Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for październik 23rd, 2015

IV Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów

październik 23rd, 2015 by admin

Szanowni Państwo,

Na mocy przepisów zwołuję IV Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW na dzień 29 października 2015 roku na godzinę 18:30 w sali 100 budynku Zarządu Samorządu Studentów UW.

Jednocześnie przepraszam za jednodniową zwłokę w przesłaniu informacji o zebraniu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Informacje od Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów
4. Informacje od Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów
5. Wybór Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów
6. Dyskusja nad zmianami w stypendiach motywacyjnych dla doktorantów (zwiększenie stypendium doktoranckiego)
7. Wolne Wnioski
8. Zamknięcie posiedzenia

Z wyrazami szacunku,
Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów
mgr Maciej Ziemiański

Category: Informacje | No Comments »