Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Konsultacje aktów prawnych dotyczących doktorantów

grudzień 15th, 2015 by admin

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

W związku z ostatnimi dyskusjami na forum Rady Samorządu Doktorantów, jak również w środowisku doktorantów Zarząd Samorządu Doktorantów UW zaprasza do konsultacji następujących aktów prawnych:

Wszelkie uwagi, pytania i zgłoszenia zmian proszę kierować na adres doktoranci@samorzad.uw.edu.pl w temacie odpowiednio odnosząc się do konsultowanego aktu prawnego.

Terminem ostatecznym na przesłane swoich uwag jest 17 stycznia 2016 roku. Tak by już na sam początek nowej kadencji były gotowe katalogi potencjalnych zmian w tych aktach prawnych.

1. Regulamin Samorządu Doktorantów

Regulamin przyjęty w 2014 roku musi zostać znowelizowany w związku ze zmianą Statutu UW 1 października 2015 r. Mamy 6 miesięcy od momentu zmiany Statutu. Poza zmianami jakie Statut wymusza jest to okazja do poprawienia błędów, uzupełnienia braków i dalszego dopracowania.

Obecna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem - http://www.doktoranci.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2010/03/m2014134u251.pdf

2. Kodeks Etyki Doktoranta

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym nakłada na nas obowiązek przyjęcia tego Kodeksu. W czasie poprzedniej kadencji Rady trwały prace nad Kodeksem.Etyki Doktoranta, którego efektem jest wstępna i robocza wersja dokumentu, którą załączyłem do niniejszej wiadomości.

Ze względu na czysto roboczy charakter dokumentu proszę wybaczyć wszelkie błędy edytorskie oraz językowe.

Propozycja tekstu Kodeksu Etyki Doktoranta [Wersja robocza]

3. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

Ten Regulamin został przyjęty 30 września 2015 roku. Jesteśmy już na zakończeniu procedury przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów.

W związku z kontrowersjami jakie pojawiły się najpierw wokół kryteriów, jakie miały na celu uporządkowanie sytuacji i uniknięcia problemów z poprzednich lat (opóźnienia w wypłatach i błędy w przyznaniach), a następnie wokół % doktorantów jakie stypendium otrzymało konieczne wydaje się otwarcie ponownie tematu tego Regulaminu i zebrania opinii od doktorantów.

Po pierwsze by z większym wyprzedzeniem opublikować treść Regulaminu (o ile dalsze zmiany nie będą wymuszone zmianami przepisów wyższego rzędu).

Po drugie by postarać się przygotować przepisy odpowiednie dla całej społeczności doktorantów UW.

Jednym z pomysłów w tym zakresie jest decentralizacja przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów i zaprzestanie ujednolicania % i kwoty dla całego UW.

Również dokument o którym mowa jest dostępny w Internecie - http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/files/clips/417.pdf?1443776178

Z poważaniem

mgr Michał Goszczyński

Przewodniczący

Zarządu Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Warszawskiego

E-mail: michal.goszczynski@samorzad.uw.edu.pl

This entry was posted on Wtorek, grudzień 15th, 2015 at 23:26 and is filed under Informacje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.