Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for październik 16th, 2012

Ostatni termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w 2012 roku

październik 16th, 2012 by admin

ZSD UW przypomina, że zgodnie z wymogami dokonania podsumowania roku budżetowego i rozliczenia wniosków do końca roku kalendarzowego 2012, ostatnie posiedzenie na którym rozpatrywane będą wnioski o dofinansowanie odbędzie się 08.11.2012 r.

Wnioski złożone po 08.11.2012 r. rozpatrzone zostaną dopiero na posiedzeniu styczniowym.

Category: Informacje | No Comments »

Dnia 11.10.2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Samorządu Doktorantów UW

październik 16th, 2012 by admin

Protokół z Posiedzenia Zarządu Samorządu Doktorantów UW z dnia 11.10.2012 r. znajduje się w zakładce:

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU.

Category: Informacje | No Comments »

Zebranie Rady Samorządu Doktorantów

październik 16th, 2012 by admin

Zarząd Samorządu Doktorantów UW w głosowaniu jawnym, jednomyślnie postanowił zwołać zebranie Rady Samorządu Doktorantów na dzień 30 października 2012 r., godz. 17:00, ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 100 (Mały Dziedziniec UW, budynek Samorządu Studentów), proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów.

5. Wybór Delegata Samorządu Doktorantów na Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

6. Przedstawienie przez Przewodniczącego ZSD UW projektu nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów.

7. Wolne Wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Category: Informacje | No Comments »

Dyżury biura od 17.10.2012 r.

październik 16th, 2012 by admin

Dyżury biura od 17.10.2012 r.

Poniedziałek

n i e c z y n n e

Wtorek

08:30 - 11:30

Środa

08:30 - 11:30

oraz

16:00 - 19:00

Czwartek

16:00 - 19:00

Piątek

n i e c z y n n e

____________________________

Poza godzinami pracy, korespondencję można wrzucać do skrzynki na listy przy drzwiach do pokoju 100.
Za utrudnienia przepraszamy.

Category: Informacje | No Comments »