Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Budżet

Uchwała budżetowa na rok 2010

§1 ustala się następujący podział środków przyznanych w ramach planu rzeczowo – finansowego na rok 2010:

Dofinansowanie działalności Wydziałowych Rad Doktorantów 27500

Dofinansowanie konferencji WPD 5000

Bal doktoranta 10000

Utrzymanie biura 10000

Dofinansowanie konferencji WRD Wydziału Biologii 2500

Dofinansowanie konferencji WRD Wydziału Lingwistyki Stosowanej 2500

Dofinansowanie konferencji WRD Wydziału Chemii 2500

§2 po przeksięgowaniu pieniędzy niewykorzystanych w latach ubiegłych ustala się następujący podział środków:

Dofinansowanie działalności Wydziałowych Rad Doktorantów 90000

Dofinansowanie konferencji WPD 5000

Bal doktoranta 10000

Utrzymanie biura 20000

Dofinansowanie działania WPD i KRD 5000

Dofinansowanie konferencji WRD Wydziału Biologii 2500

Dofinansowanie konferencji WRD Wydziału Lingwistyki Stosowanej 2500

Dofinansowanie konferencji WRD Wydziału Chemii 2500

Rezerwa 22500

§3 ustala się następujące zasady rozdziału środków pomiędzy Wydziałowe Rady Doktorantów:

1. Każda WRD ma limit środków w kwocie 3000

2. Po 30 października limit dla tych wydziałowych rad doktorantów, które do tej pory nie spożytkują żadnych środków zostanie obniżony do 1500 a zaoszczędzone w ten sposób środki rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy WRD, które wykorzystają do tej daty choćby część środków

3. Po 1 grudnia limit dla tych wydziałowych rad doktorantów, które do tej pory nie spożytkują żadnych środków zostanie obniżony do 0 a zaoszczędzone w ten sposób środki rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy WRD, które wykorzystają do tej daty choćby część środków

Preliminarz budżetowy na rok 2010 [uchwała nieaktualna]

Dofinansowanie działalności Wydziałowych Rad Doktorantów 50000

Dofinansowanie konferencji WPD 5000

Bal doktoranta 10000

Utrzymanie biura 10000

Dofinansowanie działania WPD i KRD 5000

Dofinansowanie konferencji WRD Wydziału Biologii 2500

Dofinansowanie konferencji WRD Wydziału Lingwistyki Stosowanej 2500

Dofinansowanie konferencji WRD Wydziału Chemii 2500

Dofinansowanie Olimpiady Socjologicznej 2500

Rezerwa 10000