Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for listopad 8th, 2014

VIII Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów

listopad 8th, 2014 by admin

Na mocy par. 14 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów zwołuję VIII Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW na dzień 19 listopada na godzinę 18:30 w sali 100 Budynku Samorządu Doktorantów UW.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z V Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW.
4.    Przyjęcie protokołu z VI Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW
5.    Przyjęcie protokołu z VII Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW

6.    Informacje od Przewodniczącego.
7.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
8.    Wybór delegata na zjazd wyborczy Krajowej Reprezentacji Doktorantów
9.    Wybór delegata na zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich
10.  Wybór delegata na zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych
11.  Modyfikacja Budżetu Samorządu Doktorantów UW
12.  Wolne wnioski.
13.  Zamknięcie obrad.
Proszę się zastanowić nad ewentualnymi kandydaturami na obsadzenie przedstawicieli Samorządu Doktorantów w porozumieniach branżowych i ogólnokrajowych.

Informuję również, że w dniu wczorajszym Komisja Wyborcza wybrała swojego Przewodniczącego - został nim Mateusz Kominiarczuk z Wydziału Artes Liberales.

Category: Informacje | No Comments »