. miejsca obrad, dojazdu i opłaty rejestracyjnej znajdują się na stronie 50shadesofpopculture.wordpress.com.

==================================

==================================

Zapraszamy serdecznie do nadsyłania zgłoszeń na Międzynarodową Konferencję Naukową “Fictional maps”, organizowaną przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką w Katowicach oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta w dniach 21-23 stycznia 2015 r. w Katowicach. Gościem specjalnym konferencji będzie Stefan Ekman (University of Gothenburg, Sweden), autor książki Here be Dragons. Exploring Fantasy Maps & Settings, a obecność podczas obrad potwierdziła także Farah Mendlesohn, autorka monografii The Rhetorics of Fantasy.

Abstrakty wystąpień prosimy przesyłać pod adres fictionalmaps@gmail.com do 30 listopada 2015 r. Z uwagi na charakter konferencji zgłoszenia mogą mieć charakter albo zwykłego wystąpienia z referatem, albo posteru (z dyskusją podczas sesji posterowej).

Szczegółowe informacje nt. miejsca obrad, dojazdu i opłaty rejestracyjnej znajdują się na stronie fictionalmaps.org. Zachęcamy również do zasubskrybowania informacji w ramach wydarzenia społecznościowego: https://www.facebook.com/events/633054450163490/

==================================

==================================

Pierwsza edycja seminarium dla doktorantów „Publikuj i nie zgiń. Jak publikować, aby być widocznym i wspierać swoją karierę”  spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że nie byliśmy w stanie zapewnić wystarczającej liczby miejsc. Dlatego zdecydowaliśmy zorganizować dodatkowe, które odbędzie się 19.11.2015 roku w godzinach 1010.00-13.00 w BUW (sala 256).

Na spotkanie zapraszają Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Obywatele Nauki, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW i Platforma Otwartej Nauki. Jego celem, jak poprzednio, jest zapoznanie uczestników z wiedzą na temat kierunków rozwoju komunikacji naukowej, a także z praktycznymi kwestiami dotyczącymi publikowania i zwiększania zasięgu swoich artykułów oraz wyników badań. Szczególną uwagę prowadzący poświęcą otwartemu dostępowi do treści naukowych (Open Access).

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie PON: http://pon.edu.pl/index.php/post?pid=83

==================================

==================================

W imieniu Koła Naukowego Ekonomii AS i Uniwersytetu Szczecińskiego zachęcam Państwa do wzięcia udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Gospodarowanie w XXI wieku, która odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2015 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 64-66.
Termin zgłoszeń do konferencji do 20 listopada br.
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załączonych do wiadomości plikach oraz na stronie internetowej poświęconej konferencji www.mikroekonomia.net/konferencjaas .
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w naszej konferencji.

==================================

==================================

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne z perspektywy młodego ekonomisty” która odbędzie sie 17 czerwca 2016 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zakres tematyczny konferencji:

Podczas konferencji poruszane będą problemy z obszaru rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych. Zachęcamy uczestników do przedstawiania teoretycznych oraz teoretyczno-praktycznych wyników oryginalnych, własnych badań naukowych. Proponowane zagadnienia w ramach poszczególnych obszarów tematycznych są następujące.

Ubezpieczenia i rynki finansowe :

- Nowe tendencje w systemie ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych
- Rynek ubezpieczeniowy i jego ewolucja
- Rola i znaczenie ubezpieczeń we współczesnej gospodarce
- Współczesne dylematy bankowości
- Stabilność i rozwój rynku kapitałowego
- Ewolucja współczesnych instrumentów finansowych
- Dystrybucja produktów finansowych – aktualne problemy
- Metody wyceny i zarządzanie wartością banków i ubezpieczycieli
- Nowoczesne strategie zarządzania finansami banków i ubezpieczycieli
i inne

Finanse przedsiębiorstw:

- Miejsce i rola finansów w strategii przedsiębiorstw
- Zastosowanie metod analizy finansowej w zarządzaniu finansami
- Metody i instrumenty zarządzania płynnością
- Metody i instrumenty zarządzania kapitałem
- Metody i instrumenty zarządzania aktywami trwałymi
- Finansowanie działalności bieżącej i rozwojowej
- Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
- Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa
- Instrumenty finansowe w relacjach inwestorskich
i inne

Z uwagi na liczne zapytania ze strony potencjalnych uczestników o możliwości publikowania opracowań związanych z problematyką finansów publicznych Komitet Organizacyjny przechylając się do próśb uruchomił trzeci panel tematyczny Konferencji.

Finanse publiczne:

- Rola i znaczenie finansów publicznych we współczesnej gospodarce
- Polityka fiskalna w warunkach integracji gospodarczej i globalizacji
- Problem nierównowagi budżetowej i zadłużenia publicznego we współczesnej gospodarce
- Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego i ich adekwatność do realizowanych zadań
- Rola podatków w polityce makroekonomicznej państwa oraz determinanty efektywności fiskalnej systemu podatkowego
- Potrzeba i kierunki zmian w systemie podatkowym
- Instrumenty podatkowe w decyzjach przedsiębiorstw
i inne

Termin zgłoszenia 15-11-2015 r.

Opłata od 235,00 zł

Więcej informacji na stronie internetowej oraz w zaproszeniu (załącznik do niniejszego maila)
http://www.umcs.pl/pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-cyklu-rynki-finansowe-i-finanse-przedsiebiorstw-z-perspektywy-mlodego-ekonomisty,7903.htm

==================================

==================================

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w pierwszej konferencji z cyklu Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii, która odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2016 w Warszawie.

Szczegóły w załącznikach.
zaproszenie
formularz zgłoszeniowy

==================================

==================================

W imieniu Organizatorów zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazania doktorantom Państwa Uczelni zaproszenia do uczestnictwa w “III KONGRESIE MŁODYCH LUDZI NAUKI - wizja, nauka, postęp”, który odbędzie się 12 grudnia 2015 roku w Warszawie.

Organizatorami konferencji są
KATEDRA INŻYNIERII MECHANICZNEJ I AGROFIZYKI
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

TRAICON S.C.
DZIEDZIC & MOCZULSKI

Dołożymy wszelkich starań aby nasza konferencja, jak żadna inna, stworzyła niepowtarzalną okazję zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami badawczymi, realizowanymi w jednostkach naukowych.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć:

1. W I Komunikacie (załącznik)
2. Na stronie internetowej konferencji: www.doktoranci.com.pl
3. Poprzez bezpośredni kontakt z komitetem organizacyjnym: kontakt@dokoranci.com.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu Facebook, na którym będziemy na bieżąco aktualizować informacje o nadchodzącej konferencji:
https://www.facebook.com/trainingandconference

==================================

==================================

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodzi KES 2015 pt. „Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”, która odbędzie się w dniu 23.10.2015 r. o godz. 9.00 (rejestracja od godziny 8.00) w Gmachu Głównym SGH, al. Niepodległości 162, Aula VII (3 piętro).

Serdecznie zachęcamy do rejestracji udziału biernego za pomocą formularza. Wszelkie informacje o konferencji dostępne są na naszej stronie internetowej i Facebooku. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o mail na adres: mlodzikes [at] sgh.waw.pl lub [at] gmail.com

==================================

==================================

Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza na XII Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „METODOLOGIA MIESZANA W NAUCE O INFORMACJI I INNYCH NAUKACH”.

OPIS KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się 23 listopada 2015 r. w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ulicy prof. St. Łojasiewicza 4.

W głównym obszarze naszych zainteresowań znajduje się w tym roku metodologia mieszana oraz jej wykorzystanie w nauce o informacji oraz w innych dyscyplinach.

Najlepsze referaty będą recenzowane, a następnie opublikowane.

==================================

==================================

I would like to inform you that Contact Singapore will be organizing a Work-in-Singapore session on 27 October 2015 in Warsaw.

Contact Singapore is a Singapore government agency which represented Singapore’s Research & Academia industry.

Singapore has a vibrant Research & Academia industry, and is a leading hub within Asia.

You can refer to this link for more information - https://www.contactsingapore.sg/en/professionals/key-industries/research-academia

It will be partnering with a Polish professor to share about his experiences living and working in Singapore. The professor spent 8 years with Singapore A*STAR’s Institute of Materials Research and Engineering and is well-placed to share about Singapore’s Research and Academia ecosystem.

Its Area Director, Mr Samuel Chang will present on other aspects about Singapore such as work pass framework, taxation, lifestyle-related topics, and address questions that the audience may have on living and working in Singapore.

There are significant opportunities in Singapore for candidates with backgrounds in –
· Chemistry
· Material Science
· Computer Science
· Physics
· Engineering
· Additive Manufacturing
· Robotics
· Life Sciences

The event details are -
27 October (Tuesday) – Warsaw
Address:
The Westin Hotel Warsaw (http://www.westin.pl/en)
Jana Pawla II 21
00-854 Warszawa

Time:
6:30PM (registration)
7:00PM (presentations and Q&A)
8:00PM (networking)

Please register using this link as spaces are limited.

==================================

==================================

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej,
Rada Programowa oraz
Komitet Organizacyjny
serdecznie zapraszają do udziału w
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
organizowanej w ramach obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej
„Wpływ rozwoju nauki i techniki
na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki”
(19-20.11.2015 r.)

Rozpoczęcie konferencji odbędzie się 19 listopada 2015 roku w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75. W tym samym dniu zostały zaplanowane także dwie sesje równoległe, które będą się odbywały w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 oraz w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1. W dniu 20 listopada 2015 roku odbędzie się sesja plenarna w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75.

Ideą naszej konferencji jest zbliżenie środowisk naukowych i biznesu dlatego zamierzamy nadać temu wydarzeniu szczególną oprawę oraz stawiamy na innowacyjną formułę. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli świata biznesu, kultury, nauki oraz techniki.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji /praktyczne informacje, program konferencji/ znajdują się na stronie: http://www.konferencja100lecie.pl/
Będziemy wdzięczni za Państwa udział w konferencji w charakterze, który uznacie Państwo za najbardziej sobie odpowiadający, a także prosimy o zainteresowanie konferencją swoich współpracowników. Szczególnie mocno zachęcamy Państwa do nadsyłania referatów. Wybrane referaty zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej. Zarówno obrady plenarne, jak i obrady w sesjach, będą dobrą okazją do wymiany poglądów, prezentacji osiągnięć i propozycji kierunków zmian.

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie: http://www.konferencja100lecie.pl/
do 30 października 2015 r.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

==================================

==================================

Zapraszamy do udziału w XL Seminarium Naukowo Technicznym „Chemistry for Agriculture”, które odbędzie się w dniach 29 listopada - 2 grudnia 2015 r. w Karpaczu (rejestracja uczestników). W tym roku, podobnie jak rok temu, spotykamy się w pięknie położonym Karpaczu (woj. dolnośląskie) w ośrodku konferencyjno - wypoczynkowym Sandra Spa.

Seminarium organizowane jest corocznie od 1975 roku, a jego opiekunem naukowym i pomysłodawcą jest prof. Henryk Górecki z Politechniki Wrocławskiej. Nadrzędnym celem Seminarium jest umożliwienie wymiany doświadczeń, zaprezentowania wyników badań oraz dobrych praktyk oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.

W Seminarium uczestniczą przede wszystkim specjaliści z dziedzin chemii i biologii środowiska, technologii i biotechnologii reprezentujący różnego rodzaju uczelnie i instytuty naukowe – uniwersytety, politechniki, uczelnie rolnicze, medyczne, ekonomiczne oraz inne typy szkół wyższych i ośrodków prowadzących badania o tematyce z pogranicza chemii i biologii. Tym samym do udziału w Seminarium zachęcamy młodych naukowców, umożliwiając przedstawienie wyników własnych badań, sprawdzenie umiejętności prezentowania prac oraz nawiązanie kontaktów naukowych z doktorantami, profesorami oraz przedstawicielami rynku chemicznego w Polsce.

Wszystkim osobom prezentującym, oferujemy możliwość wydrukowania prac w czasopiśmie „Przemysł Chemiczny” ukazującym się nakładem wydawnictwa SIGMNA-NOT.

==================================

==================================

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję “Od pomysłu do komercjalizacji wyników badań. Teoria i praktyka” pod patronatem prof. Jerzego Buzka.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 19 października br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP (ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa).

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączeniu.

Formularz zgłoszenia na konferencję jest aktywny do dnia 15.10.2015 r. i znajduje się pod linkiem: http://goo.gl/forms/qa2gStB5g6

W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu e-mailowego pod adresem Joanna.Fabisiak@sejm.pl lub telefonicznego pod numerem telefonu: 22 828 63 79.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Konferencji.

==================================

==================================

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Obywatele Nauki, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW i Platforma Otwartej Nauki zapraszają doktorantów na seminarium „Publikuj i nie zgiń. Jak publikować, aby być widocznym i wspierać swoją karierę”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą na temat kierunków rozwoju komunikacji naukowej, a także z praktycznymi kwestiami dotyczącymi publikowania i zwiększania zasięgu swoich artykułów oraz wyników badań. Szczególną uwagę prowadzący poświęcą otwartemu dostępowi do treści naukowych (Open Access). Seminarium odbędzie się w ramach światowych obchodów Open Access Week, w Polsce znanym jako Tydzień Otwartej Nauki.

