Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

I i II Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów

luty 12th, 2016 by admin

Szanowni Państwo,

zapraszam na I Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów, które rozpocznie się wczwartek 18.02.2016 o godzinie 20:00. Miejsce spotkania to sala 100 w budynku pod adresem Krakowskie Przedmieście 24.

Prawo do udziału w głosowaniach mają Delegaci do Rady Samorządu Doktorantów wybierani w poszczególnych Wydziałowych Radach Doktorantów. Każda WRD ma jednego Delegata. Same posiedzenia są otwarte dla wszystkich doktorantów i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Informacje od Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Doktorantów UW w kadencji 2014
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów UW w kadencji 2014
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Sekretarza Rady
8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów
9. Wybór członków Zarządu Samorządu Doktorantów
10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów
11. Wybór kandydatów na członków Komisji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
12. Wybór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
13. Wybór kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
14. Wolne Wnioski
15. Zamknięcie posiedzenia
Oraz zapraszam na II Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów, które odbędzie się w poniedziałek 22.02.2016 (rozpoczęcie o godzinie 20:00) w sali 100 przy ulicy Krakowskie Przedmieście 24.
Ku przypomnieniu: prawo do udziału w głosowaniach mają Delegaci do Rady Samorządu Doktorantów wybierani w poszczególnych Wydziałowych Radach Doktorantów. Każda WRD ma jednego Delegata. Same posiedzenia są otwarte dla wszystkich doktorantów i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór elektorów doktoranckich  - członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia
Z pozdrowieniami

Magdalena Tomaszewska
Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów

This entry was posted on Piątek, luty 12th, 2016 at 19:13 and is filed under Informacje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.