Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Zebrania Rady SD UW

styczeń 7th, 2014 by admin

Zarząd Samorządu Doktorantów zwołuje zebranie Rady Samorządu Doktorantów na dzień 21 stycznia 2014 r., godz. 18:00, Biuro Samorządu Doktorantów, Mały Dziedziniec UW, Budynek Samorządu Studentów, pok. 100. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Doktorantów w roku 2013.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  Samorządu Doktorantów w roku 2013.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Wyborczej Doktorantów w roku 2013.
7. Głosowanie w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Samorządu Doktorantów.
8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów.
9. Wolne Wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.
——————————–
Zarząd Samorządu Doktorantów zwołuje zebranie Rady Samorządu Doktorantów na dzień 4 lutego 2014 r., godz. 18:00, Biuro Samorządu Doktorantów, Mały Dziedziniec UW, Budynek Samorządu Studentów, pok. 100. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór członków Zarządu Samorządu Doktorantów.
5. Wybór kandydatów na przedstawicieli doktorantów w komisjach Senatu UW.
6. Wybór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów.
7. Wybór kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów.
8. Przyjęcie projektu budżetu Samorządu Doktorantów na rok 2014.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

This entry was posted on Wtorek, styczeń 7th, 2014 at 19:51 and is filed under Informacje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.