Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for kwiecień 1st, 2014

Szkolenia dla Komisji Stypendialnych dla Doktorantów UW

kwiecień 1st, 2014 by admin

Zapraszamy doktorantów, a w szczególności osoby zaangażowane w pracę Wydziałowych Komisji Stypendialnych dla  doktorantów do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym zasad przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej (stypendium dla najlepszych doktorantów, socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi).

Szkolenie będzie organizowane w 3 terminach:
1) 8 kwietnia 2014, godz. 18.00, Kampus Ochota, budynek Wydziału Biologii UW przy ul. Miecznikowa 1;
2) 16 kwietnia 2014, godz. 18.15, budynek Wydziału Zarządzania UW przy ul. Szturmowej 1/3;
3)
termin zostanie podany wkrótce, Kampus Główny, siedziba ZSD UW, Krakowskie Przedmieście 24.
Zgłoszenia na poszczególne terminy proszę przesyłać na adres p.kasprzycka@biol.uw.edu.pl najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem danego spotkania do godz. 12:00. W temacie wiadomości proszę podać datę kursu. W odpowiedzi przekażemy dodatkowe informacje.
Pytania natury organizacyjnej proszę kierować na adres: p.kasprzycka@biol.uw.edu.pl
Szkolenia organizowan
eprzez Zarząd Samorządu Doktorantów UW. Poprowadzi je Michał Goszczyński.

Zachęcamy do udziału

,

Zarząd Samorządu Doktorantów UW

Category: Informacje | No Comments »

IV Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW

kwiecień 1st, 2014 by admin

Zarząd Samorządu Doktorantów UW na posiedzeniu w dniu 31 marca 2014 r. zwołał IV Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów na dzień 15 kwietnia 2014 r. na godzinę 18:30.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z III Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW.
  4. Informacje od Przewodniczącego.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Wyrażenie zgody na zmiany w Regulaminie Studiów Doktoranckich
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Materiał do punktu 6 zostanie rozesłany do delegatów i umieszczony na stronie po posiedzeniu Komisji ds Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia w dniu 2 kwietnia 2014 r.

Category: Informacje | No Comments »