Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

III Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów

marzec 18th, 2016 by admin

Szanowni Państwo,

zapraszam na III Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów, które odbędzie się w środę 23.03.2016 (rozpoczęcie o godzinie19:00) w sali 100 przy ulicy Krakowskie Przedmieście 24.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje od Przewodniczącego.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Informacja nt. Preliminarza Budżetowego na rok 2016
.
6. Dyskusja i przyjęcie zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów.

7. Informacja na temat prac przedstawicieli w Kolegium Elektorów UW.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Prawo do udziału w głosowaniach mają Delegaci do Rady Samorządu Doktorantów wybierani w poszczególnych Wydziałowych Radach Doktorantów. Każda WRD ma jednego Delegata.
Posiedzenia, jednak, są otwarte dla wszystkich doktorantów i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

Z pozdrowieniami

Magdalena Tomaszewska

This entry was posted on Piątek, marzec 18th, 2016 at 11:42 and is filed under Informacje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.