Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Zebrania Rady w styczniu

grudzień 22nd, 2010 by admin

Pragnę poinformować, że Zarząd Samorządu Doktorantów zwołał w miesiącu styczniu dwa posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów, proponując następujący porządek obrad:
Porządek obrad Rady w dniu 3 I 2011 r. g 18.00.
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów
4. Sprawozdanie Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów
6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej Rady
7. Kwestia udzielenia Zarządowi absolutorium
8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów
9. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad Rady w dniu 18 I 2011 r. g 18.00.

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór składu Zarządu Samorządu Doktorantów

4. Wybór kandydatów na przedstawicieli doktorantów w komisjach Senatu UW

5. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej

6. Uchwalenie projektu Budżetu Samorządu na rok 2011

7. Zamknięcie posiedzenia.

This entry was posted on Środa, grudzień 22nd, 2010 at 01:03 and is filed under Informacje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.