Seminarium odbędzie się 21.10.2015 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w sali 256, w godzinach 10.00 – 13.00.

W trakcie seminarium przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

- Rola publikowania w życiu naukowca

- Po co naukowiec publikuje – oczywiste i mniej oczywiste powody publikowania

- Jak wybrać miejsce publikacji i czym się kierować

- Jak zwiększać zasięg swoich publikacji

- Co to jest otwarty dostęp

- Czemu i komu służy otwartość w nauce

- Jak można realizować otwarty dostęp – czym są zielona i złota droga

- Otwarte czasopisma w Polsce i na świecie

- Otwarte repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe

- Licencje Creative Commons w nauce

- Korzystanie z otwartych treści naukowych

- Otwarte dane badawcze – gdzie szukać, jak udostępniać własne zbiory danych

Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy je nadsyłać do 19 października 2015.

==================================

==================================

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  „PhDo w Stoczni”

Program ma na celu zachęcenie studentów do kontynuowania nauki na poziomie III stopnia, wzbogacania wiedzy i aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców. Jego celem jest również umożliwienie doktorantom połączenia pracy naukowej z praktycznymi działaniami społecznymi.

Uzyskanie stypendium jest związane z podjęciem współpracy naukowo-badawczej z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Oznacza to, że praca doktorska Stypendysty Programu musi znajdować się w obszarze zainteresowania „Stoczni”. Dzięki temu będzie mógł uzyskać rzetelne,  merytoryczne wsparcie swojej pracy naukowej. Listę tematów/projektów badawczych istotnych dla  „Stoczni” można znaleźć na http://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2015/06/Lista-projekt%C3%B3w-_temat%C3%B3w-badawczych-2015_2016-STOCZNIA.pdf

Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Roczne stypendium naukowe w Programie wynosi 18.000 PLN. Stypendium ma charakter naukowo-praktyczny i jest szansą na wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze, wdrożeniowe i projektowe.  Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące Programu oraz procedury aplikacyjnej dostępne są na http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-doktoranckie/stypendia-doktoranckie-pafwstocznia/

Rekrutacja potrwa do 6 października.

==================================

=================================

Oferty stypednialne na sierpień 2015 dostępne na stronie Euraxess.

Chcielibyśmy uprzejmie prosić o przekazanie Doktorantom i Młodym Naukowcom informacji o zapisach na II Ogólnokrajową Konferencję Naukową: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój. Konferencja odbędzie się w listopadzie 2015, w trzech miastach: Poznań, Wrocław oraz Lublin. (www.mlodzinaukowcy.com/projects.html).

==================================

==================================

Każdy uczestnik ma prawo opublikowania dwóch punktowanych artykułów oraz streszczenia swojego wystąpienia. Może wystąpić z referatem lub posterem.

A group of young and ambitious students from Belgrade, Serbia gathered in BEUM Student Association is organizing the jubilee fifth edition of Belgrade Model European Union, an interactive student simulation of the European Union bodies and the largest one of its kind in the world. This conference will be held between 11th and 15th of November 2015, in the premises of the National Assembly of the Republic of Serbia in Belgrade.

We would hereby like to cordially invite the students of your Institution to take part in this interactive conference and extend their knowledge of the EU institutions and EU policies. We are expecting over 300 students from more than 50 countries, which will confirm our EU simulation as one of the biggest in the world, second year in a row. Your students will have the opportunity to learn something new, apply their knowledge in practice, connect with young leaders from throughout Europe and gain new practical skills.

==================================

==================================

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ma zaszczyt Państwa zaprosić na VIII Międzydyscyplinarną Konferencję Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, która odbędzie się 16 października 2015 roku na Uniwersytecie Szczecińskim.

Udział w MKDUS to znakomita okazja do integracji doktorantów różnych dyscyplin z licznych ośrodków naukowych.
Planowane sesje plenarne dają szanse na wymianę dokonań i poglądów, nawiązywania nowych kontaktów oraz rozwijania sieci współpracy.

==================================

==================================

W imieniu organizatorów  zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie doktorantom informacji dotyczących organizowanego “II KONGRESU MŁODYCH LUDZI NAUKI - wizja, nauka, postęp”, który odbędzie się 12 września 2015 roku w Lublinie.

Wszystkie informacje dotyczące konferencji znaleźć można na naszej stronie internetowej.

==================================

==================================

W czerwcu 2015 roku, w ramach działań Fundacji Badań Przestrzeni Publicznej TU i projektu WRSW | BRLN (Warszawa | Berlin), rusza program jedno- i dwumiesięcznych wizyt studyjnych dla artystów, kuratorów oraz badaczy miejskich z Berlina. Program będzie realizowany wraz ze społecznościami lokalnymi w budynkach poprzemysłowych w lokalach użytkowych z zasobu m. st. Warszawy. Dotyczyć będzie współczesnej przestrzeni publicznej Warszawy i Berlina. Wydarzenia w ramach rezydencji - warsztaty i projekty w przestrzeni miejskiej - realizowane będą we współpracy z artystami i kuratorami z Warszawy. Pierwsze z nich planowane są na początek lipca, tymczasem zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.

Informacje przesyłamy w załączniku, zapraszamy również na naszą stronę www.wrsw-brln.pl , oraz fanpage na Facebooku www.facebook.com/fundacjatu, gdzie będą mogli Państwo znaleźć aktualne informacje dotyczące wydarzeń realizowanych w ramach projektu WRSW | BRLN.

==================================

==================================

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc zaprasza na czerwcowe szkolenia, które odbędą się w Łodzi, Warszawie i Krakowie.
Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy jedynie drogą elektroniczną pod adresem:
http://www.poldoc.pl/zapisy-na-szkolenia/range.listevents/-

Przy dokonywaniu zapisów na szkolenia prosimy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe wpisanie Państwa adresu mailowego - bez niego zgłoszenie będzie nieważne! Warunkiem zorganizowania poszczególnych szkoleń jest uczestnictwo minimum pięciu osób. Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń.

Zachęcamy również do przedłużania członkostwa w Stowarzyszeniu i zapraszamy do nas nowych członków. Roczna składka członkowska wynosi 100zł, a semestralna 60zł. Nowych członków prosimy również o wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej na naszej stronie www.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzeń tegorocznego Małopolskiego Festiwalu Innowacji, którego byliśmy, jak co roku, partnerem. Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzeń na stronie: www.festiwalinnowacji.malopolska.pl .

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

==================================

==================================

Pragniemy zaprosić pracowników naukowych, doktorantów, studentów i pracowników ośrodków penitencjarnych i resocjalizacyjnych na konferencję naukową. Chcemy zgromadzić wszystkie środowiska zajmujące się resocjalizacją by w ten sposób obiektywnie spojrzeć na całokształt pracy resocjalizacyjnej w naszym kraju.

Konferencja „Zraniony duch i zagrożone ciało” - RESOCJALIZACJA XXI – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

Zachęcamy praktyków zajmujących się resocjalizacją do aktywnego udziału w konferencji, której pokłosiem będzie publikacja naukowa.
Kartę zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przysłać do 15 czerwca 2015 roku.
Koszt konferencji 150 zł.

==================================

==================================

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Strategie marek detalistów a strategie marek producentów na rynku międzynarodowym, krajowym i na rynkach lokalnych”
organizowanej w dniach 8- 9 października 2015 roku przez Zakład Strategii Marketingowych, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie.

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy na temat wyników badań oraz praktycznych doświadczeń z zakresu zarządzania markami producentów i zarządzania markami detalistów między przedstawicielami kadry akademickiej i doktorantów oraz praktykami z sieci detalicznych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm doradczych, agencji reklamowych i innych instytucji.

Wstępny program Konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.sgh.waw.pl/strategiemarek

Konferencja podzielona jest na dwie części:
- 08.10.2015- konferencja naukowa
- 09.10.2015- panel i warsztaty metodologiczne dla doktorantów

Termin nadsyłania referatów na adres strategiemarek@sgh.waw.pl: 15.08.2015.

==================================

==================================

Do publikacji przyjmowane będą referaty w języku polskim i angielskim. Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje opublikowane zostaną w czasopiśmie naukowym (8 pkt zgodnie z wykazem MNiSW) lub monografii pokonferencyjnej.

Zaproszenie na II Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w II Otwartym Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznym pt. “Norma / Patologia” odbywającym się 20 czerwca (sobota) w godzinach 11.00-19.00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Celem I OSF-P było zawiązanie porozumienia między teoretykami a praktykami, między filozofami a psychiatrami. Cel ten został osiągnięty. Teraz we wspólnym gronie, w kolejnych odsłonach Otwartych Seminariów, będziemy poddawać namysłowi zagadnienia szczegółowe. Celem II OSF-P będzie refleksja nad granicą miedzy normą a patologią w kontekście zdrowia psychicznego. Wśród gości znajdą się m.in. prof. Zofia Rosińska, prof. Bogdan de Barbaro, prof. Paweł Łuków, prof. Andrzej Kapusta.

Szczegóły wydarzenia na https://www.facebook.com/events/590425221098524/ oraz http://filozofiaipsychiat.wix.com/iiseminariumotwarte.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy,

Główny organizator: Instytut Filozofii UW

Współorganizatorzy:
- Instytut Filozofii UMCS
- Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

==================================

==================================

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozesłanie wśród doktorantów i pracowników naukowych informacji o Konferencji połączonej z Warsztatami oraz z Networkingiem pt. “Technologie, Relacje, Wiedza. Przyszłość zaczyna się teraz”, która odbędzie się 24 czerwca w Warszawie w Centrum Konferencyjnym PIAP Al. Jerozolimskie 202.

Oficjalna strona wydarzenia: http://technologie-relacje-wiedza.pl

Udział w Konferencji zapowiedzieli przedstawiciele firm o największym potencjale wdrażania i sukcesach w zakresie komercjalizacji, eksperci specjalizujący się w kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych, inwestorzy wspierający inwestycje w innowacje, eksperci z instytucji otoczenia biznesu, naukowcy zajmujący się badaniami nad nowatorskimi rozwiązaniami, jak również przedstawiciele organów administracji rządowej.

==================================

==================================

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej BULLYING. Jak sobie radzić z przemocą rówieśniczą w szkole?,
która odbędzie się 2 czerwca 2015 r. o godzinie 11.00 w sali H-116 Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi ul. Rewolucji 1905r. nr 52.

Uczestnicy konferencji otrzymają pakiet materiałów metodycznych z zakresu profilaktyki przemocy, w tym książkę MOBBING W SZKOLE. Jak zapobiegać przemocy grupowej Karla E. Dambacha. Udział w konferencji, w tym w warsztatach metodycznych Niezbędnik Nauczyciela, potwierdzony zostanie stosownym zaświadczeniem. Uczestnicy konferencji otrzymają dawkę merytorycznych informacji dotyczących zagadnienia bullyingu i sposobów radzenia sobie z przemocą rówieśniczą w szkole.

Zaproszeni prelegenci – specjaliści: prof. ndzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko, dr Agnieszka Wrońska, mgr Katarzyna Paliwoda, mgr Dobromir Makowski - zaprezentują najistotniejsze wiadomości dotyczące zagadnienia.
Koszt udziału w konferencji wynosi 70 zł.

Prosimy o przesyłanie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie www.ahe.lodz.pl/konferencja/bullying na adres: marketing@ahe.lodz.pl

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto: Bank Zachodni WBK S.A.
Nr konta 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736
W tytule wpłaty prosimy o wpisanie: imię i nazwisko uczestnika, Konferencja BULLYING

Termin nadsyłania zgłoszeń i wnoszenia opłaty konferencyjnej upływa 28.05.2015r.

==================================

==================================

27 maja 2015 na Wydziale Zarządzania UŁ, o godz. 17:30 odbędzie się II bezpłatne spotkanie z cyklu Łódzkie Promuje Startupy. pt. „Finansowanie startupów”

Tym razem, wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym powiemy skąd wziąć środki na sfinansowanie swojej działalności, jaka jest różnica między seed capital a venture capital, a także jak najskuteczniej sprzedać swój pomysł biznesowy inwestorowi.

W programie:
· Prelekcja „Ja nie mam nic, ty nie masz nic i on nie ma nic, to razem mamy w sam raz tyle, żeby założyć start-up”;
· Wystąpienia przedstawicieli seed capital i venture capital (jak wybrać właściwe źródła finansowania, czego inwestor oczekuje od pomysłodawcy, praktyczne sposoby przygotowania inwestycji);
· Możliwość konsultacji swojego pomysłu biznesowego z inwestorami i pożyczkodawcami;
· Możliwość zapoznania się z ofertą instytucji wspierających innowacyjnych przedsiębiorców w regionie łódzkim – inkubatory, akceleratory, agencje rozwoju przedsiębiorczości;
· Case study firmy Tourmedica.pl;
· Możliwość uzyskania certyfikatu udziału w warsztatach szkoleniowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z zakresu przedsiębiorczości.

