Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for luty, 2016

Nowy Zarząd Samorządu Doktorantów UW oraz przedstawiciele doktorantów w organach UW

luty 20th, 2016 by admin

Rada Samorządu Doktorantów na I Posiedzeniu w kadencji 2016 w dniu 18 lutego 2016 roku dokonała wyborów przedstawicieli doktorantów w organach Samorządu Doktorantów i organach Uczelni.

Sekretarzem Rady Samorządu Doktorantów UW została mgr Magdalena Tomaszewska (Wydział Neofilologii)

Przewodniczącym Zarządu Samorządu Doktorantów UW został mgr Kamil Mieszkowski (Wydział Zarządzania)

Ponadto w skład ZSD UW weszły osoby zaproponowane przez Przewodniczącego:

 • Katarzyna Fetlińska (WN);
 • Joanna Hetnarowicz (WDiNP);
 • Mateusz Kabut (WZ);
 • Marta Rajkowska (WPiA);
 • Michał Szczegielniak (WDiNP);
 • Maciej Zielenkiewicz (WMIM)

Na tym samym posiedzeniu dokonano również następujących wyborów:

1.    Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów UW:

 • Joanna Florecka (Wydział Prawa i Administracji)
 • Urszula Kuźnik (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
 • Karol Muszyński (Wydział Prawa i Administracji)
 • Agnieszka Ochenkowska (Wydział Polonistyki)
 • Rafał Więckiewicz (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

2.    Kandydaci na członków Komisji Senatu UW:
a)    Komisja Senacka ds. Badań Naukowych:

 • Urszula Kuźnik (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych);
 • Aleksandra Orzeł (Wydział Prawa i Administracji).

b)    Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów:

 • Karol Partyka (Wydział Nauk Ekonomicznych)

c)    Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Stanisław Matsumoto (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

d)    Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej:

 • Rafał Więckiewicz (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

e)    Komisja Senacka ds. Socjalnych:

 • Martyna Sabała (Wydział Polonistyki)

f)    Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia:

 • Maksymilian Sas (Wydział Historyczny)

g)    Komisja Senacka Prawno-Statutowa:

 • Aleksander Jakubowski (Wydział Prawa i Administracji)

3.    Kandydaci na członków Komisji Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów:

 • Bartłomiej Celejewski (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
 • Karol Partyka (Wydział Nauk Ekonomicznych)
 • Marta Rajkowska (Wydział Prawa i Administracji)
 • Michał Szczegielniak (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
 • Rafał Więckiewicz (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych).

4.    Kandydaci na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów:

 • Łukasz Dziamski (Wydział Prawa i Administracji)
 • Magdalena Brodawka (Wydział Prawa i Administracji)
 • Karol Kołbyk (Wydział Pedagogiczny)


Category: Informacje | No Comments »

Nowy logotyp Samorządu Doktorantów UW

luty 20th, 2016 by admin

Informujemy, że Zarząd Samorządu Doktorantów UW na ostatnim posiedzeniu pod przewodnictwem mgr Michała Goszczyńskiego w dniu 18 lutego 2016 r. przyjął nowy wzór logotypu Samorządu Doktorantów UW.

Zapraszamy do zapoznania się z różnymi wariantami kolorystycznymi logotypu. W najbliższych tygodniach pojawi się towarzysząca księga znaku.

logotyp-zsd-uw

Category: Informacje | No Comments »

Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów UW w kadencji 2015

luty 18th, 2016 by admin

Przedstawiamy Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów w kadencji 2015 pod przewodnictwem mgr Michała Goszczyńskiego.

Sprawozdanie będzie przedmiotem obrad dzisiejszego I Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW, która zdecyduje również o tym kto będzie kierował pracami, oraz kto wejdzie w skład, Zarządu w roku 2016.

mgr Michał Goszczyński po pełnieniu swojej funkcji przez dwie kadencje (od stycznia 2014) zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o reelekcję po raz kolejny.

Zapraszamy do budynku Samorządu Studentów przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 do sali 100 o godzinie 20:00.

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

Category: Informacje | No Comments »

I i II Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów

luty 12th, 2016 by admin

Szanowni Państwo,

zapraszam na I Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów, które rozpocznie się wczwartek 18.02.2016 o godzinie 20:00. Miejsce spotkania to sala 100 w budynku pod adresem Krakowskie Przedmieście 24.

Prawo do udziału w głosowaniach mają Delegaci do Rady Samorządu Doktorantów wybierani w poszczególnych Wydziałowych Radach Doktorantów. Każda WRD ma jednego Delegata. Same posiedzenia są otwarte dla wszystkich doktorantów i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Informacje od Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Doktorantów UW w kadencji 2014
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów UW w kadencji 2014
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Sekretarza Rady
8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów
9. Wybór członków Zarządu Samorządu Doktorantów
10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów
11. Wybór kandydatów na członków Komisji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
12. Wybór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
13. Wybór kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
14. Wolne Wnioski
15. Zamknięcie posiedzenia
Oraz zapraszam na II Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów, które odbędzie się w poniedziałek 22.02.2016 (rozpoczęcie o godzinie 20:00) w sali 100 przy ulicy Krakowskie Przedmieście 24.
Ku przypomnieniu: prawo do udziału w głosowaniach mają Delegaci do Rady Samorządu Doktorantów wybierani w poszczególnych Wydziałowych Radach Doktorantów. Każda WRD ma jednego Delegata. Same posiedzenia są otwarte dla wszystkich doktorantów i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór elektorów doktoranckich  - członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia
Z pozdrowieniami

Magdalena Tomaszewska
Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów

Category: Informacje | No Comments »