Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for grudzień 9th, 2014

IX Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów

grudzień 9th, 2014 by admin

Na mocy par. 14 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów zwołuję IX Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW na dzień 16 grudnia na godzinę 18:30 w sali 100 Budynku Samorządu Doktorantów UW.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z V Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW.

4.    Przyjęcie protokołu z VI Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW
5.    Przyjęcie protokołu z VII Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW

6.    Przyjęcie protokołu z VIII Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW
7.    Informacje od Przewodniczącego.
8.    Dyskusja nad Kodeksem Etyki Doktoranta - ciąg dalszy
9.    Dyskusja na temat przyszłej kadencji Samorządu Doktorantów
10.  Wolne wnioski.
11.  Zamknięcie obrad.

To ostatnie posiedzenie tej kadencji Samorządu Doktorantów. Bardzo bym więc prosił o stawiennictwo i obecność delegatów WRD.

Category: Informacje | No Comments »