Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for marzec 18th, 2016

III Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów

marzec 18th, 2016 by admin

Szanowni Państwo,

zapraszam na III Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów, które odbędzie się w środę 23.03.2016 (rozpoczęcie o godzinie19:00) w sali 100 przy ulicy Krakowskie Przedmieście 24.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje od Przewodniczącego.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Informacja nt. Preliminarza Budżetowego na rok 2016
.
6. Dyskusja i przyjęcie zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów.

7. Informacja na temat prac przedstawicieli w Kolegium Elektorów UW.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Prawo do udziału w głosowaniach mają Delegaci do Rady Samorządu Doktorantów wybierani w poszczególnych Wydziałowych Radach Doktorantów. Każda WRD ma jednego Delegata.
Posiedzenia, jednak, są otwarte dla wszystkich doktorantów i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

Z pozdrowieniami

Magdalena Tomaszewska

Category: Informacje | No Comments »