Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for czerwiec, 2011

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

czerwiec 14th, 2011 by admin

Osoby składające wnioski o dofinansowanie uprzejmie prosimy o możliwe szczegółowe sporządzanie kosztorysów realizowanych przedsięwzięć, w tym:

1. Jednoznaczne wskazanie, które z wydatków są przedmiotem dofinansowania.

2. Opisanie poszczególnych wydatków, w sposób możliwie szczegółowy. Nie jest wystarczające podanie ogólnikowych sformułowań, takich jak “dojazd” czy “zakwaterowanie”.

3. W miarę możliwości uprawdopodobnienie wysokości wydatków, które mają być poniesione przez załączenie odpowiednich dokumentów np.
- wydruków ze strony internetowej przewoźnika, zawierającej ceny biletów,
- wydruków ze strony internetowej przedsiębiorcy oferującego zakwaterowanie,
- e-maili zawierających informacje o kosztach usług.

4. Jeżeli wysokości jakiegoś wydatku nie da się wykazać w powyższy sposób, prosimy o umieszczenie informacji, dlaczego nie jest to możliwe.

Spełnienie powyższych wymogów znacznie ułatwi i przyspieszy procedurę przyznawania dofinansowania. Jako Zarząd możemy być kontrolowani i rozliczani z dysponowania środkami finansowymi i dlatego musimy być przygotowani na wykazanie zasadności podejmowanych decyzji.

Jednocześnie zapraszamy do składania wniosków.

Category: Informacje | No Comments »

II Piknik Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

czerwiec 14th, 2011 by admin

Drodzy Doktoranci,

.
mamy zaszczyt w imieniu Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Warszawskiego- Pani prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow zaprosić Was do uczestnictwa w II Pikniku Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

18 czerwca 2011 w godz. 11.00- 16.00

Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

plakat

.

Uczestnictwo w imprezie będzie doskonałą okazją do spotkań po latach. Wyjątkowe otoczenie ogrodu, artystyczna oprawa i mnóstwo atrakcji, również dla najmłodszych, będą gwarancją wyśmienitej zabawy.

Szczegółowo o przewidzianych atrakcjach można przeczytać na stronie www.laurealia.uw.edu.pl


WYCIECZKI

W trakcie trwania pikniku będzie można wziąć udział w kilku wycieczkach z przewodnikami. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapisy (telefoniczne, e-mailowe lub osobiste) do poszczególnych grup:

  1. Zwiedzanie ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie: o godz.11.00, 13.00 oraz 15.00. W roli przewodniczki Barbara Siedlicka, główny ogrodnik UW. Grupy 25-osobowe.
  2. Wycieczka po kampusie centralnym pod przewodnictwem pracownika Muzeum UW - godz. 11.00, grupa 30-osobowa
  3. Zwiedzanie BUWu - godz. 14.30, grupa 25-osobowa.

Zapisy: e-mail- kontakt@absolwent.uw.edu.pl;

tel. 22 55 21 571;


VOUCHER

Do odbioru są już specjalne vouchery upoważniające do bezpłatnego korzystania z piknikowych atrakcji gastronomicznych. Możliwa jest również ich rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa (e-mail- kontakt@absolwent.uw.edu.pl; tel. 22 55 21 571) i odbiór w dniu imprezy na stanowisku organizatora w Ogrodzie BUW.

“Drugie życie książki”

i

“Pamiątki i fotografie dla Muzeum UW”

Przypominamy również o akcjach, które towarzyszyć będą sobotniemu piknikowi. Książki można będzie wymieniać w specjalnie oznaczonym punkcie na terenie Ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.Tutaj też będzie miało swoje miejsce stoisko, gdzie będzie możliwość przekazanie Muzeum UW pamiątkowych przedmiotów związanych z Uniwersytetem Warszawskim.

Pozdrawiam,
———————————————-
Piotr Dopierała
KLUB ABSOLWENTÓW
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 728
faks: (+48 22) 55 21 571
mob. 504-018-919
———————————————-

www.uw.edu.pl

Category: Informacje | No Comments »

mazowieckie stypendia doktoranckie

czerwiec 14th, 2011 by admin

Szanowni Państwo,

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów i udzielenie wsparcia towarzyszącego w ramach pierwszej edycji projektu Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów, trwać będzie od 10 czerwca 2011 r. do 5 sierpnia 2011 r.* Każdy ze stypendystów może otrzymywać przez dziewięć miesięcy wsparcie finansowe w wysokości nie mniej niż 3 tys. zł miesięcznie – jeśli nie otrzymuje żadnego innego stypendium, lub kwotę wynoszącą wyrównanie różnicy między otrzymywanym innym stypendium a stypendium przyznanym w ramach projektu (łącznie około 27 tys. zł.).

*   Otrzymane środki mogą być wydatkowane na dowolne cele wspierające pracę naukową uczestnika projektu.

*   Dodatkowo w ramach projektu doktoranci otrzymają wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia udziału w konferencjach naukowych, szkoleniach na temat zasad współpracy pomiędzy sferą naukową i przemysłem w zakresie badan i transferu technologii.

* Stypendium mogą otrzymać doktoranci, którzy w ramach pracy doktorskiej prowadzą badania naukowe z zakresu zdrowia, środowiska, rolnictwa i żywności, społeczeństwa, bezpieczeństwa, nowych materiałów i technologii, technologii informacyjnych oraz transportu i energetyki.

*   O przyznanie stypendium mogą ubiegać się wszyscy, którzy:

1. Mają wszczęty przewód doktorski na wydziale lub w innej jednostce organizacyjnej szkoły wyższej albo w placówce naukowej z siedzibą w województwie mazowieckim, posiadającej uprawnienia nadawania stopnia doktora;
2. Prowadzą w ramach pracy doktorskiej innowacyjne badania naukowe w obszarach, dziedzinach i kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Mazowsza, które mogą zostać zastosowane i wdrożone na terenie województwa mazowieckiego.
3. Wypełnią i złożą właściwie przygotowany i uzasadniony wniosek wraz z załącznikami, zaopiniowany i podpisany przez promotora lub opiekuna naukowego;
4. Posiadają obywatelstwo polskie i są zameldowani na Mazowszu.

* Więcej informacji oraz wszelkie potrzebne wzory dokumentów na stronie www.doktoranci.oeiizk.waw.pl.

W przypadku pytań lub pomocy przy wypełnianiu dokumentów, służę pomocą.

Pozdrawiam serdecznie,
Paweł Nowicki
Office of International Cooperation
and Project Management
Nencki Institute of Experimental Biology
Polish Academy of Sciences
Pasteura 3
02-093 Warsaw Poland
phone (+48 22) 589 2149
fax   (+48 22) 589 2489
mobile (+48) 603 741 752
e-mail: p.nowicki@nencki.gov.pl
http://www.nencki.gov.pl

Category: Informacje | No Comments »

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ - ponowoczesność

czerwiec 14th, 2011 by admin

Szanowni Państwo,

Redakcja „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ” zaprasza do publikacji artykułów w tomie specjalnym sekcji Nauk Humanistycznych pt. „Przestrzeń rizomatyczna. Refleksje na temat ponowoczesności”. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w załączonym pliku. (plik)

Z pozdrowieniem,

Marcin Lubecki
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Zastępca Redaktor Naczelnej

Category: Informacje | No Comments »