Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for luty 26th, 2015

II Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów w kadencji 2015

luty 26th, 2015 by admin

Informuję, że na wniosek Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów UW, na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów UW zwołuję II Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów na 5 marca na godzinę 18:30.

Posiedzenie odbędzie się w sali 100 w budynku Samorządu Studentów (ul. Krakowskie Przedmieście 24). Zaproponowany przez wnioskującego porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z I Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów
4. Informacje od Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów
5. Informacje od Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów
6. Przedstawienie Preliminarza Budżetowego przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW
7. Wybór delegata na Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia
Zapraszam do przekazania informacji Delegatom Wydziałowych Rad Doktorantów.
Z poważaniem
mgr Maciej Ziemiański
Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów

Category: Informacje | No Comments »