Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Uchwała nr 21/RSDUW/2014 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 czerwca 2014 roku.

Uchwała nr 251 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego [wraz z treścią Regulaminu]

Uchwała nr 594 Senatu Uniwersytetu Warszawskie w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego [wraz z treścią zmian Regulaminu]