Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for listopad 3rd, 2011

VII konkurs na artykuł popularnonaukowy

listopad 3rd, 2011 by admin

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza po raz siódmy konkurs na artykuł popularnonaukowy

SKOMPLIKOWANE I PROSTE

MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia.


Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem (czyli hasłem lub znakiem graficznym). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania. Do prac należy dodać zaklejoną kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej (bez spisu publikacji).

Artykuły prosimy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” pod adresem redakcji do 15 listopada 2011 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2012.

Nagrody (szczegóły )

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Carl Zeiss sp. z o.o., Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Imagis SA, Kalasoft, Kingston Technology, SAS Institute, StatSoft Polska oraz Akademicką Oficynę Wydawniczą sp. z o.o. Patronem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl, która przeznaczy dla laureatów drobne upominki.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.
W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.

Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: (81) 524 02 55 lub 528 08 22-23.

Category: Informacje | No Comments »

bezpłatne szkolenia - Katowice

listopad 3rd, 2011 by admin

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne szkolenia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z partnerami: Województwem Małopolskim i Politechniką Krakowską Centrum Transferu Technologii zaprasza doktorantów i pracowników naukowych z całej Polski do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „3xP: Pomysł – Potencjał – Przedsiębiorca”.

Harmonogram szkoleń w Katowicach:
dla doktorantów i pracowników naukowych uczelni z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • 23.11.2011, Katowice (10.00-17.00)
  Marketing innowacji:
 • 24.11.2011, Katowice (10.00-17.00)
  Zakładanie innowacyjnej działalności gospodarczej
 • 25.11.2011, Katowice (10.00-17.00)
  Wycena i transfer technologii:

dla studentów, absolwentów, doktorantów z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • 21-22.11.2011, Katowice (10.00-17.00)
  Zakładanie działalności gospodarczej:

dla: studentów, absolwentów, doktorantów z całej Polski, którzy chcą otworzyć własną firmę opartą na innowacjach.
Podczas szkoleń dowiesz się, jak założyć firmę i jak nią skutecznie zarządzać. Popracujesz nad własnym biznes planem, wybierzesz najwłaściwszą strategię, dowiesz się, jak chronić markę, by Twoje pierwsze kroki w biznesie były łatwiejsze!

dla: doktorantów i pracowników naukowych uczelni – osób planujących i zarządzających innowacjami, z całej Polski. W projekcie zdobędziesz wiedzę z zakresu: zakładania innowacyjnej firmy, wyceny i transferu technologii, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, marketingu innowacji, zarządzania innowacjami na uczelniach wyższych, by skuteczniej rozwijać i wdrażać innowacje.Wypełnij ankietę i powiedz nam, jakich szkoleń potrzebujesz. Twoja opinia pozwoli przygotować ofertę szkoleniową projektu.

Ankieta jest anonimowa, zawiera 8 pytań. Na jej wypełnienie wystarczy zaledwie 10 minut. Wypełnioną ankietę prześlij na adres: ankieta@marr.pl. Dziękujemy za poświęcony czas.

Ankieta dla studentów, doktorantów i absolwentów: pobierz
Ankieta dla pracowników naukowych: pobierz

Studentów, doktorantów i pracowników naukowych zapraszamy również do udziału w bezpłatnym programie I – Mentor.

W ramach programu zapewnimy bezpłatną, indywidualną pomoc doświadczonego praktyka biznesu w zakresie: formy prawnej działalności gospodarczej, strategii rozwoju firmy, rejestracji działalności gospodarczej, komercjalizacji, promocji i ochrony pomysłu.

Zapraszamy, rekrutacja już trwa!

http://www.marr.pl/projekty/3xp/szkolenia.html

http://www.marr.pl/projekty/3xp/mentoring.html

Category: Informacje | No Comments »

bezpłatne szkolenia - Kraków

listopad 3rd, 2011 by admin

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne szkolenia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z partnerami: Województwem Małopolskim i Politechniką Krakowską Centrum Transferu Technologii zaprasza doktorantów i pracowników naukowych z całej Polski do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „3xP: Pomysł – Potencjał – Przedsiębiorca”.

Harmonogram szkoleń w Krakowie :

dla doktorantów i pracowników naukowych uczelni z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • 15.11.2011, Kraków (8.30-15.30)
  Diagnozowanie potrzeb i zarządzanie innowacją w firmie
 • 17.11.2011, Kraków (8.30-15.30)
  Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania firm
 • 30.11.2011, Kraków (8.45-15.45)
  Zakładanie innowacyjnej działalności gospodarczej:

dla studentów, absolwentów, doktorantów z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • 18.11.2011, Kraków (8.30-15.30)
  Zarządzanie sobą w czasie Informacja o szkoleniach

dla: studentów, absolwentów, doktorantów z całej Polski, którzy chcą otworzyć własną firmę opartą na innowacjach.
Podczas szkoleń dowiesz się, jak założyć firmę i jak nią skutecznie zarządzać. Popracujesz nad własnym biznes planem, wybierzesz najwłaściwszą strategię, dowiesz się, jak chronić markę, by Twoje pierwsze kroki w biznesie były łatwiejsze!

dla: doktorantów i pracowników naukowych uczelni – osób planujących i zarządzających innowacjami, z całej Polski. W projekcie zdobędziesz wiedzę z zakresu: zakładania innowacyjnej firmy, wyceny i transferu technologii, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, marketingu innowacji, zarządzania innowacjami na uczelniach wyższych, by skuteczniej rozwijać i wdrażać innowacje.Wypełnij ankietę i powiedz nam, jakich szkoleń potrzebujesz. Twoja opinia pozwoli przygotować ofertę szkoleniową projektu.

Ankieta jest anonimowa, zawiera 8 pytań. Na jej wypełnienie wystarczy zaledwie 10 minut. Wypełnioną ankietę prześlij na adres: ankieta@marr.pl. Dziękujemy za poświęcony czas.

Ankieta dla studentów, doktorantów i absolwentów: pobierz
Ankieta dla pracowników naukowych: pobierz

Studentów, doktorantów i pracowników naukowych zapraszamy również do udziału w bezpłatnym programie I – Mentor.

W ramach programu zapewnimy bezpłatną, indywidualną pomoc doświadczonego praktyka biznesu w zakresie: formy prawnej działalności gospodarczej, strategii rozwoju firmy, rejestracji działalności gospodarczej, komercjalizacji, promocji i ochrony pomysłu.

Zapraszamy, rekrutacja już trwa!

http://www.marr.pl/projekty/3xp/szkolenia.html

http://www.marr.pl/projekty/3xp/mentoring.html

Category: Informacje | No Comments »