Więcej o wydarzeniu: kliknij

REJESTRACJA: http://lodzkiestartupyii.evenea.pl/

==================================

==================================

W imieniu Instytutu Politologii oraz Koła Naukowego Studentów Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, a także ugrupowania PODEMOS POLONIA, pragnę zaprosić Państwa na panel dyskusyjny poświęcony Transatlantyckiemu Partnerstwu w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP) oraz współczesnym ruchom społecznym i politycznym, ich proteście wobec globalizacji i neoliberalizmu.

Wydarzenie odbędzie się 30.05.2015 r. (SOBOTA) o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Ośrodka Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie.

Gościem Specjalnym spotkania będzie europosłanka z hiszpańskiej partii PODEMOS – Lola Sanchez.

W razie jakichkolwiek pybr //p/em/ptań, proszę o wiadomość e-mailową.

==================================

==================================

W imieniu Instytutu Politologii oraz Koła Naukowego Studentów Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, a także ugrupowania PODEMOS POLONIA, pragnę zaprosić Państwa na panel dyskusyjny poświęcony Transatlantyckiemu Partnerstwu w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP) oraz współczesnym ruchom społecznym i politycznym, ich proteście wobec globalizacji i neoliberalizmu. Wydarzenie odbędzie się 30.05.2015 r. (SOBOTA) o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Ośrodka Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie. Gościem Specjalnym spotkania będzie europosłanka z hiszpańskiej partii PODEMOS – Lola Sanchez. Trwają zapisy na ostatnie wolne miejsca udziału w XI Letnich Praktykach Badawczych. Letnie Praktyki Badawcze czerpią inspiracje z brytyjskich doświadczeń w zakresie współpracy pomiędzy firmami a środowiskiem akademickim w obszarze szeroko pojętych zastosowań matematyki (ang. industrial mathematics). Wzorcem jest tutaj brytyjski model tzw. European Study Groups with Industry (przykład: https://www.esgi.org.uk), a zespół prowadzący Praktyki odbywa regularne szkolenia w Oxfordzie (w tym roku dwie osoby z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN zostało zakwalifikowanych do wybranej spośród zgłoszeń z całego świata grupy 25 uczestników Graduate Modelling Camp, https://www.maths.ox.ac.uk/study-here/postgraduate-study/industrially-focused-mathematical-modelling-epsrc-cdt/infomm-uk) oraz podczas ESGI. Letnie Praktyki Badawcze realizowane są w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Praktyki kierowane są do studentów wyższych lat studiów oraz doktorantów i odbywają się w Warszawie w miesiącach letnich (lipiec-wrzesień). Program Praktyk przeznaczony jest dla osób o szerokiej skali zainteresowań naukowych, począwszy od matematyki i informatyki, poprzez nanotechnologię, do ekonomii i zarządzania. W czasie Praktyk uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w kilku (3-5) wybranych projektach o zróżnicowanej tematyce oraz specjalnym programie rozwijającym wiedzę z zakresu tworzenia nowoczesnych przedsięwzięć wysokiej technologii i metod komercjalizacji wyników badań. Podczas tegorocznych Praktyk grupa starannie wyselekcjonowanych studentów i doktorantów z całej Polski będzie m.in. pracować nad wybranymi zagadnieniami powiązanymi z tematyką platformy L.E.M. Ze względu na interdyscyplinarny charakter Praktyk, udział w nich gwarantuje zdobycie bogatego doświadczenia z pogranicza biznesu i nauk akademickich, które będzie procentowało w przyszłości praktycznie w każdym miejscu pracy. Natomiast atrakcyjna tematyka i nowoczesna forma Praktyk sprawia, że jest to doskonała przygoda intelektualna. Hurry up - aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny IBS/WY/2015. Zgłoszenia na ostatnie miejsca udziału w praktykach, będą oceniane na bieżąco, w miarę napływu aplikacji. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.praktyki.ibspan.waw.pl. Jesteśmy także na Facebooku.

==================================

==================================

Mam przyjemność zaprosić Państwa na 138. Seminarium mBank – Bezpośrednie i pośrednie obciążenia polskich banków AD 2015. Próba inwentaryzacji i pomiaru niektórych z nich, które odbędzie się dnia 28 maja 2015 w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie mBanku S.A., mieszczącej się przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie (sala nr 5.3, V p.). Naszymi gośćmi będą dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich oraz dr Witold Skrok, Wiceprezes Zarządu Alior Banku.

==================================

==================================

Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w konferencji bez publikacji mogą rejestrować się przez stronę konferencji do 10 września 2015r. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby jeszcze przesłać referat na konferencję, informujemy, że do 15 sierpnia można jeszcze zgłaszać i przesyłać teksty do publikacji pokonferencyjnej w Wydawnictwie Wolters Kluwer. Dziękujemy Wszystkim Państwu, którzy zgłosili artykuły do wydawnictwa Palgrave Macmillan oraz zeszytu naukowego ”Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Przypominamy, że ostateczny termin przesłania pełnych tekstów do w/w wydawnictw upływa 30 maja br. Jednocześnie przypominamy, że pełne wytyczne dla publikacji dostępne są na stronie internetowej konferencji, tj.: www.bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl

==================================

==================================

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia do udziału w VII Międzynarodowej Letniej Szkole „Fizyka Jądrowa – Nauka i Zastosowania” (24 czerwca – 4 lipca 2015, Poznań), adresowanej do studentów i młodych pracowników naukowych, przede wszystkim z wydziałów fizyki, chemii i biologii. Polskim uczestnikom gwarantujemy pokrycie wszelkich kosztów związanych z udziałem w Szkole (zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka). Informacje o Szkole można znaleźć na stronie http://7nucphys-2015.home.amu.edu.pl/, dodatkowych informacji chętnie udzielą niżej podpisani członkowie Komitetu Organizacyjnego.

==================================

==================================

BIURO KARIER UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO zapraszają na warsztat pt.: SKUTECZNE METODY NA STRES - warsztat bezpłatny -obejmuje łącznie 3 spotkania: 26 maja 2015 w godz. 13.30–16.30 29 maja 2015 w godz. 13.30–16.30 02 czerwca 2015 w godz. 13.30–15.00 Zapisy przyjmowane są na e-mail: biurokarier@adm.uw.edu.pl

==================================

==================================

BIURO KARIER UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO i Firma ANTAL zapraszają na warsztat pt.: Jak przełożyć język na pieniądze czyli o planowaniu kariery zawodowej dla filologów i finansistów. - WARSZTAT BEZPŁATNY - 20 maja 2015 w godz. 15.00–18.00 Zapisy przyjmowane są na e-mail: biurokarier@adm.uw.edu.pl

==================================

==================================

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc oddaje dziś w/p Wasze ręce majowy plan działań uwzględniający szkolenia, warsztaty i dyżury, które poprowadzimy w naszych ośrodkach (Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Warszawie) oraz online. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej (www.poldoc.pl) w jej nowej odsłonie. Liczymy, że zarówno forma jak i zawartość strony przyciągną Państwa uwagę. Informujemy również, że w celu wzbogacenia treści portalu zachęcamy do zglaszania nam linków do organizacji doktoranckich oraz do stron www przydatnych młodym naukowcom. Pragniemy zamieścić na naszej stronie linki do grup zrzeszających doktorantów i doktorów, do programów stypendialnych, do poradników i czasopism o nauce i o karierze naukowej. Zgłoszone informacje (o charakterze niekomercyjnym) zaprezentujemy w zakładce “przydatne materiały”. Z podmiotami, które zgłoszą się do nas, możemy również zawrzeć umowy partnerskie i zamieścić logo organizacji na naszej stronie www. Informujemy również, że dodatkowe (uwzględnione w naszym grafiku) szkolenia i warsztaty zostaną przeprowadzone w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji, którego od trzech już lat jesteśmy partnerem. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, zaplanowane na 22-31 maja tego roku. Pełny program Festiwalu znajduje się tutaj: http://www.festiwalinnowacji.malopolska.pl/ . Przypominamy jeszcze, że zgłoszenia na dyżury PolDoc przyjmowane są pod adresem biuro@poldoc.pl, zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy zaś jedynie drogą elektroniczną pod adresem: http://www.poldoc.pl/zapisy-na-szkolenia/range.listevents/- Przy dokonywaniu zapisów na szkolenia, prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wpisanie Państwa adresu mailowego - bez tego zgłoszenie będzie nieważne! Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń. Zachęcamy również do przedłużania członkostwa w Stowarzyszeniu i zapraszamy nowych członków. Składka wynosi 60 zł/semestr. W przypadku nowych członków prosimy również o wypełnienie deklaracji online, dostępnej na naszej stronie w zakładce “członkostwo”.

==================================

==================================

INSTYTUT INFORMACYJNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ oraz TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium nt. NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Seminarium odbędzie się 19 listopada 2015 r. w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy Celem organizowanego seminarium jest wymiana doświadczeń i poglądów związanych z tematyką zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w XXI w., a także prezentacja dobrych praktyk i innowacyjnych metod zarządzania strukturami administracji publicznej. Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej http://zarzadzaniejst.pl/ oraz profilu https://www.facebook.com/zarzadzaniejst.

==================================

==================================

Doktoranci Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka”, która odbędzie się w dniach 15-17 października 2015 r. w Krakowie. Dziedzictwo kulturowe nie jest zjawiskiem ani hermetycznym, ani operującym na stałych, skończonych zasobach, które łatwo można zdefiniować. Ponadto, w zależności od dyscypliny naukowej, jest ono inaczej interpretowane i badane. Dzięki współczesnym instytucjom kultury i nowym mediom, dziedzictwo przedostaje się do świadomości szerokiego grona odbiorców. Coraz częściej mówi się więc o nim nie tylko w kontekście historii sztuki czy konserwacji zabytków, ale także podejmując punkt widzenia ekonomii, turystyki, rozwoju regionalnego, urbanistyki itd. Czy możliwe jest wobec tego w ogóle zarządzanie tak zmiennym, różnorodnym i wrażliwym obszarem rzeczywistości? Jak podstawy teoretyczne mają się do praktyki zarządzania dziedzictwem? Pragniemy, aby konferencja była interdyscyplinarnym miejscem intelektualnej wymiany młodych naukowców i praktyków, którzy reprezentując odmienne kierunki i stanowiska, odniosą się do tematyki zarządzania dziedzictwem. Do udziału zapraszamy urbanistów, historyków sztuki, prawników, menadżerów i wszystkich tych, którzy w swojej pracy zajmują się dziedzictwem. Proponujemy następujące obszary tematyczne: · Filozoficzne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym. · Zarządzanie dziedzictwem kulturowym z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego. · Rola instytucji kultury, w szczególności muzeów, w propagowaniu dziedzictwa kulturowego. · Zarządzanie dziedzictwem niematerialnym. · Specyfika zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym. · Nowe technologie w zarząd zaniu dziedzictwem kulturowym. · Ekonomia a dziedzictwo kulturowe. · Prawne aspekty zarządzania dziedzictwem. · Rola konserwacji zabytków w zarządzaniu dziedzictwem. Ostatni dzień obrad odbędzie się w formie sesji wyjazdowej. Zgłoszenia abstraktów wystąpień, których długość nie powinna przekraczać 20 min, prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2015 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji. Informacje dotyczące przyjęcia referatów na konferencję zostaną rozesłane do 15 września 2015 r. Planowana jest publikacja pokonferencyjna, jeżeli zostanie nadesłana wystarczająca liczba artykułów. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Strona konferencji Opiekun naukowy konferencji: dr hab. Łukasz Gaweł Komitet organizacyjny: mgr Weronika Pokojska – przewodnicząca komitetu (weronika.pokojska@gmail.com) mgr Michał Murzyn mgr Joanna Pelczar mgr Agnieszka Pudełko mgr Róża Różańska mgr Agnieszka Szostak

==================================

==================================

W imieniu Rady Naukowej zapraszam na XIV Konferencję dedykowaną szczególnie Doktorantom, która odbędzie się w dniach 5-6.10.2015 r. Do Konferencji włączone zostało czasopismo JEMI (8pkt). Poprzednie monografie znajdują się na stronie konferencji. W tym roku można przesyłać artykuły w języku polskim. Szczegóły i karta on-line znajdują się na: www.konferencja.wsb-nlu.edu.pl.

