Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for lipiec, 2011

VII konkurs na artykuł popularnonaukowy

lipiec 12th, 2011 by admin

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza po raz siódmy konkurs na artykuł popularnonaukowy

SKOMPLIKOWANE I PROSTE

MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem (czyli hasłem lub znakiem graficznym). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania. Do prac należy dodać zaklejoną kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej (bez spisu publikacji).

Artykuły prosimy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” pod adresem redakcji do 15 listopada 2011 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2012.

Więcej w pliku (vii-konkurs-ogloszenie) oraz na stronie internetowej www.forumakad.pl.

Grzegorz Filip
Forum Akademickie
ul. Zana 38a
20-601 Lublin
www.forumakad.pl

Category: Informacje | No Comments »

IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

lipiec 12th, 2011 by admin

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja odbędzie się 21 października 2011 roku w Szczecinie.

Zwieńczeniem konferencji będzie będzie wydanie zwartej publikacji (Zeszyty Naukowe US) oraz bal doktorantów.

Do pisania zapraszamy Doktorantów, Asystentów oraz kandydatów na studia doktoranckie.

.
TEMATYKA:

• Społeczeństwo informacyjne w sektorze TSL

• Finanse i rozwój regionalny w gospodarce opartej na wiedzy

• Informacja oraz komunikacja w zarządzaniu i marketingu

.

Więcej szczegółów znajduje się  na stronie internetowej: www.konferencjadoktorantow.pl

pozdrawiamy
Komitet Organizacyjny
Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

Category: Informacje | No Comments »