Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for listopad 10th, 2016

V Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów

listopad 10th, 2016 by admin

Szanowni Państwo,

zapraszam na V Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów, które odbędzie się w poniedziałek 14.11.2016 (rozpoczęcie o godzinie 20:00) w sali 100 przy ulicy Krakowskie Przedmieście 24. Ze względu na brak odpowiedzi Sekretarza Rady na wniosek dotyczący zwołania Posiedzenia  Rady Samorządu Doktorantów posiedzenie zostaje zwołane w trybie nadzwyczajnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wyrażenie zgody na zastępstwo Sekretarza Rady na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2016.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacje od Przewodniczącego.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Sekretarza Rady.
7. Wybór delegata na zjazd KRD.
8. Wybór przedstawicieli doktorantów do Komisji Senackich.
9. Wybór członków Komisji Wyborczej
10. Prezentacja propozycji zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów UW
11. Dyskusja nad proponowanymi zmianami,
12. Przedstawienie kandydatów na wolne miejsce w Zarządzie Samorządu Doktorantów UW.
13. Głosowanie nad uzupełnieniem składu Zarządu Samorządu Doktorantów UW
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Z wyrazami szacunku
Kamil Mieszkowski

Category: Informacje | No Comments »