Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for wrzesień 26th, 2011

Nabór do programu Sciex

wrzesień 26th, 2011 by admin

Zaproszenie do składania wniosków

Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej ogłasza otwarty nabór wniosków

Fundusz Stypendialny został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej - Sciex-NMSch na lata 2009-2016. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.
Termin składania aplikacji upływa: 1 listopada 2011 o godzinie 24:00.
Obszar tematyczny projektów: wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze

Rozpoczęcie realizacji projektu badawczego:
- najwcześniej 1 maja 2012
- najpóźniej 31 marca 2013

W ramach Funduszu Stypendialnego można uzyskać dofinansowanie dla następujących projektów:
1. projekty badawcze doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy.
2. wizyty pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce w związku z realizacją projektu badawczego wymienionego w punkcie 1.

Uprawnione instytucje z Polski (Home Institution):

 • uczelnie
 • placówki Polskiej Akademii Nauk
 • krajowe instytuty badawcze

Uprawnione instytucje partnerskie ze Szwajcarii (Host Institution):

 • uczelnie wyższe
 • instytucje federalnego obszaru politechnik i instytucji politechnicznych
 • uczelnie politechniczne
 • instytuty badawcze dotowane przez Konfederację Szwajcarską

Skład grupy projektowej: 1 stypendysta z Polski, 1 mentor z Polski, 1 mentor ze Szwajcarii

Uczestnicy projektu:

 • studenci studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24 miesięcy);

 • młodzi pracowników naukowi, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy);
 • mentorzy z instytucji wysyłających z Polski oraz mentorzy z instytucji goszczących ze Szwajcarii, jako pracownicy naukowi wspierający stypendystów (wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne).

Doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni będą w instytucji goszczącej w ramach umowy o pracę, zgodnie z zasadami prawa Szwajcarii. Instytucja przyjmująca podpisuje porozumienie o współpracy z Komitetem Sterującym Sciex-NMSch.

Zarówno od stypendysty jak i od opiekuna wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Szczegóły na stronie: http://sciex.pl/

Category: Informacje | No Comments »

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe organizowane przez WSH TWP w Szczecinie

wrzesień 26th, 2011 by admin

W imieniu organizatorów ponownie serdecznie zapraszam  na Ogólnopolskie Seminarium Naukowe organizowane przez WSH TWP w Szczecinie

Efekty kształcenia akademickiego, które odbędzie się 17-18 października w Szczecinie.

Proponujemy następujące obszary tematyczne, których poruszenie pozwoli poruszyć praktyczny wymiar zagadnienia efektów kształcenia akademickiego:

 • — Odpowiedzialność nauczycieli akademickich za jakość rozwoju i kompetencji studentów
 • — Możliwości profesjonalnego rozwoju pracowników naukowych uczelni/ znaczenie, docenianie warsztatu metodycznego nauczycieli akademickich
 • — Aktualność oferty edukacyjnej – pojawianie się nowych specjalności
 • — Zróżnicowanie oferty edukacyjnej w zakresie gender studies, oferty dla studentów z dysfunkcjami, mniejszości kulturowych i religijnych
 • — Monitorowanie rozwoju indywidualnego studentów (kompetencji)
 • — Monitorowanie jakości oferty edukacyjnej
 • — Zdefiniowanie wymiarów jakości kształcenia akademickiego
 • — Dostosowywanie jakości kształcenia do oczekiwań założonych w dokumentach Procesu Bolońskiego
 • — Zróżnicowanie form pracy studentów
 • — Unowocześnienie metod kształcenia akademickiego
 • — Opracowanie jednakowo wartościowych sposobów kwalifikowania efektów pracy studentów

Dla uczestników konferencji zarezerwowaliśmy 30 pokoi jedno- i dwuosobowych w hotelu Kapitan, który mieści się przy ul Narutowicza 17D.

Do końca września powołując się na tytuł konferencji „Efekty kształcenia akademickiego” i szkołę organizującą – Wyższą Szkołę Humanistyczną w Szczecinie możecie Państwo rezerwować pokoje w specjalnych cenach:

 • ·Cena za nocleg osoby w pokoju jednoosobowym- 100zł +śniadanie 16 zł
 • ·Cena za pokój dwuosobowy – 120 zł + śniadanie dla każdej osoby po 16 zł
 • ·Cena za pokój dwuosobowy dla jednej osoby- 110 zł +śniadanie 16 zł

Poniżej zamieszczam link do zakładki na stronie uczelni z załącznikami dotyczącymi informacji o konferencji, warunków uczestnictwa, wymogów odnośnie publikacji, elektronicznej strony zgłoszenia uczestnictwa oraz znajdują się tam inne propozycje hoteli i miejsc noclegowych.

http://www.wshtwp.pl/index.php/zapowiedzi-konferencji/ogolnopolskie-seminarium-naukowe-efekty-ksztacenia-akademickiego.html

przypominamy jeszcze raz link do strony logowania uczestników:

http://www.efekty.hendryk.wshtwp.pl/form-sem.php

Zapraszamy do pięknego Szczecina


Dorota Ciechanowska

Category: Informacje | No Comments »