Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for lipiec 6th, 2010

Kredyt dla studentów i doktorantów

lipiec 6th, 2010 by admin

W związku z pismem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 2010 r. informuję, że w dniu 1 października 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. nr 87, poz. 560).

Najistotniejsze dla uczelni zmiany w stosunku do poprzednich przepisów dotyczą:
•       zniesienia warunku dokumentowania wpisu na kolejny wyższy rok studiów,
•       zaświadczenia o studiach wydawanego w celu ubiegania się o kredyt,
•       zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, uprawnionych do ubiegania się o umorzenie części kredytu.

Zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporządzenia sposób wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich będzie ustalał Rektor UW, a nie jak dotychczas kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
Na kierownika jednostki organizacyjnej spada natomiast obowiązek organizacji systemu informacji o pożyczkach i kredytach studenckich (w porozumieniu z organem samorządu doktorantów - § 19 ww. Rozporządzenia).

W załączeniu kopia pisma Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz rozporządzenia Ministra NiSW z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich wraz z wzorem zaświadczenia wydawanego doktorantom..

zaswiadczenie o studiach

rozporzadzenie

pismo


Artur Boba
Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego
tel. 55 24 037

Category: Informacje | No Comments »

“MPTW - Mazowiecki Program Transferu Wiedzy” - rejestracja do 15 lipca

lipiec 6th, 2010 by admin

Bezpłatne szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców!

Zapraszamy studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych województwa mazowieckiego, którzy zamierzają założyć własną działalność gospodarczą do udziału w projekcie MPTW - Mazowiecki Program Transferu Wiedzy. Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia dotyczące m.in. projektowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie, analizy marketingowej
nowych produktów oraz doprecyzowania pomysłów biznesowych podczas indywidualnych spotkań z ekspertami.

Szczegóły na stronie: http://www.mptw.pl

Rejestracja do 15.07.2010 roku

Pozdrawiam i dziękuję za pomoc,
Magda Sternik

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Warszawskiego
tel. +48 22 55 20 763; 22 55 20 585
www.biurokarier.uw.edu.pl

Category: Informacje | No Comments »