Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for grudzień 12th, 2011

PAH prezentuje: “(Nie taki) nagły kryzys światowej gospodarki żywnościowej”

grudzień 12th, 2011 by admin

(Nie taki) nagły kryzys
światowej gospodarki żywnościowej

The (not-so) sudden crisis of the global food economy

Wykłady poprowadzi Tony Weis z Wydziału Geografii Universytetu w Ontario (Kanada),
autor książki “Światowa gospodarka żywnościowa. Batalia o przyszłość rolnictwa”, która w najbliższym czasie ukaże się nakładem PAH. Tony Weis weźmie też udział w debatach z ekspertami z Polski.

WYKŁADY

Warszawa, Szkoła Główna Handlowa
15.12.2011, godz. 17:10 – 18:40 budynek C, sala 5 b, al. Niepodległości 128
wykład w języku angielskim

Wrocław, Kawiarnia Tajne Komplety
17.12.2011, godz. 17:00 – 18:30 ul. Przejście Garncarskie 2
wykład tłumaczony na język polski

Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny
19.12.2011, godz. 11:30 – 13:00
Aula, Niepodległości 10
wykład tłumaczony na język polski
(Wykład współorganizowany przez Studenckie Koło Gospodarki Żywnościowej
przy Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej UEP)

DEBATY

Warszawa, Res Publica Nowa
“Polityczne konsekwencje głodu”
16.12.2011, godz. 17:00 – 18:30
ul. Gałczyńskiego 5
debata tłumaczona na język polski

Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy
“Szpik kryzysu żywnościowego. Ekologiczny ślad rolnictwa przemysłowego”
18.12.2011, godz. 10:30 – 13:00
sala 018, Centrum Naukowo-Dydaktyczne UP, pl._Grunwaldzki 24 A,
spotkanie tłumaczone na język polski

—————————-

Więcej pod linkiem:

http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/4/558/nie_taki_nagly_kryzys_swiatowej_gospodarki_zywnosciowej

—————————-

Wykład odbywa się w ramach projektu „Wiedza prowadzi do zmian! Silna współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi i środowiskiem akademickim w promocji zagadnień rozwojowych wśród polityków i społeczeństwa” |Knowledge Makes Change (KMC)! Strong co-operation between NGOs and academics In promoting development among politicians and public.


Przy realizacji projektu Polska Akcja Humanitarna korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej. Za przekazywane treści jest odpowiedzialna wyłącznie Polska Akcja Humanitarna i jej Partnerzy, w żadnym wypadku treść ta nie może być postrzegana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.”

Category: Informacje | No Comments »

Międzynarodowe warsztaty “Hypernetworks, network dynamics, influence on networks: current tendency in social research”

grudzień 12th, 2011 by admin

Drodzy Państwo,
.
Serdecznie zapraszamy do udziały w warsztacie: “Hypernetworks, network dynamics, influence on networks: current tendency in social research”, która odbędzię się się w dniach 13-14 grudnia w Warszawie. Organizatorem konterencji są ASSYST Coordination Action (Prof. Jeffrey Johnson) wraz z Instytutem Studiów Społecznych, UW (Prof. Andrzej Nowak). Program do pobrania: warsawworkshop_agenda-2

.

Dear Sir/Madam,
.
We would like to invite you to participate in a workshop: “Hypernetworks, network dynamics, influence on networks: current tendency in social research”  organised in Warsaw on 13th – 14th of December 2011 by ASSYST Coordination Action (Prof. Jeffrey Johnson) and the Institute for Social Studies, University of Warsaw (Prof. Andrzej Nowak).
.
The aim of the workshop is identifying the methodological possibilities offered by new network theories. Network models of social and cognitive structures allow for precise description of processes that otherwise could only be a subject of qualitative study. It is therefore crucial that sociological and psychological theories be formulated in a form of sets of relations that can easily be transformed to a network model.  On the other hand, lately many social models are being developed by physicists and engineers who make new operationalizations of known social phenomena that often contradict or simply do not take into account traditional sociological or psychological approaches. Again it is very important to find a common ground and a mutually understandable language so that the computational models be informed by empirical findings and social theories.
.
During the workshop different approaches to social networks will be presented with the emphasis put on hypernetworks. In a hypernetwork the edges are not limited to only two vertices that makes them a perfect tool for studying groups and communities, whose internal structure does not need to be precisely defined. Finding the “soft” social measures that could be used to describe hyperlinks will be one of the main themes of the workshop. Another kind of network models closely related to social phenomena are ICT mediated social networks. Different approaches both from statistical physics and social science will be presented during the lectures and will be a subject for discussion during the panel sessions.
.
The coordination action ASSYST (coordinator: Jeff Johnson) is funded from the FET Proactive initiative Science of Complex Systems for Socially Intelligent ICT (COSI-ICT). The COSI-ICT programme has four integrated projects and ASSYST. The work packages of ASSYST are closely aligned with the activities of the Complex Systems Society.
.
To confirm your attendance or if you have any questions  please reply to Michał Ziembowicz (ziembowicz@gmail.com) with CC to Agata Zabłocka-Bursa (agata_zablocka@wp.pl)
.
Yours Sincerely
.

