Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for styczeń 30th, 2015

Nowi przedstawiciele Samorządu Doktorantów UW

styczeń 30th, 2015 by admin

Rada Samorządu Doktorantów na I Posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2015 roku dokonała wyborów przedstawicieli doktorantów w organach Samorządu Doktorantów i organach Uczelni.

Sekretarzem Rady Samorządu Doktorantów UW został mgr Maciej Ziemiański (Wydział Biologii)

Przewodniczącym Zarządu Samorządu Doktorantów UW ponownie został mgr Michał Goszczyński (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

Ponadto w skład ZSD UW weszły osoby zaproponowane przez Przewodniczącego:

 • Basia Banasik (Wydział Orientalistyczny)
 • Marcin Darecki (Wydział Zarządzania)
 • Joanna Hetnarowicz (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
 • Paulina Kasprzycka (Wydział Biologii)
 • Tomasz Królasik (Wydział Prawa i Administracji)
 • Maciej Zielenkiewicz (WMIM)

Program Zarządu na najbliższą kadencję jest dostępny tutaj.

Na tym samym posiedzeniu dokonano również następujących wyborów:

1.    Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów UW:

 • Elżbieta Borowska (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
 • Joanna Florecka (Wydział Prawa i Administracji)
 • Anna Janicka (Wydział Polonistyki)
 • Karol Muszyński (Wydział Prawa i Administracji)
 • Agnieszka Ochenkowska (Wydział Polonistyki)
 • Nikodem Rycko (Wydział Prawa i Administracji)

2.    Kandydaci na członków Komisji Senatu UW:
a)    Komisja Senacka ds. Badań Naukowych:

 • Barbara Michalak (Wydział Biologii)
 • Aleksander Jakubowski (Wydział Prawa i Administracji)

b)    Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów:

 • Joanna Hetnarowicz (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

c)    Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Tomasz Królasik (Wydział Prawa i Administracji)

d)    Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej:

 • Sebastian Gajewski (Wydział Prawa i Administracji)

e)    Komisja Senacka ds. Socjalnych:

 • Michał Goszczyński    (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

f)    Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia:

 • Maksymilian Sas (Wydział Historyczny)

g)    Komisja Senacka Prawno-Statutowa:

 • Michał Goszczyński    (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

3.    Kandydaci na członków Komisji Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów:

 • Katarzyna Czarcińska (Wydział Polonistyki)
 • Agnieszka Ochenkowska (Wydział Polonistyki)
 • Paulina Wróbel (Wydział Prawa i Administracji)
 • Michał Szczegielniak (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
 • Łukasz Galas (Wydział Historyczny)

4.    Kandydaci na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów:

 • Łukasz Dziamski (Wydział Prawa i Administracji)
 • Magdalena Brodawka (Wydział Prawa i Administracji)
 • Karol Kołbyk (Wydział Pedagogiczny)


Category: Informacje | No Comments »

Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów w kadencji 2014

styczeń 30th, 2015 by admin

W dniu 27 stycznia na I Posiedzeniu Rady Samorządu Doktorantów przyjęto jednogłośnie sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Doktorantów UW w składzie:

 • mgr Michał Goszczyński (WDiNP) - Przewodniczący
 • mgr Basia Banasik (WO)
 • mgr inż Paulina Kasprzycka (WBiol)
 • mgr Tomasz Królasik (WPiA)
 • mgr Karol Muszyński (WPiA)
 • mgr Karol Strzeliński (WNE)
 • mgr Maciej Zielenkiewicz (WMIM)
 • mgr Mateusz Iskrzyński (Wydział Fizyki) -  Pełnomocnik ds Kontaktów z WPD

Sprawozdanie dotyczy okresu od 29 stycznia 2014 r.  do 20 stycznia 2015 r. Pełny tekst sprawozdania jest dostępny tutaj.

Category: Informacje | No Comments »