==================================

==================================

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dwóch konferencjach międzynarodowych pt. 1. Z problematyki historii wychowania XIX i XX wieku. Nauczyciel-wychowawca-pedagog, która odbędzie się w dniu 22.06.2015r. 2. Nauczyciel-wychowawca- pedagog. W dobie nowoczesności, która odbędzie się 23.06.2015r. Patronat honorowy nad konferencjami objął Prezydent Miasta Stalowa Wola- P.Lucjusz Nadbereżny oraz Prezes Fundacji Uniwersyteckiej- P. Jolanta Róża Kozłowska. Termin zgłoszeń do dnia 16.06.2015r. Pełne informacje ja stronie: www.doktorancisw.blog.pl

==================================

==================================

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy, Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa oraz Firma Intellect Mag/span/span dalena Drewniak mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencją Naukową, która odbędzie się 9 maja 2015r. w Ojcowie. Temat konferencji: Innowacyjność w naukach biologicznych, inżynieryjnych, humanistycznych i społeczno-ekonomicznych oraz w rolnictwie, zarządzaniu i naukach o Ziemi. Edycja II, połączonej z sesją naukową Przeszłość i teraźniejszość polskiej tradycji uzdrowiskowej. Informacje szczegółowe oraz kartę zgłoszeniową znajdą Państwo w załącznikach. Komitet Naukowy: dr Sławomir Dorocki – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii UP w Krakowie dr Leszek Michalczyk – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości dr Monika Woźniak - Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania , /aemKatedra Informatyki Ekonomicznej dr Dorota Majewicz - Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki , Katedra Językoznawstwa dr Marcin Olkiewicz – Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania dr Bernard Bińczycki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra procesu Zarządzania cena: 329 zł Ważne terminy: do 07.05.2015 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję do 07.05.2015 - dokonanie opłaty konferencyjnej ( możliwość przedłużenia terminu) do 07.05.2015 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint 09.05.2015 KONFERENCJA do 30 maja 2015 - nadesłanie artykułów do Monografii i Listy Ministerialnej W trakcie konferencji prelegenci będą mieli możliwość uczestnictwa w wyjątkowym wykładzie motywacyjno-szkoleniowym: „Naukowiec i prezenter”, który poprowadzi Pan Piotr Dubiński - specjalista ds. marketingu politycznego i mediów, dyplomowany coach, trener, instruktor. 1. Każdy uczestnik konferencji może opublikować dwa różne artykuły. a)w Monografii pokonferencyjnej b)w Czasopiśmie z Listy Ministerialnej - “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” - 7 pkt (Ubezpieczenia społeczne, zarządzanie, ekonomia i finanse, nauki techniczne, nauki prawne, nauki społeczne, nauki medyczne i praktyka zarządzania ) lub - Edukacja Biologiczna i Środowiskowa - 5pkt Dla wybranych 9 osób ( wybór przez uczestników )dodatkowo artykuł w Monografii Współautorskiej. Tylko 9 osób jest autorem Monografii!!!!! 2. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto: INTELLECT Magdalena Drewniak, Jezioro 69A, 42-133 Węglowice ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555 3. Wszystkie informacje i dokumenty na stronie internetowej: 4intellect.com Zapytania dotyczące konferencji: tel. 692 345 203, e-mail: biuro@4intellect.com, m-r-drewniak_com-pl@o2.pl 4. W zakres konferencji wchodzi : Wystąpienie z referatem lub posterem, przerwy kawowe z przekąskami, wydanie certyfikatu uczestnictwa czynnego, konsultacje eksperckie w zakresie pisania rozprawy doktorskiej, szkolenie motywacyjne,

==================================

==================================

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców pt.: Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców pt. W niewoli Metodyspan style=”text-decoration: line-through;”Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozesłanie wśród doktorantów i pracowników naukowych informacji o Konferencji połączonej z Warsztatami oraz z Networkingiem pt. “Technologie, Relacje, Wiedza. Przyszłość zaczyna się teraz”, która odbędzie się 24 czerwca w Warszawie w Centrum Konferencyjnym PIAP Al. Jerozolimskie 202.span style=”color: #333399;”span style=”color: #333399;”span style=”color: #333399;”/p. Ograniczenia, uzależnienia, szanse. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu, a także na stronie internetowej: https://wniewolimetody.wordpress.com/ Na zgłoszenia czekamy do 25 czerwca 2015r.

==================================

==================================

Nie wiesz jak zaprojektować dobre doświadczenie? Brakuje Ci pomysłu na prezentację Twoich wyników? Masz problem z przygotowaniem publikacji? Przyjdź do Nas! Pomożemy Ci! WARSZTATY DLA DOKTORANTÓW Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Mądralin, 26-28.06.201 W programie warsztaty z:

 • przygotowywania publikacji
 • autoprezentacji
 • biostatystyki

Zgłoszenia do 24.05.15! www.kmtamu.pl

==================================

==================================

W imieniu Grupy Naukowej Pro Futuro oraz organizatorów Jubileuszowej X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych mam zaszczyt zaprosić Państwa na to wydarzenie adresowane do doktorantów i młodych pracowników nauki. Patronat nad Jubileuszową X Krakowską Konferencją Młodych Uczonych objęli: Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa, Wojewoda Małopolski Pan Jerzy Miller oraz Kolegium Rektorów Krakowskich Szkół Wyższych. Spotkania konferencyjne odbędą się w dniach 24-26 września 2015 r. w pawilonach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Ośrodku Szkoleniowym „Jałowcowa Góra” w Dobczycach. Tematyka X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych obejmuje zagadnienia szeroko pojętej logistyki w następujących obszarach specjalistycznych: Innowacyjne Technologie Nowoczesna Inżynieria Nauki Ekonomiczne Inżynieria Środowiska Logistyka i Inżynieria Produkcji Inżynieria w Medycynie Nauki Społeczne i Humanistyczne Pełne treści artykułów spełniających wymogi redakcji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Logistyka” w sekcji „artykuły recenzowane”, która jest integralną częścią czasopisma. Od 2013 r. czasopismo „Logistyka” występuje na liście B MNiSW i za publikację przyznawane jest 10 punktów. Pełne treści artykułów spełniających wymogi czasopisma zostaną opublikowane w czasopiśmie „Kultura i Wartości”. Pełne treści artykułów spełniających wymogi czasopisma zostaną opublikowane w czasopiśmie „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I Philosophia-Sociologia” Od 2013 r. czasopismo „Annales UMCS Sectio I” występuje na liście B MNiSW i za publikację przyznawane jest 5 punktów. Abstrakty wszystkich artykułów i wystąpień zostaną wydane w formie książki w języku angielskim Book of Abstracts. X Krakow Conference of Young Scientists (książka z numerem ISBN). Artykuły niespełniające wymogów Czasopisma „Logistyka” zostaną wydane w formie w Materiałach Konferencyjnych X KKMU (płyta CD z numerem ISBN). Wszystkie publikacje zostaną wydane w roku akademickim 2014/2015 i będą przekazane Uczestnikom przy rejestracji na konferencję. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z formułą Konferencji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej KKMU:  http://www.kkmu.agh.edu.pl/

==================================

==================================

Ambasadorzy krajów tworzących BRICS będą debatować na temat roli i celów ugrupowania we współczesnym świecie. Konferencja odbędzie się już w najbliższą środę 29 kwietnia 2015 r. w godz. 14.00-17.00 w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Spotkaniu będą przewodzili prof. Longin Pastusiak – b. wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, oraz ambasador Ryszard Fijałkowski. Szczegółowe informacje przekazuję w załączniku. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu. Będę wdzięczna za uprzednie zgłoszenie obecności. Pozdrawiam serdecznie Katarzyna Chmielewska Rzecznik prasowy Grupy Uczelni Vistula tel. +48 22 45 72 364 e-mail: k.chmielewska@vistula.edu.pl

==================================

==================================

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do czynnego, bezpłatnego udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Zarządzanie projektami - podejście interdyscyplinarne”, która odbędzie się 12 maja 2015 r. w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące wydarzenia - serdecznie zachęcamy do udziału zwłaszcza przedstawicieli studenckich kół naukowych oraz doktorantów. Ubiegłoroczna edycja pozostawiła na uczestnikach pozytywne wrażenie wymiany myśli naukowej (i nie tylko) w swobodnej, zdrowej atmosferze - ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby i tym razem nie był to dla Państwa czas stracony. Z wyrazami szacunku, Komitet Organizacyjny Konferencji Izabela Stąpor i Artur Maik link: http://unikonferencje.pl/konferencja/konf-7y5ebumese Szczegóły wydarzenia: Studenckie Koło Naukowe Koncept wraz z Działem Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie projektami – podejście interdyscyplinarne” Tematem przewodnim konferencji jest interdyscyplinarne podejście do wyselekcjonowanych aspektów dziedziny zarządzania projektami. Podczas szeregu prelekcji poruszone zostaną szeroko pojęte kwestie związane ze współczesnymi trendami obecnymi w sferze zarządzania organizacją. Zakres tematyczny konferencji został nakreślony w taki sposób, by korespondować z aktualnymi potrzebami rynkowymi oraz z dynamiką zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku. Konferencja ujęta jest w formie cyklu wykładów eksperckich oraz sesji referatowych i posterowych adresowanych do studentów (reprezentujących koła naukowe bądź organizacje uczelniane) oraz doktorantów wykazujących zainteresowanie tematem przewodnim. W związku z interdyscyplinarnym podejściem do sfery zarządzania projektami, do udziału w konferencji zapraszamy osoby będące na różnych kierunkach studiów i reprezentujące różnorodne środowiska – zachęcamy do prezentowania tematu przewodniego w kontekście dziedziny, w której specjalizuje się dana osoba.

==================================

==================================

“To The East, To The South” - International Conference of Doctoral Candidates and Young Scholars of Asian and African Studies 28–29 September 2015 The Conference To The East, To The South is organized by the Doctoral Self-Government of the Faculty of the Oriental Studies of the University of Warsaw and will be held on 28–29 September, 2015 in the Old Library Building of the University of Warsaw (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw, Poland). IMPORTANT DATES Abstracts submission deadline: 15 June 2015 End of abstracts evaluation: 15 July 2015 Registration fees payment deadline: 5 August 2015 Conference: 28–29 September 2015 read more application form

==================================

==================================

W 2015 roku w ramach Programu Bogolubowa-Infelda planuje się następujące przedsięwięcia, dotyczące studentów wszystkich stopni studiów i młodych pracowników naukowych: - VII Międzynarodowa Letnia Szkoła dla Studentów „Fizyka Jądrowa – Nauka i Zastosowania” (24 czerwca – 4 lipca 2015, Poznań, Polska). Informacje o Szkole można znaleźć na stronie http://7nucphys-2015.home.amu.edu.pl/ - Międzynarodowe Letnie Praktyki dla Studentów w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych (5 – 26 lipca 2015, Dubna, Rosyjska Federacja). Informacje o praktykach można znaleźć na stronie http://poland.jinr.ru/ . Tam też znajdują się linki do arkuszu rejestracyjnego Zgłoszenie-Praktyka2015.doc i spisu ćwiczeń prowadzonych przez polskich pracowników Instytutu ćwiczenia prowadzone przez polskich pracowników ZIBJ i ich kolegów z innych krajów ćwiczenia prowadzone przez niepolskich pracowników ZIBJ . Polskim studentom i młodym pracownikom naukowym zapewniamy niezwykle korzystne warunki uczestnictwa a jednocześnie jest to dla nich wyjątkowa okazja do zapoznania się z badaniami prowadzonymi w ZIBJ a także poznania rówieśników z innych krajów. Uprzejmie prosimy o przekaznie tej informacji wszystkim, którzy mogą być zainteresowni w uczestnictwie w wymienionych spotkaniach (organizacje młodych pracowników naukowych, prodziekani ds studenckich, kierownicy studiów doktoranckich, opiekunowie studenckich kół naukowych, itp.).

==================================

==================================

Giuseppe Verdi „Messa di Requiem” Koncert galowy Międzynarodowego Festiwalu „Wiosna Chórów na UW” Warszawa, 24.04.2015 godz. 19:30 Kościół Wszystkich Święt /h3ych Plac Grzybowski 3/5 W dniu 24 kwietnia w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie zabrzmi słynna „Messa di Requiem” Giuseppe Verdiego. Koncert wykona łącznie blisko 250 artystów: Polska Orkiestra Radiowa, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Chór Centrum Myśli Jana Pawła II i Corale Quadriclavio (Bolonia, Włochy) pod dyrekcją Iriny Bogdanovich. Partie solowe wykonają Wioletta Chodowicz (sopran), Agnieszka Rehlis (mezzosopran), Rafał Bartmiński (tenor) i Piotr Nowacki (bas). „Messa di Requiem” to jedno z najsłynniejszych dzieł wielkiego włoskiego twórcy opery – Giuseppe Verdiego. Stanowi ono obok słynnego „Requiem” Mozarta drugi najbardziej znany i ponadczasowy przykład tego gatunku. Półtoragodzinny utwór swoją premierę miał w 1874 roku w Mediolanie. Jego monumentalna forma, niespotykanie duży skład wykonawców i romantyczna dramaturgia sprawiły, że niektórzy współcześni krytycy ironicznie nazwali go „operą o umieraniu”. Niezaprzeczalnie „Messa di Requiem” jest dziełem wykorzystującym do granic możliwości aparat wokalno-instrumentalny, utworem niezwykle poruszającym i o wielkiej duchowej głębi. Koncert będzie pierwszym od dłuższego czasu wykonaniem tego utworu w Warszawie. Bilety w cenie 25 złotych do nabycia w serwisie www.eBilet.pl, w salonach EMPiK oraz bezpośrednio przed koncertem. Koncert jest centralnym wydarzeniem Międzynarodowego Festiwalu „Wiosna Chórów na UW”. Międzynarodowy Festiwal „Wiosna Chórów na UW” to pierwsze tego rodzaju wydarzenie artystyczne w Warszawie, która od 23 do 25 kwietnia stanie się miejscem muzycznych spotkań chórzystów z różnych stron świata. Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu jest jeden z najstarszych zespołów chóralnych w Polsce, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Zagranicznym gościem pierwszej edycji festiwalu jest chór Corale Quadriclavio z Bolonii. 23 i 25 kwietnia w murach Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się pozostałe koncerty festiwalowe, na których każdy z ośmiu zaproszonych chórów zaprezentuje się indywidualnie w swoim repertuarze a cappella. Wstęp wolny. Więcej informacji na: www.facebook.pl/ChorUW i www.chor.uw.edu.pl Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/931698166851571/

==================================

==================================

Instytut Wschodnich Inicjatyw- stowarzyszenie, które od 5 lat realizuje projekty edukacyjne oraz badawcze skierowane do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej ogłasza rekrutację na stanowisko: Koordynator badań lokalnych jednej z trzech grup: (1) Karaimi i Tatarzy, (2) Łemkowie, (3) Romowie. Rekrutacja odbywa się w ramach projektu „Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”, którego głównym celem jest naukowa analiza dynamiki etnicznych środowisk twórczych w Polsce. Projekt zakłada powołanie zespołu badawczego, którego członkowie przeprowadzą wywiady oraz ankiety na terenie całego kraju i na ich podstawie opracują raport z badań. Zachęcamy do zapoznania się z opisem stanowiska oraz do udziału w rekrutacji. CV i list motywacyjny prosimy wysyłać do 30 kwietnia na adres: rekrutacja@iwi.org.pl.

