Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for luty 18th, 2014

Uznanie protestu wyborczego wniesionego wobec wyborów na Wydziale Zarządzania

luty 18th, 2014 by admin

Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2014 r. rozpatrzyła wniesione protesty wyborcze przez doktorantów odnośnie wyborów z dnia 18 stycznia 2014 r. do organów Samorządu Doktorantów na Wydziale Zarządzania.

Komisja Rewizyjna uznała zasadność protestów i nakazała przeprowadzenie wyborów powtórnych.

Category: Informacje | No Comments »

III Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW

luty 18th, 2014 by admin

Zarząd Samorządu Doktorantów zwołał III posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW na 5 marca na godzinę 19:00 wraz z proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z I Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW.
4.    Przyjęcie protokołu z II Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW.
5.    Informacje od Przewodniczącego.
6.    Wybór komisji skrutacyjnej.
7.    Dyskusja nad kandydaturami do Komisji Kwaterunkowej Domu Pracownika Naukowego.
8.    Prezentacja Regulaminu Przyznawania Dofinansowania przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW.
9.    Dyskusja nad Budżetem Samorządu Doktorantów UW.
10.    Dyskusja i przyjęcie Regulaminu Samorządu Doktorantów UW.
11.    Wolne wnioski.
12.    Zamknięcie obrad.

Prosimy o przekazanie informacji delegatom Wydziałowych Rad Doktorantów.

Category: Informacje | No Comments »