Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

V Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW

maj 20th, 2014 by admin

W dniu 19 maja 2014 r. Zarząd Samorządu Doktorantów UW zwołał V Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW na dzień 3 czerwca 2014 r. na godzinę 18:30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW.
4. Informacje od Przewodniczącego.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Uchwalenie Regulaminu Samorządu Doktorantów po zmianach Komisji Prawno-Statutowej Senatu UW.
7. Uchwalenie Kodeksu Etyki Doktoranta.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

This entry was posted on Wtorek, maj 20th, 2014 at 22:52 and is filed under Informacje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.