Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for maj, 2011

Nowe zasady przyznawania dotacji

maj 30th, 2011 by admin

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nowe, czytelne i, jak ufamy, korzystne dla Doktorantów zasady przyznawania dofinansowania do projektów Doktorantów ze środków Samorządu Doktorantów (lista przyznanych w tym roku środków z podziałem na poszczególne WRD w załączniku - podsumowanie w zakładce “Legenda”). Wszystkie pozostałe informacje są, jak zawsze, dostępne w zakładce “Dofinansowywanie projektów” na naszej stronie internetowej (menu po lewej, na dole).

I. Zasady ogólne

1. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej samorządu.

2. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć w biurze samorządu, w godzinach jego otwarcia lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczoną przed biurem.

3. Na wniosku odnotowuje się datę i godzinę jego wpłynięcia. Datą i godziną wpłynięcia wniosku umieszczonego w skrzynce na korespondencję, jest data i godzina wyjęcia go ze skrzynki.

4. Wnioski rozpatrywane są na najbliższym zebraniu Zarządu.

5. Zebrania Zarządu odbywają się w drugim tygodniu każdego miesiąca, za wyjątkiem lipca i sierpnia. Z uzasadnionych powodów, w szczególności świąt i innych dni wolnych, terminy zebrań mogą być przesuwane, o czym Zarząd wcześniej informuje na stronie internetowej samorządu.

6. Każdy wniosek powinien zawierać na pierwszej stronie wyraźne wskazanie “I filar” albo “II filar”.

7. W braku wskazania, z którego filaru ma pochodzić dofinansowanie, wniosek zaakceptowany przez Wydziałową Radę Doktorantów (dalej: WRD) najpierw jest rozpatrywany w I filarze, a w sytuacji wyczerpania środków należnych danej WRD, w II filarze.

8. Zarząd nie udziela dotacji w szczególności na:
- zakup żywności i napojów,
- wyżywienie, z wyjątkiem drobnych poczęstunków, zwyczajowo przyjętych,
- zakup środków trwałych,
- zakup licencji na programy komputerowe.

9. Dotacje są przyznawane w dwóch filarach: I filar – środki gwarantowane dla WRD, II filar – otwarty konkurs wniosków.

II. Zasady przyznawania dotacji w pierwszym filarze.

1. Każda WRD ma do dyspozycji 3 tys. zł rocznie.

2. Zarząd przyznaje dotacje do kwoty zaakceptowanej przez WRD. Poparcie wniosku przez WRD bez wskazania kwoty jest uważane za akceptację przez WRD całej kwoty, o jaką występuje wnioskodawca.

3. Wnioski bez akceptacji WRD nie biorą udziału w przyznawaniu dotacji w I filarze. Są rozpatrywane w II filarze.

4. Zarząd nie ocenia merytorycznie wniosków w I filarze, poza oceną zgodności przyznania dotacji z prawem.

5. Wnioski pochodzące od jednej WRD są rozpatrywane w kolejności wpływu.

6. WRD, która wyczerpie środki gwarantowane na dany rok może bez ograniczeń składać wnioski w II filarze.


III. Zasady przyznawania dotacji w drugim filarze.

1. Zgłosić wniosek może każdy doktorant, ich grupa, jak również WRD.

2. Na każdym zebraniu Zarząd może przyznać dotacje do łącznej wysokości 1500 złotych.

3. Po każdym zebraniu Zarządu środki, które nie zostały nikomu przyznane, powiększają w częściach równych pule środków na wszystkich zebraniach pozostałych do końca roku kalendarzowego.

4. Zarząd przyznaje dotacje, biorąc pod uwagę: zasięg projektu, jego wartość merytoryczną i zgodność z celami samorządu doktorantów.

Zarząd Samorządu Doktorantów UW

JF

Category: Informacje | No Comments »

“Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”

maj 20th, 2011 by admin

Szanowni Państwo,

W imieniu Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej pragniemy zaprosić Państwa do udziału w

VI Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców

pod nazwą

Young scientists towards the challenges of modern technology

(Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki),

która odbędzie się w dniach 19-22 września 2011

w Politechnice Warszawskiej.

.

Więcej informacji pod linkiem:

http://conference.young-scientists.eu/

.

Do zobaczenia we wrześniu!
Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy

Category: Informacje | No Comments »

Zaproszenie na seminarium “Ochrona i komercjalizacja wyników badań”

maj 19th, 2011 by admin

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na seminarium

“Ochrona i komercjalizacja wyników badań”

organizowane przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW.

Termin: 2 czerwca 2011, godzina. 9:45-15:30

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka, ul. Dobra 56/66,

00-312 Warszawa,  sala 256, II piętro

seminarium

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kbojakowska@uott.uw.edu.pl

lub telefonicznie: 022 55 40 730

Liczba miejsc ograniczona - obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.uott.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=451&Itemid=44


Z poważaniem,
Karolina Bojakowska
Kierownik organizacyjny projektu
“Budowanie Świadomości”
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93
tel/fax (+48 22) 55 40 730
http://www.uott.uw.edu.pl

Category: Informacje | No Comments »

VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

maj 19th, 2011 by admin

Witam serdecznie,

W imieniu Grupy Naukowej Pro Futuro oraz Organizatorów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych chciałabym przypomnieć o zbliżającym się terminie nadsyłania zgłoszeń do szóstej edycji KKMU, która odbędzie się w dniach 29 września – 1 października 2011r. w Krakowie (budynki AGH).

W celu ułatwienia Państwu pracy nad formatowaniem tekstu przygotowaliśmy dla Państwa gotowy plik uwzględniający wytyczne przygotowania referatu (formatka VI KKMU – formatka VI kkmu).

W tym roku Konferencja ta będzie mieć charakter międzynarodowy. Referaty mogą być napisane i wygłoszone w języku polskim, rosyjskim lub angielskim.

W dalszym ciągu podtrzymane zostają następujące terminy:
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń - 01.06.2011
Ostateczny termin nadesłania publikacji - 15.06.2011
Ostateczny termin dokonywania wpłaty - 15.06.2011
Koszt pełnego uczestnictwa na zasadach ogólnych w konferencji - 550 zł
Koszt pełnego uczestnictwa na zasadach dla doktorantów - 350 zł

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Referaty można wygaszać w ramach następujących sesji:

  • Innowacyjne Technologie
  • Nowoczesna Inżynieria
  • Nauki Ekonomiczne
  • Inżynieria Środowiska
  • Nauki Społeczne i Humanistyczne

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Konferencji:
http://www.profuturo.agh.edu.pl/konferencja

Serdecznie zachęcam do integracji młodych przedstawicieli świata nauki poprzez wzięcie udziału w organizowanej przez nas Konferencji.

Z poważaniem,
Anna Szczęch
Sekretarz GN PF
GRUPA NAUKOWA PRO FUTURO
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
futuro@agh.edu.pl
(012) 617 21 31

Category: Informacje | No Comments »