Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for październik 20th, 2011

Zwołanie posiedzenia Rady SD UW

październik 20th, 2011 by admin

Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów UW zawiadamia o posiedzeniu Rady, które odbędzie się dnia 3 listopada 2011 r.   o godz. 19:00 w Biurze Samorządu Doktorantów (pok. 100 w budynku Samorządów Studentów i Doktorantów UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24, Mały Dziedziniec UW).

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wystąpienie zaproszonego gościa - przedstawiciela Uniwersytetu Otwartego.
3. Ustalenie liczby członków Komisji Wyborczej Doktorantów.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
5. Wybór członków Komisji Wyborczej Doktorantów.
6. Przedstawienie przez przewodniczącego bieżących prac Zarządu.
7. Zajęcie przez Radę stanowiska w przedmiocie następujących zagadnień:
a) korzystanie przez doktorantów z usług firmy Benefit Systems w roku 2012,
b) zasady przyznawania doktorantom miejsc w domach studenckich i Domu Pracownika Naukowego,
c) możliwość korzystania przez doktorantów z nauki języków obcych w jednostkach UW,
d) nowelizacja Regulaminu Samorządu Doktorantów UW,
e) zasady dofinansowania inicjatyw doktorantów przez Zarząd,
f) wprowadzony obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych przez wszystkich doktorantów.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w posiedzeniu z prawem głosu uprawnieni są Delegaci Wydziałowych Rad Doktorantów, wybrani zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej Samorządu Doktorantów UW. Uprawnienie do udziału w posiedzeniu ustala się na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez Delegata bezpośrednio przed Radą.

Do udziału w posiedzeniu bez prawa głosu uprawniona jest każda inna osoba.

Serdecznie zapraszamy.

Category: Informacje | No Comments »