Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

II Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW

marzec 12th, 2015 by admin

Szanowni Państwo,

Na mocy właściwych przepisów zwołuję II Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW na dzień 18-go marca na godzinę 18:30.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z I Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów
4. Informacje od Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów
5. Informacje od Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów
6. Przedstawienie Preliminarza Budżetowego przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW
7. Wybór delegata na Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia
Z wyrazami szacunku,
Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów
Maciej Ziemiański

This entry was posted on Czwartek, marzec 12th, 2015 at 11:30 and is filed under Informacje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.