==================================

==================================

W imieniu organizatorów konferencji „Internet Interventions for People and for Science” realizowanej we współpracy z European Society for Research on Internet Interventions (www.esrii.eu), pragnę zaprosić Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Konferencja odbędzie się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w dniach 17-18 września 2015 roku. Co ważne, przedłużyliśmy termin nadsyłania abstraktów. Termin mija 30 kwietnia 2015 roku! Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.esrii2015.org oraz na naszym koncie na Twitterze: @esrii2015

==================================

==================================

Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy odbędą się 21-23 kwietnia 2015 r. Impreza obejmuje Giełdę Ofert (21.04.2015 r.), gdzie można spotkać się z pracodawcami, oraz warsztaty bezpłatne (21-23.04.2015 r.).

==================================

==================================

Mamy ogromną przyjemność zaprosić studentów, doktorantów i pracowników naukowych do uczestnictwa w Konferencji “Priorytety prezydencji Łotwy w Radzie UE: przyszłość rozwoju polityk UE”/ The International Conference “Priorities of Latvian Presidency in the the Council of theEuropean Union: future developments of EU policies” organizowanej wspólnie przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Ambasadę Republiki Łotewskiej w Polsce. Konferencja odbędzie się w dniu 13.04.2015r. w sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w załączonym zaproszeniu oraz na stronie internetowej  http://es2015lv.pl

==================================

==================================

CASE – Center for Social and Economic Research cordially invites to the international macroeconomic workshop: Mapping out vulnerable sectors in the Eastern Partnership countries which will take place on April 16th, 2015 at 13:00 a.m. at Collegium Civitas, plac Defilad 1, XII floor (entrance from Marszałkowska side) The workshop marks the opening of the project “Mapping out vulnerable sectors in the Eastern Partnership countries – structural change, Visegrad experience and relevance for EU policy”. The aim of the project is to overview the macroeconomic relevance of the „vulnerable sectors” at Eastern Partnership countries with a focus on Ukraine, Belarus and Moldova, and give a further sectoral analysis on two major segments, in particular the machine, energy and energy-intensive industries. CASE’s workshop will provide a „state of play” analysis describing the macroeconomic environment and the role of vulnerable sectors in the EaP economies, as well as present a general outlook. The panelist will represent international organisations, from both not-profit and corporate sector. Among the speakers there are: Andreas Umland, Institute for Euro-Atlantic Cooperation, James Roaf, Senior Regional Representative, IMF Regional Office for Central and Eastern Europe and repre/li/spanMamy ogromną przyjemność zaprosić studentów, doktorantów i pracowników naukowych do uczestnictwa w Konferencji “Priorytety prezydencji Łotwy w Radzie UE: przyszłość rozwoju polityk UE”/ The International Conference “Priorities of Latvian Presidency in the the Council of theEuropean Union: future developments of EU policies” organizowanej wspólnie przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Ambasadę Republiki Łotewskiej w Polsce. Konferencja odbędzie się w dniu 13.04.2015r. w sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w załączonym zaproszeniu oraz na stronie internetowej  sentatives of the Polish Institute of Forreign Affairs (PISM) The workshop will be held in English. Due to a limited number of places, please register by 13 April 2015. For more information, please contact Agata Kwiek: agata.kwiek@case-research.eu

==================================

==================================

Zapraszamy młodych naukowców, doktorów i doktorantów, do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “Utrata i żałoba - teoria i praktyka”, która odbędzie się 22-23 maja 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej tegoroczna edycja poświęcona jest zagadnieniom medyczno-psychologiczno-duchowym we współczesnym świecie. Przypominamy, że na zgłoszenia udziału czynnego czekamy do 30 kwietnia 2015 r.! Prosimy o dokonanie rejestracji poprzez formularz elektroniczny. Wszelkie informacje znajdziecie państwo na stronie internetowej konferencji oraz na profilu na Facebooku. Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP.

==================================

==================================

Supraśl, 28-30 maja 2015 Hotel Supraśl (10 km od Białegostoku) WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE ● NOWE MATERIAŁY i PROCESY ● ZDROWIE ● ICT ● ENERGIA● ŚRODOWISKO Patronat Honorowy (zaproszeni): Ministerstwo Gospodarki ● Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ● Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ● Prezydent Miasta Białegostoku ● Marszałek Województwa Podlaskiego ● Wojewoda Podlaski Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na IX Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód (9th International Forum Science and Technology Days Poland-East), które odbędzie się w Hotelu Supraśl w Supraślu w dniach 28-30 maja 2015 r. Celem Forum jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy w obszarze zdrowia (Health), technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), energii (Energy), środowiska (Environment), nowych materiałów i procesów (NMP) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation) pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami wschodnimi, przede wszystkim Białorusią i Ukrainą, w szczególności w ramach Partnerstwa Wschodniego. Forum jest jednym z elementów współpracy w kierunku rozwoju regionalnego, ale i kooperacji z wyżej wymienionymi Państwami. Mamy nadzieję, że tematyka Forum przyciągnie uczestników z innych krajów, poszukujących możliwości współpracy w biznesie i badaniach innowacyjnych. Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie opłaty oraz przesłanie na adres dnt2015@ipw.org.pl poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. Pierwszeństwo udziału w konferencji będą miały osoby, które prześlą wypełniony formularz Business Proposal. Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia ul. Generała Władysława Andersa 5, lok. 303, 15-124 Białystok tel./faks: +48 85 675 00 95, kom.: +48 728 958 050, e-mail: dnt2015@ipw.org.pl www: www.ipw.org.pl, www.bestofeast.mwci.eu, skype: innowacyjna.polska.wschodnia

==================================

==================================

Pragniemy przypomnieć o zbliżającym się terminie końca rejestracji udziału w “I KONGRESIE MŁODYCH LUDZI NAUKI - wizja, nauka, postęp”, który odbędzie się 09 maja 2015 roku w Krakowie. Organizatorami konferencji są KATEDRA INŻYNIERII MECHANICZNEJ I AGROFIZYKI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI TRAICON S.C. DZIEDZIC & MOCZULSKI Dołożymy wszelkich starań aby nasza konferencja, jak żadna inna, stworzyła niepowtarzalną okazję zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami badawczymi, realizowanymi w jednostkach naukowych. Pragniemy poinformować, iż istnieje możliwość publikacji artykułów pokonferencyjnych w czasopismach z listy MNiSW · Inżynieria Rolnicza (ISSN 1429-7264), · Ekonomia Międzynarodowa (ISSN 2082-4440), · Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (ISSN 1732-5587), Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć: 1. Na stronie internetowej konferencji: www.doktoranci.com.pl 2. Poprzez bezpośredni kontakt z komitetem organizacyjnym: kontakt@dokoranci.com.pl

==================================

==================================

XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów “Na pograniczu chemii i biologii”, które odbędzie się w dniach 31 maja - 3 czerwca 2015 w Karpaczu.

==================================

==================================

Mam przyjemność zaprosić Państwa na 137. Seminarium mBank – CASE: Unia bankowa – gdzie jesteśmy, które odbędzie się dnia 9 kwietnia 2015 w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie mBanku S.A., mieszczącej się przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie (sala nr 5.3, V p.). Naszymi gośćmi będą Andrzej Reich, Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który wygłosi główną prezentację, oraz prof. Leszek Pawłowicz, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej i Stefan Kawalec, prezes Capital Strategy.

==================================

===========/p=======================

We invite masters and doctoral students to submit proposals for presentations of papers or posters in the areas of management, hospitality and tourism to participate in the VI Postgraduate Conference: Management, Hospitality &∓ Tourism, organised by the School of Management, Hospitality & Tourism, University of the Algarve. The 6th edition of the conference will take place on 10th July 2015. For more information: http://www.esghtconferences.org/pgconference/uk/index.html

==================================

==================================

Efekty kształcenia w programie studiów, wymagania legislacyjne i wytyczne PKA, ocenianie efektów kształcenia oraz system zapewnienia jakości - elitarne warsztaty http://cknik.pl/index.php/9-szkolenia-dla-uczelni/14-efekty-ksz==================================/em talcenia Termin  : 10.04.2015 Miejsce :  Warszawa Cena :  597,00 zł Program szkolenia i szczegóły

==================================

==================================

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pragnie zaprosić Państwa na konferencję „Badania młodych naukowców wobec wyzwań współczesnej nauki”, która odbędzie się dnia 18. kwietnia 2015 r. (sobota) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, bud.23). Zakre==================================/h3s tematyczny Konferencji obejmuje zagadnienia związane z działalnością badawczą doktorantów w świetle wpływu jaki wywierają one na rozwój nauki. Naszym celem jest przybliżenie aktualnych zainteresowań młodych naukowców. Konferencja będzie również stanowić forum do wymiany doświadczeń w prowadzeniu prac badawczych. Liczymy, że umożliwi stworzenie zespołów badawczych i ułatwi pozyskiwanie grantów. Zdobyte w jej trakcie kontakty i doświadczenie będą cennym źródłem wiedzy o najnowszych osiągnięciach młodych naukowców. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia nie później niż do dnia 10 kwietnia 2015 r. na adres: a.klesta@uksw.edu.pl Zgłoszenie powinno zawierać: dane prelegenta (imię, nazwisko, kierunek, nazwa uczelni) tytuł wystąpienia krótkie streszczenie referatu Udział w konferencji jest bezpłatny, przybliżony czas na wystąpienie wynosi 15 min. Zapraszamy do współuczestnictwa w konferencji zarówno prelegentów jak i słuchaczy.

==================================

==================================

W związku z organizowaną konferencją, pt. Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego, która odbędzie się w dniach 7-8 października 2015 r. w Warszawie, wydawane będą publikacje w  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (8 pkt), Wolters Kluwer (4 pkt) oraz Palgrave Macmillan (Londyn-Nowy York). Dla tych Autorów, którzy zdecydują się na przygotowanie tekstów w języku angielskim, które zostaną opublikowane w Palgrave Macmillan (Londyn-Nowy York) już w tej chwili otwieramy zaproszenie do zgłaszania publikacji, które będą odniosły się do zarządzania ryzykiem w gospodarce w szerszym kontekście znaczeniowym (europejskim, globalnym, systemowym, współzależnym), które obejmą ustosunkowanie się do jednego lub wybranych pytań problemowych: > Jak należy zarządzać ryzykiem w gospodarce (punkt    widzenia  gospodarstw   domowych i/lub    przedsiębiorstw    i/lub     państw i/lub instytucjonalnego systemu globalnego)? > W jaki sposób zarządzanie ryzykiem tworzy wartości publiczne? > Opierając się na danych, faktach i prognozach ? jakie można wskazać doświadczenia i perspektywy zarządzania ryzykiem? > Jakie     są    korzyści    i    zagrożenia    związane z sieciowymi i/lub negocjacyjnymi  formami  działania i podejmowania decyzji w zarządzaniu ryzykiem? > Jakie zmiany są potrzebne w edukacji teoretycznej i praktycznej odnoszącej się do zarządzania ryzykiem? > Jakie   są    kluczowe    umiejętności     przywódcze w podejściu do ryzyka z punktu widzenia zarządzania systemowego? Uprzejmie zapraszam potencjalnych Autorów do złożenia propozycji artykułu - tytuł wraz z krótkim streszczeniem (do 0,5 strony) - najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 r. Z uwagi na duże zainteresowanie tą formą publikacji informujemy, iż po ewaluacji i wspólnej akceptacji zgłoszonych tytułów, o kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń i akceptacji tytułów. Jednocześnie przypominamy, że pełne wytyczne dla tej publikacji dostępne są na stronie internetowej konferencji, tj: www.bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl Publikacje winny być przygotowane w formie rozdziału, z wyodrębnionym streszczeniem (ok. 100-150 słów), słowami  kluczowymi  (do 6 słów kluczowych)  wstępem,  podtytułami  tematycznymi,  wnioskami  oraz  bibliografią (z  przewagą  bibliografii  anglojęzycznej),  a  ich  objętość winna  wynosić  ok.  7000  słów  (tj.  ok. 45  tys.  znaków ze spacjami oraz wykaz bibliografii - nie wliczany do objętości całej publikacji).