Klara Łucznik

Institute for Social Studies
University of Warsaw

Category: Informacje | No Comments »

“Jak uczyć skutecznie?”

grudzień 12th, 2011 by admin

“Jak uczyć skutecznie?”

II Konferencja w ramach Programu doskonalenia nauczycieli akademickich UW projektu “Nowoczesny Uniwersytet”.

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 16 grudnia 2011 roku w Budynku Starej Biblioteki UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom związanym ze skutecznym nauczaniem i samokształceniem oraz oczekiwaniom studentów względem zajęć oferowanych im na studiach. Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję brać udział w pracach grup zadaniowych, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych UW oraz szkoleniowców i zobaczyć jakie metody można zastosować podczas nauczania rożnych bloków tematycznych.

Program dostępny jest w pliku oraz na stronie:

http://www.nuw.uw.edu.pl/?page_id=1562

W przypadku zainteresowania udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ( plik do pobrania) mailem na adres dorota.pistor@uo.uw.edu.pl lub faksem na numer 22 55 21 529.

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, który koordynuje Programu doskonalenia nauczycieli akademickich UW projektu “Nowoczesny Uniwersytet - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”.

Informacje na temat Programu doskonalenia nauczycieli akademickich UW znajdują się na stronie projektu Nowoczesny Uniwersytet www.nuw.uw.edu.pl oraz na stronie Uniwersytetu Otwartego UW www.uo.uw.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.
W imieniu organizatorów,
Dorota Pistor
Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW
Projektu “Nowoczesny Uniwersytet”
Dorota Pistor
Uniwersytet Otwarty UW
www.uo.uw.edu.pl
tel. 022 55 21 320
fax 022 55 21 529

Category: Informacje | No Comments »

Nabór artykułów do trzeciego numeru „Acta Humana”

grudzień 12th, 2011 by admin

Redakcja czasopisma „Acta Humana”,

działająca w ramach Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie

zaprasza wszystkich doktorantów oraz pracowników naukowych
do publikowania:

  • artykułów naukowych z dziedziny humanistyki,
  • recenzji książek wydanych nie później niż na dwa lata przed zamknięciem numeru,
  • sprawozdań z imprez naukowych, które odbyły się na rok przed zamknięciem numeru.

Redakcja ogłasza nabór artykułów do trzeciego numeru „Acta Humana”,
którego temat przewodni brzmi:

„Tajemnice rzeczywistości”

Formułując taki tytuł, chcielibyśmy zasugerować poruszenie tematów takich, jak:

  • zjawiska nadprzyrodzone, niewyjaśnione;
  • magia, okultyzm;
  • diabły, czarownice, wampiry itp.;
  • patologie, zbrodnie, choroby;
  • zagadki historii, polityki.

Formuły te nie zamykają kręgu tematycznego, a mają jedynie wskazać kierunek poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Artykuły należy nadsyłać do 31 stycznia 2012 roku na adres redakcji lub drogą mailową.

Recenzje oraz sprawozdania przyjmujemy do 30 kwietnia 2012 roku.

Autorów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem czasopisma i wymogami edytorskimi dostępnymi na naszej stronie internetowej www.doktoranciwh.umcs.lublin.pl w zakładce „Acta Humana”.

Siedziba redakcji:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 20–031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a/12

Kontakt mailowy:
redakcja.actahumana@poczta.umcs.lublin.pl
naczelna.actahumana@poczta.umcs.lublin.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Category: Informacje | No Comments »