Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for luty, 2008

Stypendia socjalne oraz za wyniki w nauce

luty 28th, 2008 by admin

Od roku akademickiego 2007/2008 wszyscy doktoranci UW mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce (nie mylić ze stypendium doktoranckim) oraz pomoc materialną (stypendium socjalne, mieszkaniowe, socjalne dla osób niepełnosprawnych, na wyżywienie oraz zapomogę). Stypendia te przysługują również osobom, które były doktorantami w roku akademickim 2006/2007 - nawet jeśli obecnie nie są już doktorantami. Każdy może złożyć wnioski za poprzedni i bieżący rok akademicki!

Aby uzyskać stypendium należy złożyć odpowiedni wniosek (wnioski poniżej) w Sekretariacie Studiów Doktoranckich danego wydziału. Zasady przyznawania stypendiów opisane są w Regulaminie Przyznawania Pomocy Materialnej Dla Doktorantów UW oraz zarządzeniu (lub postanowieniu) Rektora UW. Wszystkie dokumenty znajdują się poniżej. Dodatkowo na każdym wydziale uchwalony został dodatkowy regulamin określający kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce.

Regulamin przyznawania świadczeń Pomocy Materialnej dla doktorantów UW

Zarządzenie Rektora UW w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o Pomoc Materialną oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2006/2007

Postanowienie Rektora UW w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o Pomoc Materialną oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2007/2008

Uwaga do dochodu wlicza się również stypendium doktoranckie !!!

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie stypendium na wyżywienie

Wniosek o przyznanie zapomogi

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych

Category: Stypendia | Comments Off