Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for maj, 2014

Pralnia pomysłów - innowacyjne rozwiązania na rzecz usług społecznych

maj 30th, 2014 by admin

Zapraszamy do udziału w projekcie Pralnia pomysłów. Będzie to seminarium i warsztat poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom na rzecz usług społecznych. Spotkania odbędą się w Warszawie w dniach 6-7 czerwca 2014 r.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/pralnia-pomys-w.
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i wysłać do 2 czerwca 2014 r .

Wydarzenie jest częścią projektu Design-led innovations for active ageing/Innowacje na rzecz aktywnego starzenia – DAA, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

Projekt DAA ma na celu wymianę dobrych praktyk z zakresu opieki nad seniorami oraz znalezienie innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą jakość ich życia. Zbiera doświadczenia przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu, dizajnu oraz mieszkańców miast, które pomagają w wypracowaniu najlepszej oferty dla osób starszych. W projekcie bierze udział 10 partnerów z kilku miast europejskich (Antwerpia, Barcelona, Berlin,
Helsinki, Oslo, Sofia, Sztokholm oraz Warszawy).
Więcej informacji: www.daaproject.eu

Category: Informacje | Comments Off

Bal Doktoranta UW 2014 - bilety tylko do 2 czerwca

maj 27th, 2014 by admin

Przypominamy, że tylko do 2 czerwca można nabyć bilety na Bal Doktoranta UW organizowany w Klubie Palladium 6 czerwca.

By ułatwić doktorantom nabycie biletów uruchamiamy w tym tygodniu dwa dodatkowe dyżury w Biurze Samorządu Doktorantów (Krakowskie Przedmieście 24 pok. 100):

28.05.14 - 10:00-15:30
30.05.14 - 13:30-15:00

Bilety można również nabyć w czasie normalnych dyżurów Biura.

Category: Informacje | No Comments »

Mistrzostwa Polski Doktorantów w Siatkówce Halowej

maj 21st, 2014 by admin

Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej oraz Łódzkie Porozumienie Doktorantów serdecznie zapraszają do udziału w organizowanych już po raz drugi Mistrzostwach Polski Doktorantów w Siatkówce Halowej. Celem przedsięwzięcia jest integracja doktorantów na poziomie ogólnopolskim poprzez sport. Turniej odbędzie się w dniu 14 czerwca 2014 r. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do dnia 31 maja 2014 r.
http://www.krd.ogicom.pl/pl/aktualnosci/ii_mistrzostwa_polski_doktorantow_w_siatkowce_halowej.html

Category: Informacje | Comments Off

V Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW

maj 20th, 2014 by admin

W dniu 19 maja 2014 r. Zarząd Samorządu Doktorantów UW zwołał V Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW na dzień 3 czerwca 2014 r. na godzinę 18:30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW.
4. Informacje od Przewodniczącego.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Uchwalenie Regulaminu Samorządu Doktorantów po zmianach Komisji Prawno-Statutowej Senatu UW.
7. Uchwalenie Kodeksu Etyki Doktoranta.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Category: Informacje | No Comments »