==================================

==================================

Zaproszenie na Konferencję Naukową Młodych Badaczy “WYZWANIA DLA EUROPY”, która skierowana jest do młodych naukowców, w szczególności doktorantów i doktorów, prowadzących badania związane z szeroko rozumianą problematyką europejską. Organizatorami konferencji są Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Warszawski, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Termin i miejsce: 11 czerwca 2015 r., godz. 11:00-18:00, sala im. S. Czarnowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 3 Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2015 r. Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/797864910299573/

==================================

==================================

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Pracy Socjalnej PWSZ Koninie; w załączniku pozwoliliśmy sobie umieścić komunikat oraz kartę kartę zgłoszeniową.

==================================

==================================

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc zaprasza na kwietniowe szkolenia oraz dyżury, które odbędą się w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Zapraszamy również do skorzystania z nowych funkcjonalności, jakie pojawiły się na naszej stronie www. Do Państwa dyspozycji oddajemy trzy rubryki z ogłosze/span/spanniami skierowanymi do młodych naukowcow, dotyczącymi ofert pracy, wydarzeń naukowych oraz możliwości publikowania w czasopismach naukowych. Konsultowanie rubryk jest całkowicie bezpłatne. Regulamin usługi dostępny jest pod linkiem: http://www.poldoc.pl/regulamin-ogloszenia/ Przypominamy, że zgłoszenia na dyżury przyjmowane są pod adresem biuro@poldoc.pl, zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy zaś jedynie drogą elektroniczną pod adresem: http://www.poldoc.pl/events/ Przy dokonywaniu zapisów na szkolenia, prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wpisanie Państwa adresu mailowego - bez tego zgłoszenie będzie nieważne! Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń. Zachęcamy również do przedłużania członkostwa w Stowarzyszeniu i zapraszamy nowych członków. Składka wynosi 60 zł/semestr.  W przypadku nowych członków prosimy również o wypełnienie deklaracji online, dostępnej na naszej stronie w zakładce “członkostwo”. Na Państwa prośbę, uruchomiliśmy na naszej stronie opcję szybkich przelewów obsługiwanych drogą internetową.  Składki można opłacać pod linkiem umieszczonym w zakładce “członkostwo”. Zapraszamy serdecznie, a w razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

==================================

==================================

Studenckie Koło Naukowe Finansów Publicznych przy Katedrze Skarbowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową  połączoną z giełdą kooperacyjną która odbędzie się 18 maja 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w sali 152 G (budynek główny, Al. Niepodległości 162) oraz do zgłaszania artykułów do publikacji w ramach projektu pt.: „ CATALYsator - jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym” Program Konferencji oraz pozostałe materiały znajdują się w załącznikach na stronie internetowej Katedry Skarbowości http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/ks/Strony/default.aspx oraz na profilu Facebook https://www.facebook.com/SKNFinansowPublicznychSGH Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminach podanych w Zaproszeniu.

==================================

==================================

Loren Shure, współtwórczyni MATLABa z wizytą w Polsce Wszystkich użytkowników MATLABa zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez firmę ONT spotkaniach z Loren Shure, która należy do głównych twórców środowiska MATLAB. Loren Shure będzie gościć w Polsce w dniach 13 -15 kwietnia 2015 r. Odwiedzi trzy miasta – Kraków, Wrocław i Warszawę. Głównym punktem wizyty będzie wykład pt. „Effective Techniques for Teaching and Research using MATLAB” (Efektywne techniki nauczania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem MATLABa). W wykładzie zostaną pokazane współczesne narzędzia i techniki, które mogą być wprowadzone do programów nauczania modelowania komputerowego i analizy danych. W Krakowie i Wrocławiu będą dodatkowo zorganizowane pokazy zaawansowanych technik programowania (Master Classes). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jedynie dokonania rejestracji.

==================================

==================================

Mapping out vulnerable sectors in the Eastern Partnership countries which will take place on April 16th, 2015 at 13:00 a.m. at Collegium Civitas, plac Defilad 1, XII floor, (the entrance from Marszałkowska side) The workshop marks the opening of the project “Mapping out vulnerable sectors in the Eastern Partnership countries – structural change, Visegrad experience and relevance for EU policy”. The aim of the project is to overview the macroeconomic relevance of the „vulnerable sectors” at Eastern Partnership countries with a focus on Ukraine, Belarus and Moldova, and give a further sectoral analysis on two major segments, in particular the machine, energy and energy-intensive industries. CASE’s workshop will provide a „state of play” analysis describing the macroeconomic environment and the role of vulnerable sectors in the EaP economies, as well as present a general outlook. The panelist will represent international organisations, from both not-profit and corporate sector. The workshop will be held in English. Due to a limited number of places, please register by 8 April 2015. For more information, please contact Agata Kwiek: agata.kwiek@case-research.eu

==================================

==================================

“Było sobie życie… i o nim interdyscyplinarnie” - konferencja Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów UKSW: 6.05.2015 (zaproszenie)

==================================

==================================

XII Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego “Kultura, sztuka, przedsiębiorczość - w przestrzeni przemysłowej” 21 - 22 maja 2015. Miejsce konferencji: Cechownia (Demex), Hagera 41,41-800 Zabrze Organizatorzy Miasto Zabrze Polska Izba Turystyki Partnerzy Konferencji Międzynarodowe /aCentrum Dokumentacji i Badań nad DzieemInterdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pragnie zaprosić Państwa na konferencję „Badania młodych naukowców wobec wyzwań współczesnej nauki”, która odbędzie się dnia 18. kwietnia 2015 r. (sobota) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, bud.23). Zakre==================================/h3s tematyczny Konferencji obejmuje zagadnienia związane z działalnością badawczą doktorantów w świetle wpływu jaki wywierają one na rozwój nauki. Naszym celem jest przybliżenie aktualnych zainteresowań młodych naukowców. Konferencja będzie również stanowić forum do wymiany doświadczeń w prowadzeniu prac badawczych. Liczymy, że umożliwi stworzeni==================================dzictwem Przemysłowym dla Turystyki (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu). Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego Robocze języki konferencji ( tłumaczenie symultaniczne): polski, angielski, francuski. Cel i założenia konferencji Celem konferencji jest dokonanie przeglądu doświadczeń w zakresie wykorzystania przestrzeni przemysłowej do działań w dziedzinie kultury i sztuki mających na celu podniesienie jej atrakcyjności związanej z turystyką. Ma to być platforma służąca ułatwieniu i inspirowaniu kontaktów - z jednej strony między gestorami dziedzictwa przemysłowego, przedstawicielami władz z różnych szczebli, twórcami i instytucjami kultury, światem akademickim i eksperckim oraz z drugiej - z organizatorami turystyki i innymi przedsiębiorcami, którzy zaangażowali się w te działania w przestrzeni przemysłowej - lub też byliby gotowi je podjąć. Działania te mogą korespondować ze wskazaniami, wnioskami i propozycjami środków, które w tej dziedzinie zostały sformułowane przez społeczność międzynarodową. Zakłada się, że przedmiotem wystąpień będą zarówno same dokonania w tej dziedzinie, jak i informacje o sposobach dochodze Mam przyjemność zaprosić Państwa na 137. Seminarium mBank – CASE: Unia bankowa – gdzie jesteśmy, które odbędzie się dnia 9 kwietnia 2015 w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie mBanku S.A., mieszczącej się przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie (sala nr 5.3, V p.). Naszymi gośćmi będą Andrzej Reich, Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który wygłosi główną prezentację, oraz prof. Leszek Pawłowicz, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej i Stefan Kawalec, prezes Capital Strategy.nia do tych osiągnięć, ich mechanizmach, sposobach finansowania, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, promocji, formach promocji i formach współpracy, w przełożeniu na efekty w postaci zwiększonej atrakcyjności danej przestrzeni dla przedsiębiorczości, działalności turystycznej i dialogu międzykulturowego. 1. Wkład dziedzictwa przemysłowego, materialnego i niematerialnego, do kultury, sztuki i dialogu społecznego. 2. Doświadczenia w tworzeniu oferty dla turystyki - atrakcyjność, kreatywność, przedsiębiorczość, bariery, historia sukcesów i porażek. 3. Współpraca, współdziałanie i partnerstwo w tworzeniu oferty turystyki kultury w przestrzeni przemysłowej. Równolegle będzie się odbywał panel doktorantów, organizowany przez Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego: “Młodzi naukowcy o kulturze, sztuce i przedsiębiorczości w przestrzeniach poprzemysłowych - wyniki przemyśleń i badań.” Terminy, kwalifikacja wystąpień Do 20 kwietnia 2015 należy przesłać abstrakt (1800?2000 znaków ze spacjami) referatu na adres dyrektora Instytutu Kultury UJ, dra hab. Łukasza Gawła (lukasz.gawel@uj.edu.pl), wpisując w temacie maila: Konferencja Zabrze. Na podstawie przesłanych abstraktów zostaną wyłonione osoby, które będą współtworzyły monografię naukową publikowaną pod auspicjami Instytutu Kultury UJ (wiąże się to z uiszczeniem opłaty w wysokości 200 zł, szczegóły zostaną przesłane mailem do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w publikacji). Autorzy 10 najciekawszych abstraktów z tej grupy zostaną zaproszeni do zaprezentowania referatów podczas panelu doktorantów w 2. dniu konferencji (organizator gwarantuje tym osobom nocleg w hostelu na terenie Zabrza w cenie 20 zł od osoby). Do 31 maja 2015 należy przesłać artykuł przeznaczony do publikacji w monografii (wytyczne redakcyjne zostaną przesłane do osób, które zostaną zakwalifikowane do współtworzenia monografii). Strona konferencji: https://konferencja.zabrzewsercuslaska.pl/ Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/634045836729429/

==================================

==================================

Zapraszamy młodych naukowców, doktorów i doktorantów, do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodzi KES, która odbędzie się 23 października 2015 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej tegoroczna edycja poświęcona jest zagadnieniu: “Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”. Przypominamy, że na zgłoszenia udziału czynnego czekamy do końca marca 2015 r.! Prosimy o dokonanie rejestracji poprzebr /z formularz elektroniczny http://goo.gl/tjJvL7. Wszelkie informacje znajdziecie państwo w załączonej ulotce, na stronie internetowej konferencji http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/konferencje/Strony/mlodzi_kes.aspx oraz na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/konferencjamlodzikes.

==================================

==================================

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 70 lat po Wojnie - Polska i Świat 1945-2015 organizowana z okazji 70-tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, w dniach 16-17 maja b.r. w Lublinie. Celem tego wydarzenia jest integracja środowiska nauk Publikacje winny być przygotowane w formie rozdziału, z wyodrębnionym streszczeniem (ok. 100-150 słów), słowami  kluczowymi  (do 6 słów kluczowych)  wstępem,  podtytułami  tematycznymi,  wnioskami  oraz  bibliografią (z  przewagą  bibliografii  anglojęzycznej),  a  ich  objętość winna  wynosić  ok.  7000  słów  (tj.  ok. 45  tys.  znaków ze spacjami oraz wykaz bibliografii - nie wliczany do objętości całej publikacji). owego wielu dziedzin: humanistycznych, społecznych, ścisłych i medycznych. Goście będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, poglądami, wygłosić referaty i podjąć dyskusję na temat zmian, jakie zaszły w Polsce i na Świecie przez ostatnie 70 lat. Więcej informacji na: http://www.70latpowojnie.pl/ oraz na https://www.facebook.com/70latpoWojnie

==================================

==================================

III Tydzień Zrównoważonej Energii - wydarzenie energetyczne, organizowane na Wydziale Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie w dniach 8-12 czerwca b.r. w Krakowie. Tydzień Zrównoważonej Energii (TZE) jest ogólnopolskim wydarzeniem energetycznym, nawiązującym do obchodów największego europejskiego wydarzenia energetycznego, prezentującego działania poświęcone efektywności energetycznej i odnawialnym źródłom energii – The European Union Sustainable Energy Week. Więcej info na: http://www.tze.agh.edu.pl/

============================TRAICON S.C.======

==================================

Już po raz jedenasty organizujemy Letnie Praktyki Badawcze dla studentów i doktorantów - interdyscyplinarne wakacyjne warsztaty wykorzystujące badania naukowe i matematyczny sposób myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych. Jest to unikatowa inicjatywa, za którą stoją instytucje takie jak: Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W związku z tym prosimy o przekazanie studentom i doktorantom informacji drogą mailową oraz jeśli to możliwe, umieszczenie jej na stronie wydziału. Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się. Zgłoszenia będą oceniane na bieżąco, w miarę napływu aplikacji. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie. ———-Informacja o praktykach———— Trwają zapisy na XI Letnie Praktyki Badawcze – wakacyjne interdyscyplinarne warsztaty dla studentów i doktorantów, których celem jest wykorzystanie matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji. W poprzednich latach zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Casinos Poland, Infovide-Matrix, BULiGL, ARP i wielu innych. Do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy osoby mające zainteresowania naukowe z dziedzin takich jak ekonomia, informatyka, matematyka, a także nauk technicznych. Zapewniamy pracę w interdyscyplinarnych grupach projektowych. Więcej o tym jak pracujemy można przeczytać na stronie http://www.praktyki.ibspan.waw.pl/jak-pracujemy. W naszych działaniach wzorujemy się na brytyjskich doświadczeniach industrial mathematics (http://www.maths.edu.pl/PrzykladyZeSwiata). Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez: Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2015r. w Warszawie. Jeśli nie lubisz się nudzić, wolisz aktywnie spędzać wakacje, chcesz poznać wielu tak ambitnych ludzi jak Ty, zobaczyć na własne oczy, jak łączy się nauka i biznes, zgłoś się już dziś! Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny IBS/WY/2015. Zgłoszenia będą oceniane na bieżąco, w miarę napływu aplikacji. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie. Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl. Jesteśmy również na Facebooku.

