Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

II ogólnopolska konferencja dla doktorantów

luty 2nd, 2009 by admin


Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz Uniwersytet Warszawski


serdecznie zapraszają Państwa do udziału w


II Ogólnopolskiej Konferencji


„Mobilność doktorantów i młodych

naukowców w ramach Europejskiego

Obszaru Szkolnictwa Wyższego”


która odbędzie się


19 lutego 2009 roku w Warszawie


Konferencja ma na celu zaprezentowanie możliwości uzyskania dofinansowania indywidualnych wyjazdów zagranicznych do Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu w ramach programów stypendialnych przeznaczonych dla kadr uczelnianych. Uczestnikom konferencji przybliżymy system studiów III stopnia w Norwegii, jak również praktyczne i prawne aspekty wyjazdu do Norwegii.


Odbiorcami konferencji są studenci studiów doktoranckich, młodzi naukowcy i badacze z największych polskich uczelni wyższych, wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele świata nauki i eksperci – reprezentanci Funduszu Stypendialnego  i Szkoleniowego, Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Norwegian Centre for International Cooperation In Higher Education (SIU).


Honorowy patronat nad konferencją objęła Przewodnicząca KRASP – JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska – Macukow oraz Ambasada Królestwa Norwegii.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:
www.fss.org.pl/doktoranci_II
najpóźniej do 16 lutego 2009.


Kryterium decydującym o uczestnictwie w konferencji jest kolejność zgłoszenia.


Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji zostaną powiadomione o tym fakcie przez organizatorów.


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt z p. Adamem Niwińskim: adam.niwinski@frse.org.pl

This entry was posted on Poniedziałek, luty 2nd, 2009 at 21:09 and is filed under Informacje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.