Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for styczeń, 2015

Nowi przedstawiciele Samorządu Doktorantów UW

styczeń 30th, 2015 by admin

Rada Samorządu Doktorantów na I Posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2015 roku dokonała wyborów przedstawicieli doktorantów w organach Samorządu Doktorantów i organach Uczelni.

Sekretarzem Rady Samorządu Doktorantów UW został mgr Maciej Ziemiański (Wydział Biologii)

Przewodniczącym Zarządu Samorządu Doktorantów UW ponownie został mgr Michał Goszczyński (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

Ponadto w skład ZSD UW weszły osoby zaproponowane przez Przewodniczącego:

 • Basia Banasik (Wydział Orientalistyczny)
 • Marcin Darecki (Wydział Zarządzania)
 • Joanna Hetnarowicz (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
 • Paulina Kasprzycka (Wydział Biologii)
 • Tomasz Królasik (Wydział Prawa i Administracji)
 • Maciej Zielenkiewicz (WMIM)

Program Zarządu na najbliższą kadencję jest dostępny tutaj.

Na tym samym posiedzeniu dokonano również następujących wyborów:

1.    Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów UW:

 • Elżbieta Borowska (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
 • Joanna Florecka (Wydział Prawa i Administracji)
 • Anna Janicka (Wydział Polonistyki)
 • Karol Muszyński (Wydział Prawa i Administracji)
 • Agnieszka Ochenkowska (Wydział Polonistyki)
 • Nikodem Rycko (Wydział Prawa i Administracji)

2.    Kandydaci na członków Komisji Senatu UW:
a)    Komisja Senacka ds. Badań Naukowych:

 • Barbara Michalak (Wydział Biologii)
 • Aleksander Jakubowski (Wydział Prawa i Administracji)

b)    Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów:

 • Joanna Hetnarowicz (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

c)    Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Tomasz Królasik (Wydział Prawa i Administracji)

d)    Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej:

 • Sebastian Gajewski (Wydział Prawa i Administracji)

e)    Komisja Senacka ds. Socjalnych:

 • Michał Goszczyński    (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

f)    Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia:

 • Maksymilian Sas (Wydział Historyczny)

g)    Komisja Senacka Prawno-Statutowa:

 • Michał Goszczyński    (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

3.    Kandydaci na członków Komisji Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów:

 • Katarzyna Czarcińska (Wydział Polonistyki)
 • Agnieszka Ochenkowska (Wydział Polonistyki)
 • Paulina Wróbel (Wydział Prawa i Administracji)
 • Michał Szczegielniak (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
 • Łukasz Galas (Wydział Historyczny)

4.    Kandydaci na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów:

 • Łukasz Dziamski (Wydział Prawa i Administracji)
 • Magdalena Brodawka (Wydział Prawa i Administracji)
 • Karol Kołbyk (Wydział Pedagogiczny)


Category: Informacje | No Comments »

Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów w kadencji 2014

styczeń 30th, 2015 by admin

W dniu 27 stycznia na I Posiedzeniu Rady Samorządu Doktorantów przyjęto jednogłośnie sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Doktorantów UW w składzie:

 • mgr Michał Goszczyński (WDiNP) - Przewodniczący
 • mgr Basia Banasik (WO)
 • mgr inż Paulina Kasprzycka (WBiol)
 • mgr Tomasz Królasik (WPiA)
 • mgr Karol Muszyński (WPiA)
 • mgr Karol Strzeliński (WNE)
 • mgr Maciej Zielenkiewicz (WMIM)
 • mgr Mateusz Iskrzyński (Wydział Fizyki) -  Pełnomocnik ds Kontaktów z WPD

Sprawozdanie dotyczy okresu od 29 stycznia 2014 r.  do 20 stycznia 2015 r. Pełny tekst sprawozdania jest dostępny tutaj.

Category: Informacje | No Comments »

Zapraszamy po MultiSport na luty 2015

styczeń 29th, 2015 by admin

Zapraszam po karty “MultiSport plus” dla nowych użytkowników. Karty te będą aktywne od 10 lutego do 9 marca  2015 r.

Zapraszam również po nowe karty “MultiSport plus” użytkowników, którzy obecnie mają jeszcze karty z kodem kreskowym, gdyż od 1 lipca 2014 r. obowiązują jedynie nowe karty sportowe (z chipem). W celu odebrania lub wymiany karty, należy zabrać ze sobą ważną legitymację doktorancką.

Godziny pracy biura:
http://www.doktoranci.uw.edu.pl/?page_id=1676
.

Osoby, które nie mogą odebrać swoich kart w godzinach pracy biura, proszone są o przesłanie wiadomości na adres mailowy biura wraz z podaniem numeru legitymacji doktoranckiej.

Osoby, które nie są pewne czy ich karta czeka na odbiór lub chcą się upewnić w sprawie reaktywacji, proszę o maila lub telefon.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę pisać lub dzwonić:
http://www.doktoranci.uw.edu.pl/?page_id=7
.

Category: Informacje | No Comments »

I Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów w 2015 roku

styczeń 20th, 2015 by admin

Informuję również, że 15 stycznia 2015 r. zostało zwołane I Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów na dzień 27 stycznia 2015 r. na godzinę 18:00 w sali 100 w Budynku Samorządu Studentów przy ul. Krakowskie Przedmieście 24.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Informacje od Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Doktorantów UW w kadencji 2014
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów UW w kadencji 2014
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Sekretarza Rady
8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów
9. Wybór członków Zarządu Samorządu Doktorantów
10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów
11. Wybór kandydatów na członków Komisji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
12. Wybór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
13. Wybór kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
14. Wolne Wnioski
15. Zamknięcie posiedzenia

Informacje o wyborach przedstawicieli doktorantów w organach Samorządu Doktorantów oraz organach Uniwersytetu są opisane w poniższym piśmie: Pismo

Z poważaniem

mgr Michał Goszczyński

Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW

Category: Informacje | No Comments »