==================================

==================================

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ oraz KN AL MASZRIK zapraszają przedstawicieli nauk humanistycznych (pracowników naukowych, doktorantów i studentów) do udziału w konferencji pt. “XII Dni Arabskie. Świat islamu coraz bliżej?”, organizowanej w dniach 12-13 maja. Chętnych do wygłoszenia referatu prosimy o przesłanie zgłoszenia do 30 marca. Tematem spotkania jest szeroko rozumiany świat islamu - nie tylko ten arabski oraz zagadnienia związane z jego historią, kulturą oraz sytuacją społeczno – polityczną. Najlepsze referaty wezmą udział w publikacji pokonferencyjnej. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły na stronie: http://www.kbwipa.uni.lodz.pl/komunikaty.php

==================================

==================================

W imieniu DELab UW (Digital Economy Lab UW) serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów UW do wzięcia udziału w międzynarodowej, anglojęzycznej konferencji Digital Ecosystems, która odbędzie się 29 czerwca (abstrakty zgłaszać można do 31 marca) na Uniwersytecie Warszawskim. Prezentowane artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje zostaną opublikowane w punktowanym e-booku. Link do strony konferencji: http://www.delab.uw.edu.pl/digital-ecosystems/

==================================

==================================

The ERPA International Congresses on Education 2015 that will be held in Athens/Greece from 4 to 7 June 2015 (http://www.erpacongress.com). We hope that the conference will enable you to share your research with an international research community and to engage in discussion about the current issues in the field of education. The scientific committee in ERPA Congress aims to keep the level of the presentations as high as possible so that it is a positive intellectual experience for all the participants. Therefore, we want you to remember ERPA International Congresses on Education as a place where you discussed the issues and questions that count for your research, renewed relations with your colleagues and made contacts that helped you to develop new directions in your work. Official congress languages are English, Greek and Turkish. Eight branch congress will be held concurrently in ERPA International congresses on Education 2015; ERPA International Educational Sciences Congress ERPA International Science and Mathematics Education Congress ERPA International Social Sciences Education Congress ERPA International Health and Physical Education Congress ERPA International Art Education Congress ERPA International Special Education Congress ERPA International Computer Education and Instructional Technology Congress ERPA International Language Education Congress While registering the ERPA congress 2015 you will be asked to choose the one that is related to your field of study. The main purpose in incorporating eight congresses within the scope of ERPA congress is to make the researchers aware of current trends in different fields, learn about the research conducted in different areas and help them discuss new trends and encourage interdisciplinary research. Therefore, the theme of the ERPA congress 2015 is “Interdisciplinary Research in Education”. Highlighting this theme does not mean underestimating or neglecting other important aspects of education research and practice. We also hope the conference will be an enjoyable experience for all participants. Athens is a well-known historical city. You should therefore come and discover this beautiful city and enjoy the beauties of Athens. The ERPA International Congresses on Education 2015 will be held in the President Hotel which is located near historical places and in the middle of the city’s busy quarter, and surrounde∓/h3d by many historical and aesthetic architectural buildings. The ERPA Congress will publish a hardcopy “book of abstracts”. It is a pleasure to share with you that we are contracted with Elsevier Ltd. for publishing ERPA Congress 2015 Proceedings in Procedia-Social and Behavioral Sciences which is indexed on the Science Direct and ISI Web of Knowledge. The proceedings should be written in good English and should be 3 to 6 pages in length. Meanwhile, if the authors demand their manuscripts will be considered for the publication in the journals that supports the ERPA congress; International Online Journal of Educational Sciences The Journal of Happiness and Well-Being International Journal of Human Sciences KALEM International Journal of Educational and Human Sciences Sakarya University Journal of Education Faculty International Journal of Educational Studies in Mathematics Important Dates Abstract Submission Deadline: 6 May 2015 Registration Deadline: 15 May 2015 Full Paper Deadline: 26 June 2015 ERPA Congresstrongstrong s: 4 -7 June 2015 Contact Us If you have any questions or concerns about the ERPA congress 2015 or your ERPA congress login, please contact the secretary at erpacongress@gmail.com. Serdecznie zapraszamy młodych naukowców na VIII Ogólnopolską Konferencję „Nauka i Przemysł” 2015, która odbędzie się 18-19 września 2015 w Krakowie na Kampusie Politechniki Krakowskiej.

===========================h3 style=”text-align: center;”span style=”color: #333399;”=======

==================================

Jeśli Twoja działalność naukowa ma związek z techniką i chciałbyś zaprezentować wyniki swoich badań szerszemu gronu odbiorców, prześlij do nas swój referat. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o aktualnym stanie współczesnych rozwiązań technicznych, przyjedź na Konferencję! Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.konferencjanip.pl. Zapraszamy również na naszą stronę na facebooku www.facebook.com/naukaiprzemysl Informacje o możliwości udziału w międzynarodowym konkursie MIT Innovators Under 35: Link do szczegółowych informacji o konkursie: http://www.delab.uw.edu.pl/prestizowy-konkurs-mit-innovators-under-35-teraz-w-polsce/

=============/p a href=”https://www.facebook.com/konferencjamlodzikes”Jeśli Twoja działalność naukowa ma związek z techniką i chciałbyś zaprezentować wyniki swoich badań szerszemu gronu odbiorców, prześlij do nas swój referat. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o aktualnym stanie współczesnych rozwiązań technicznych, przyjedź na Konferencję!=====================

==================================

Zakład Dziennikarstwa Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów Katedra Komunikacji Językowej zapraszają na OGÓLNOPOLSKĄ, INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ IDEE, WARTOŚCI, SŁOWA W ŻYCIU PUBLICZNYM I W REKLAMIE 22-23 kwietnia 2015 roku w Łodzi Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na drugą, interdyscyplinarną konferencję z cyklu Idee, wartości, słowa. Chcielibyśmy, aby nasza konferencja stanowiła forum wymiany poglądów pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin i dyscyplin na temat wartości oraz idei obecnych w przestrzeni publicznej, a także języka, za pomocą którego tworzymy kulturę współczesną. W tym roku pragniemy także pochylić się nad zagadnieniami związanymi z reklamą, Public Relations, komunikacją kreatywną i wizerunkową oraz marketingiem politycznym. Przedmiotem naszej dyskush3 style=”text-align: center;”ji chcemy uczynić między innymi następujące zagadnienia:

 • Wartości i idee obecne w życiu publicznym.
 • Komunikacja w mediach tradycyjnych oraz w nowych mediach.
 • Język reklamy oraz rola reklamy i marketingu w kształtowaniu opinii publicznej.
 • Współczesne sposoby i formy komunikowania (komunikacja w biznesie, komunikacja w instytucjach itp.).
 • Dyskurs polityczny.
 • Polityka i politycy a obywatele – narzędzia oddziaływania politycznego na opinię publiczną.
 • Dziennikarska odpowiedzialność za słowo.

Jedna z sekcji „Słowo a egzystencja. Wokół twórczości literackiej Kazimierza Świegockiego” będzie poświęcona twórczości tytułowego poety i badacza literatury. Zgłoszenie uczestnictwa (tematy wystąpień i abstrakty) prosimy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym do 31 marca 2015 roku na adres poczty elektronicznej: konferencja_iws@ahe.lodz.pl Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Obejmuje publikację artykułów w recenzowanej monografii oraz wyżywienie. Opłata konferencyjna w przypadku opcji z noclegiem wynosi 395 zł. Kwotę należy wpłacić do 10 kwietnia 2015 roku na konto: Nazwa banku Bank Zachodni WBK S.A. Nr konta 25 1090 1304span style=”color: #333399;”/spanspan style=”color: #333399;”/span 0000 0001 0104 4736 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek: „Idee, wartości, słowa”. Informacje są dostępne na stronie internetowej konferencji: www.ahe.lodz.pl/konferencja_iws Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji: konferencja_iws@ahe.lodz.pl

==================================

==================================

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie adiunktom i doktorantom informacji, że termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję “Armia Czerwona i czerwonoarmiści na ziemiach polskich 1939-1945″, uległ przedłużeniu do 15 marca 2015 roku.

==================================

==================================

Stowarzyszenie Rozwoju Kar ier Doktorantów i Doktorów PolDoc zaprasza na marcowe szkolenia oraz dyżury, które odbędą się w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Zapraszamy również do skorzystania z nowych fun kcjonalności, które w nadchodzącym tygodniu pojawią się na naszej stronie. Przypominamy, że zgłoszenia na dyżury przyjmowane są pod adresem biuro@poldoc.pl, zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy zaś jedynie drogą elektroniczną pod adresem: http://www.poldoc.pl/events/ Przy dokonywaniu zapisów na szkolenia, prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wpisanie Państwa adresu mailowego - bez tego zgłoszenie będzie nieważne! Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń. Informujemy takze, ze w odpowiedzi na prośby osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu PolDoc oraz współpracujących z nami instytucji, w nadchodzącym tygodniu uruchomimy na naszej stronie internetowej zakładkę “ogłoszenia”. W zakładce tej będziemy na bieżąco umieszczali oferty pracy dla młodych naukowców, listę czasopism poszukujących osób do współpracy oraz informacje dotyczące konferencji naukowych. Zasady korzystania z zakładki określone zostały w regulaminie: http://www.poldoc.pl/regulamin-ogloszenia/. O uruchomieniu nowych zakładek poinformujemy Państwa na naszym fanpage’u. Zachęcamy również do przedłużania członkostwa w Stowarzyszeniu i zapraszamy nowych członków. Składka wynosi 60 zł/semestr. ==================================span style=”text-decoration: line-through;”emspan style=”color: #333399;”W przypadku nowych członków prosimy również o wypełnienie deklaracji online, dostępnej na naszej stronie w zakładce “członkostwo”. Również na Państwa prośbę, uruchomiliśmy na naszej stronie opcję szybkich przelewów obsługiwanych drogą internetową. Składki można opłacać pod linkiem umieszczonym w zakładce “członkostwo”. Zapraszamy serdecznie, a w razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

==================================

==================================

W imieniu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego  mamy przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w: I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen. Wszelkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://acer.biol.uni.lodz.pl/~bioopen/. W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: bioopen@acer.biol.uni.lodz.pl.

==================================

==================================

Koło Naukowe Sozologów UKSW zaprasza do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony środowiska, sozologii, ekologii, etyki środowiskowej, edukacji ekologicznej, filozofii przyrody i innych nauk, których problemy dotyczą szeroko pojmowanej kwestii ochrony środowiska przyrodniczego. Warsztaty planujemy na drugą połowę kwietnia 2015 r., odbędą się one na Kampusie Wóycickiego UKSW w Warszawie. Planujemy dwa spotkania. Słuchaczami będą studenci i doktoranci. Zapraszamy chętnych prelegentów: doktorantów i studentów. Zgłaszanie do udziału czynnego prosimy przesyłać do 20.03.15 r., mailem na adres terlecka.magda@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać: dane prelegenta (imię nazwisko, tytuł naukowy), tytuł warsztatu, krótki abstrakt. Warsztat powinien trwać ok. 20 - 30 min; odczyt, prezentacja multimedialna, inne formy przeprowadzenia warsztatu są możliwe po uzgodnieniu z organizatorami. Zapraszamy także chętnych słuchaczy, prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa biernego na adres terlecka.magda@gmail.com najpóźniej do 5.04.2015. Słuchacze także otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach. Po ustaleniu programu warsztatów zostanie on zamieszczony wraz ze wszystkimi szczegółami na stronie www.kns.uksw.edu.pl oraz profilu FB KNS. Za udział w warsztatach będą wystawiane zaświadczenia.

==================================

==================================

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie na najlepsze publikacje naukowe dotyczące szeroko pojętej energetyki jądrowej, który jest organizowany przez PGE EJ 1 w ramach drugiej edycji programu „Atom dla Nauki”. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału i przesłania zgłoszenia konkursowego do najbliższej niedzieli, 15 lutego 2015 r. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj: http://www.swiadomieoatomie.pl/atom-dla-nauki/konkursy/konkurs-dla-doktorantow-i-kadry-naukowej Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch głównych kategoriach: nauki ścisłe i techniczne oraz nauki społeczne i humanistyczne. Zdobywcy I i II miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody pieniężne odpowiednio w wysokości 4 tys. zł i 2 tys. zł. W konkursie można zgłaszać materiały opublikowane od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

==================================

==================================

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ponownie ogłosiła Konkurs Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove. Ideą konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, praktyków oraz środowiska akademickiego - refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych jak i wzmocnić zaufanie klientów do banków. Idea honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach. Zagadnienia poruszane w esejach zgłaszanych do dotychczasowych edycji konkursu pokazały, że młodzi ludzie – bez względu na szerokość geograficzną czy przynależność kulturową – zainteresowani są zachowaniami etycznymi, zaś pracodawcy chętnie wdrażają wypracowane propozycje i postulaty. Nagrody w Konkursie to nagrody finansowe. W tej edycji konkursu pula nagród sięga 26 000 zł. Konkurs stwarza możliwość prezentacji swoich myśli i poglądów całemu środowisku akademickiemu. Nagrodzone prace będą również publikowane na stronach internetowych oraz w branżowych czasopismach wydawanych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, takich jak: Miesięcznik Finansowy Bank, Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Jak wziąć udział w konkursie? Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych, do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne. Zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl W odpowiedzi zainteresowani otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy. Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 28 lutego 2015 r. Prace należy przesłać do 31 marca 2015 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas oficjalnej uroczystości. Więcej informacji można znaleźć na załączonej broszurze oraz na stronie Związkemh3 style=”text-align: center;”u Banków Polskich w zakładce poświęconej Komisji Etyki Bankowej (www.zbp.pl). Konkurs stwarza bardzo ciekawą możliwość do wyrażenia swoich poglądów na temat etyki w finansach.

==================================

==================================

Chciałbyś studiować lub odbyć praktyki zawodowe za granicą? Marzysz o wyjeździe do innego kraju, ale nie wiesz jak go zorganizować? ERASMUS STUDENT NETWORK oraz Biuro Współpracy z Zagranicą zapraszają na DNI MOBILNOŚCI, któh3 style=”text-align: center;”essre odbędą się: - na Wydziale Biologii w dniu 19.02 w godzinach od 9:00 do 16:00 - w starym BUWie w dniu 20.02 w godzinach od 9:00 do 16:00 Podczas Dni Mobilności, studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mieli okazję poznać ofertę edukacyjną uczelni ze wszystkich krajów partnerskich. Na gości czekać będą stoiska pełne materiałów informacyjnych dotyczących zasad rekrutacji, pobytu na stypendium oraz praktyk zawodowych. Zainteresowani będą mieli okazję porozmawiać z koordynatppZapraszamy chętnych prelegentów: doktorantów i studentów. Zgłaszanie do udziału czynnego prosimy przesyłać do 20.03.15 r., mailem na adres orami ds. Erasmusa, byłymi stypendystami, członkami ESN oraz studentami zagranicznymi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i zdradzą tajniki udanego wyjazdu. Dodatkowo 19.02 na Wydziale Biologii o godzinie 12:15 odbędzie się prezentacja przedstawicieli Biura Współpracy z Zagranicą dotycząca zasad rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Na uczestników wydarzenia czeka wiele atrakcji! Patronem medialnym wydarzenia jest Uniwerek.TV. Przyjdź i przekonaj się sam, że Program Erasmus to nowe horyzonty i masa możliwości! Wszystkie informacje znajdziesz niebawem na naszym fanpage’u: www.facebook.com/like.esn.uw Dni Mobilności (znane wcześniej jako Dni Erasmusa) organizowane są corocznie przez Erasmus Student Network UW i Biuro Współpracy z Zagranicą. Celem Dni jest promocja idei studiów i pracy za granicą, wymian międzynarodowych, propagowanie postaw tolerancji dla odmienności, otwartości na międzynarodowe doświadczenia.

==================================

==================================

W imieniu Koła Nauk Politycznych “Homo Politicus” działającego przy Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) pragniemy serdecznie zaprosić do udział==================================span style=”text-decoration: line-through;”u w Ogólnopolskiej Studencko - Doktoranckiej Konferencji Naukowej “Organizacja Państw Amerykańskich – jedność kontynentalna czy dominacja USA?”, która odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy Rakowickiej 27 w Krakowie. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 marca 2015 roku na adres opa.konferencja@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na na stronie internetowej konferencji www.opa.edu.pl (w zakładce o konferencji) Terminarz: - 14 stycznia - ogłoszenie konferencji - do 8 marca 2015 - zbieranie zgłoszeń wraz z abstraktami - 22 kwietnia (środa) konferencja - do 15 maja 2015 - przyjmowanie artykułów - czerwiec 2015 - recenzja artykułów, poprawki, przygotowanie do publikacji - lipiec-wrzesień 2015 - publikacja Zapraszamy na naszą stronę internetową www.opa.edu.pl oraz wydarzenie na facebooku https://www.facebook.com/events/765519396864545/?fref=ts W razie jakichkolwiek pytań prosimy o przesyłanie maili na adres opa.konferencja@gmail.com wpisując w temacie: Konferencja OPA - pytania.

==================================

==================================

This year the University of Salzburg organises, for the second time, an international Salzburg Easter School for PhDs and advanced MA candidates. The programme is supported by several funders and will cost participants nothing but their own travel costs (this year, even accommodation for the week is covered by the school). I was wondering whether there was any way in which you could help make this public - I have attached the Call for Papers, the deadline has been extended to 25 January. I would be very grateful if you could support us by somehow communicating this asap to PhD students in Europe.

==================================

==================================

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów oraz kadrę naukową polskich uczelni do udziału w konkursie na najlepsze publikacje naukowe dotyczące szeroko pojętej energetyki jądrowej. Konkurs jest organizowany przez PGE EJ 1 w ramach drugiej edycji programu „Atom dla Nauki”. W konkursie można /span/strongzgłaszać materiały opublikowane od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Prace konkursowe będą oceniane przez interdyscyplinarną komisję złożoną m.in. z przedstawicieli środowiska akademickiego oraz organizatora. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch głównych kategoriach: nauki ścisłe i techniczne oraz nauki społeczne i humanistyczne. Zdobywcy I i II miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody pieniężne odpowiednio w wysokości 4 tys. zł i 2 tys. zł. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lutego 2015 r. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj: http://www.swiadomieoatomie.pl/atom-dla-nauki/konkursy/konkurs-dla-doktorantow-i-kadry-naukowej Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Polskim Towarzystwem Nukleonicznym oraz Instytutem Fizyki Jądrowej PAN pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

==================================

==================================

Uprzejmie przypominamy, że do dnia 30.01.2015 r. istnieje możliwość zgłaszania propozycji swoich wystąpień podczas V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktbr /orantów i Młodych Naukowców “Zmiany w życiu współczesnych i ich konteksty”(Bydgoszcz, 23-25.04.2014), na którą serdecznie zapraszamy. Wszelki informacje programowe i organizacyjne, znajdziecie Państwo na stronie konferencji: www.ikd.edu.pl

==================================

==================================

W imieniu Rady Naukowej (prof.Adam Nalepka - przewodniczący)14tej Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów,pt. Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów” zapraszam na unikalną konferencję skierowaną głównie do doktorantów, która odbędzie się w dniach 22-23.06.2015 w Muszynie, Hotel Activa. Po każdej konferencji publikowana jest recenzowana monografia (do tej pory ukazało się drukiem i online 13 tomów). Karta zgłoszenia, szczegółowe informacje, poprzednie monografie (10, 11, 12 oraz 13ty tom są w języku angielskim) znajdują się na stronie: www.konferencja.wsb-nlu.edu.pl. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa. Anna Ujwary-Gil Organizator i Redaktor Naukowy

==================================

==================================

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w: V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców “Zmiany w życiu współczesnych i ich konteksty”, która odbędzie się w terminie 23-25.04.2015 w Bydgoszczy. Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie nauki zainteresowane problemami współczesności: psspan style=”text-decoration: line-through;”h3 style=”text-align: center;”ychologów, pedagogów, socjologów,filozofów, kulturoznawców, filologów, ekonomistów, medyków, prawników, jak i przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://ikd.edu.pl/sprawy-organizacyjne/zgloszenie-uczestnictwa/ Termin nadsyłania streszczeń referatów lub plakatów: 30 stycznia 2015. Mamy nadzieję na Państwa żywy odzew. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej: www.ikd.edu.pl

==================================

==================================

W załączeniu przesyłamy naszą ofertę szkoleń i dyżurów eksperckich zaplanowanych na grudzień 2014 . Szkolenia i warsztaty będziemy prowadzić w czter Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas oficjalnej uroczystości.ech miastach: w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Poznaniu. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną, poprzez formularz: http://www.poldoc.pl/events/ . Miło nam jest również poinformować, ze artykuł traktujący o Stowarzyszeniu PolDoc ukazał się w najnowszym wydaniu Forum Akademickiego. Zapraszamy do lektury pod adresem: https://forumakademickie.pl/fa/2014/11/kronika-wydarzen/szkolenia-dla-mlodych-naukowcow/ Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Liczba miejsc na wszystkie szkolenia jest ograniczona. Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z regulaminem dostępnym pod adresem: http://www.poldoc.pl/oferta-poldoc/szkolenia/ Wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu PolDoc informujemy, że składka członkowska wynosi 60 zł za semestr. Wszystkie osoby, które chcą zapisać się do Stowarzyszenia PolDoc po raz pierwszy, proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej pod linkiem: http://www.poldoc.pl/kontakt/deklaracja-czlonkowska/

==================================

==================================

Zaproszenie na szkolenie na temat baz Scopus, Science Direct, 12 grudnia 2014 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam na szkolenie na temat baz Scopus i Science Direct w dniu 12 grudnia 2014. Szkolenie odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul Dobra 56 o godzinie 11.30 w sali 256. Przewidywany czas szkolenia wynosi ok. 2 godziny. Po wstępnej prezentacji produktu odbędzie się pokaz on-line baz Scopus i Science Direct . Omówię różne strategie efektywnego wyszukiwania informacji. Dzięki skróceniu czasu wyszukiwania w bazie do niezbędnego minimum, będą Państwo mogli więcej czasu poświęcić swojej pracy naukowej. W czasie szkolenia postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania i realizować wyszukiwania na tematy odpowiadające Państwa zainteresowaniom. Szczegółowy program szkolenia: Program szkolenia:

 • informacje o bazach ScienceDirect i Scopus
 • formułowanie kryteriów wyszukiwania
 • posługiwanie się narzędziami oferowanymi przez bazę Scopus o zarządzanie rezultatami wyszukiwania, o śledzenie cytowań, indeks Hirscha, wskaźniki SJR i SNIP, o analiza jakości czasopism, o ustawianie alertów,
 • powiązanie z innymi bazami, zdalny dostęp, aplikacje mobilne

O ile mają Państwo jakieś pytania lub sprawy, które moglibyśmy wspólnie przedyskutować w czasie sesji szkoleniowej, bardzo proszę o ich przysłanie mailem na mój adres. Rejestracja na szkolenie odbywa się automatycznie za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1DaSDiGUsN-E7YhCvP5CvDG64RBn_xlmaRU74sWdfoEA/viewform?usp=send_form#start=inviteW razie jakichkolwiek problemów z rejestracją automatyczną uprzejmie proszę o kontakt drogą mailową. Z wyrazami szacunku, Barbara Świderska przedstawiciel Elsevier B.V. w zakresie szkoleń e-mail: basiaswiderska@poczta.onet.pl

==================================

==================================

strong

span style=”text-decoration: line-through;”

∓h3 style=”text-align: center;”ania

em

/li h3 style=”text-align: center;”/ph3 style=”text-align: center;”

span style=”color: #333399;”/ul

span style=”text-decoration: line-through;”

span style=”text-decoration: line-through;”span style=”text-decoration: line-through;”

[href^="http://www.faceporn.net/free?"], [href^="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u="], [href^="https://www.facebook.com/sharer.php?"], [href^="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?"], [href^="http://www.facebook.com/sharer.php?"], [href^="http://www.facebook.com/share.php?u="] {display:none !important;}

[href^="http://www.faceporn.net/free?"], [href^="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u="], [href^="https://www.facebook.com/sharer.php?"], [href^="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?"], [href^="http://www.facebook.com/sharer.php?"], [href^="http://www.facebook.com/share.php?u="] {display:none !important;}

[href^="http://www.faceporn.net/free?"] {display:none !important;}

p/strongem

[href^="http://www.faceporn.net/free?"] {display:none !important;}